RNDr.

Marek Rychlý

Ph.D.

odborný asistent

+420 54114 1240
rychly@fit.vut.cz
C229 Kancelář
74799/osobní číslo VUT

Funkce

Členové komisí pro státní doktorské zkoušky

člen pracovní skupiny

Členové komisí pro SZZ na FIT

člen pracovní skupiny

NES@FIT - Výzkumná skupina počítačové sítě

člen

Školitelé specialisté doktorského studijního programu na FIT

člen pracovní skupiny

Výzkumná skupina informačních a databázových systémů

Výzkumník
Nahoru