doc. RNDr.

Pavel Smrž

Ph.D.

docent

+420 54114 1282
smrz@fit.vut.cz
L223 Kancelář
57785/osobní číslo VUT

Projekty

 • 2024

  Bezpečné dopravní systémy s pokročilou technologií, MV ČR - Programu bezpečnostního výzkumu ČR 2021-2026: vývoj, testování a evaluace nových bezpečnostních technologií (SECTECH) - II. veřejná soutěž, VB02000081, 2024-2025, řešení, zahájení: 2024-01-01, ukončení: 2025-12-31
  Detail

  Distributed Multi-Sensor System For Human Safety and Health, KDT JU - HORIZON EUROPE, 2024-2027, řešení, zahájení: 2024-06-01, ukončení: 2027-04-30
  Detail

  Making Software FAIR: Identifying and Extracting Software Mentions from Open Research Papers and Registering them with PIDs, TAČR - CHRIST-ERA Call Open Research Data, TH86010002, 2024-2025, řešení, zahájení: 2024-01-01, ukončení: 2025-12-31
  Detail

  Multimodal Human-Machine Interfaces for Morphing Computerized Mats with Embodied Sensing and Artificial Intelligence, EK EU - HORIZON EUROPE, 101159156, 101159156, 2024-2026, přijat, zahájení: 2024-05-01, ukončení: 2026-09-30
  Detail

  Nová automatizace procesů řízená umělou inteligencí pro zjednodušení a zlepšení telekomunikačních procesů, TAČR - 10. veřejná soutěž - Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje TREND, podprogram 1, FW10010014, 2024-2026, řešení, zahájení: 2024-01-01, ukončení: 2026-06-30
  Detail

 • 2023

  DynaCount, TAČR - 8. veřejná soutěž - Program průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND, FW08010022, 2023-2024, řešení, zahájení: 2023-07-01, ukončení: 2024-09-30
  Detail

  EMIR - Vestavěná inteligence s podporou 5G pro autonomii robotů a aplikace pro monitorování chytrých měst, TAČR - 7. veřejná soutěž - Program průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND, FW07010052, 2023-2025, řešení, zahájení: 2023-01-01, ukončení: 2025-12-31
  Detail

  High Performance, Safe, Secure, Open-Source Leveraged RISC-V Domain-Specific Ecosystems, KDT JU - Společná technologická iniciativa KDT, 9A23003, SEP-210876056, 2023-2026, řešení, zahájení: 2023-05-01, ukončení: 2026-04-30
  Detail

  Monitorování kvality silnic založené na vestavěné inteligenci s podporou 5G, TAČR - 8. veřejná soutěž - Program průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND, FW08010018, 2023-2025, řešení, zahájení: 2023-06-01, ukončení: 2025-12-31
  Detail

  NGI0 Entrust Hop On, EK EU - HORIZON EUROPE, 101119350, 2023-2025, řešení, zahájení: 2023-06-02, ukončení: 2025-07-31
  Detail

  RoSuM - Lokalizace vodorovného a svislého dopravního značení, kontrola kvality a pravidelná pasportizace s podporou 5G, TAČR - 8. veřejná soutěž - Program průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND, FW08010017, 2023-2025, řešení, zahájení: 2023-06-01, ukončení: 2025-12-31
  Detail

  semANT - Sémantický průzkumník textového kulturního dědictví, MK ČR - NAKI III program na podporu aplikovaného výzkumu v oblasti národní a kulturní identity na léta 2023 až 2030, DH23P03OVV060, 2023-2027, řešení, zahájení: 2023-03-01, ukončení: 2027-12-31
  Detail

  Soudobé metody zpracování, analýzy a zobrazování multimediálních a 3D dat, VUT v Brně - Vnitřní projekty VUT, FIT-S-23-8278, 2023-2025, řešení, zahájení: 2023-03-01, ukončení: 2025-12-31
  Detail

  Virtuální kontrola - realizace Run &Rate testu, Autoklastr, 2023, řešení, zahájení: 2023-12-01, ukončení: 2023-12-31
  Detail

 • 2022

  AI enabled artistic solutions for sustainable food systems, EK EU - HORIZON EUROPE, 101069990 , 101069990 , 2022-2026, řešení, zahájení: 2022-09-01, ukončení: 2026-02-28
  Detail

  AISEE - AI Softwarový expertní vyhledávač pro videa a fotografie, MV ČR - Strategická podpora rozvoje bezpečnostního výzkumu ČR 20192025 (IMPAKT 1) PODPROGRAMU 1 SPOLEČNÉ VÝZKUMNÉ PROJEKTY (BV IMP1/2VS), VJ02010029, 2022-2025, řešení, zahájení: 2022-01-01, ukončení: 2025-12-31
  Detail

  Automatická kalibrace robota, YSoft, 2022-2023, ukončen, zahájení: 2022-11-01, ukončení: 2023-08-31
  Detail

  Bezpečné dopravní systémy nové generace, MV ČR - Programu bezpečnostního výzkumu ČR 2021-2026: vývoj, testování a evaluace nových bezpečnostních technologií (SECTECH) - I. veřejná soutěž, VB01000048, 2022-2023, ukončen, zahájení: 2022-01-01, ukončení: 2023-12-31
  Detail

  Dodání návrhu a vývoj systému pro rozdělování výkonu GPU serverů, umístěných v datových centrech, Cryze s.r.o., 2022, ukončen, zahájení: 2022-04-01, ukončení: 2022-09-30
  Detail

  Geodrom - LiDAR, GEODROM, 2022, ukončen, zahájení: 2022-01-01, ukončení: 2022-12-31
  Detail

  Řízení peristaltického čerpadla s využitím kombinace neuronových sítí, experimentálních měření a numerických simulací, VUT v Brně - Vnitřní projekty VUT, FIT/FSI-J-22-7952, 2022, ukončen, zahájení: 2022-03-01, ukončení: 2022-12-31
  Detail

  SV - MAIA LABS, MAIA LABS, 2022-2024, řešení, zahájení: 2022-12-08, ukončení: 2024-01-31
  Detail

 • 2021

  5G-ERA - 5G-Enhanced Robot Autonomy, EK EU - Horizon 2020, 101016681, 2021-2024, řešení, zahájení: 2021-01-01, ukončení: 2024-06-30
  Detail

  AI-augmented automation for efficient DevOps, a model-based framework for continuous development At RunTime in cyber-physical systems, ECSEL JU - Společná technologická iniciativa ECSEL, 8A21015, 101007350, 2021-2024, řešení, zahájení: 2021-04-01, ukončení: 2024-09-30
  Detail

  Data Science Applications, UNKNOWN, 2021-2022, ukončen, zahájení: 2021-09-01, ukončení: 2022-08-31
  Detail

  Distributed Artificial Intelligent Systems, ECSEL JU - Společná technologická iniciativa ECSEL, 8A21012, 101007273, 2021-2024, řešení, zahájení: 2021-05-01, ukončení: 2024-12-31
  Detail

  Geodrom - vývoj metod pro korekci pohybu v datech senzoru LiDAR, GEODROM, 2021, ukončen, zahájení: 2021-01-01, ukončení: 2021-12-31
  Detail

  MASAPI - Multilingvální asistent pro hledání, analýzu a zpracování informací a podporu rozhodování, TAČR - 3. veřejná soutěž - Program průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND, PODPROGRAM 1 TECHNOLOGIČTÍ LÍDŘI, FW03010656, 2021-2024, ukončen, zahájení: 2021-01-01, ukončení: 2024-04-30
  Detail

  SECUSEN II: Bezpečné senzory a data - průmyslová inteligence, TAČR - Národní centra kompetence 1, TN01000077/14, 2021-2022, ukončen, zahájení: 2021-09-01, ukončení: 2022-12-31
  Detail

  Systém diagnostiky stavu a ochrany mostních konstrukcí s využitím WIM, TAČR - 2. veřejná soutěž programu Doprava 2020+, CK02000126, 2021-2024, ukončen, zahájení: 2021-04-01, ukončení: 2024-03-31
  Detail

 • 2020

  HAAWAII - Highly Automated Air Traffic Controller Workstations with Artificial Intelligence Integration, EK EU - Horizon 2020, H2020-SESAR-2019-2, 884287, 2020-2022, ukončen, zahájení: 2020-06-01, ukončení: 2022-11-30
  Detail

  Next Perception, ECSEL JU - Společná technologická iniciativa ECSEL, 8A20007, 876487, 2020-2023, ukončen, zahájení: 2020-05-01, ukončení: 2023-07-31
  Detail

  Systém automatické klasifikace položek na webové stránce, ROI Hunter, 2020, ukončen, zahájení: 2020-04-01, ukončení: 2020-08-30
  Detail

  VALU3S - Verification and Validation of Automated Systems' Safety and Security, ECSEL JU - Společná technologická iniciativa ECSEL, 8A20009, 876852, 2020-2023, ukončen, zahájení: 2020-05-01, ukončení: 2023-07-31
  Detail

  VIBES - Vestavěná inteligence založená na pokročilých metodách strojového učení a počítačového vidění pro adaptivní systémy počítání na okraji (edge computing), TAČR - 1. veřejná soutěž Program podpory aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací DELTA 2 2019, TM01000038, 2020-2022, ukončen, zahájení: 2020-01-01, ukončení: 2022-12-31
  Detail

  Vizuální kontrola, Autoklastr, 2020-2022, ukončen, zahájení: 2020-07-01, ukončení: 2022-09-30
  Detail

 • 2019

  Arrowhead - Arrowhead Tools for Engineering of Digitalisation Solutions, ECSEL JU - Společná technologická iniciativa ECSEL, 8A19010, 826452, 2019-2022, ukončen, zahájení: 2019-05-01, ukončení: 2022-07-31
  Detail

  Automatická extrakce atributů z produktových informací, ROI Hunter, 2019, ukončen, zahájení: 2019-01-01, ukončení: 2019-12-31
  Detail

  Framework of key enabling technologies for safe and autonomous drones´ applications, ECSEL JU - Společná technologická iniciativa ECSEL, 8A19003, 826610, 2019-2023, ukončen, zahájení: 2019-10-01, ukončení: 2023-01-31
  Detail

  OCCAM - OCR, ClassificAtion & Machine Translation, EK EU - Connecting Europe Facility (CEF), 2019-2021, ukončen, zahájení: 2019-10-01, ukončení: 2021-09-30
  Detail

  SECUSEN - SECUre SENsors and data - Bezpečné senzory a data, TAČR - Národní centra kompetence 1, TN01000077/07, 2019-2021, ukončen, zahájení: 2019-09-01, ukončení: 2021-03-31
  Detail

  Test-it-off: robotizované offline testování produktů, MPO ČR - TRIO, FV40052, 2019-2021, ukončen, zahájení: 2019-01-01, ukončení: 2021-12-31
  Detail

  Umělá inteligence pro dopravní a průmyslové vidění, TAČR - Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON (2015-2025), TH04010144, 2019-2021, ukončen, zahájení: 2019-09-01, ukončení: 2021-11-30
  Detail

  Výzkum a vývoj monitoringu tvářecí části kovacích lisů, MPO ČR - TRIO, FV40265, 2019-2022, ukončen, zahájení: 2019-07-01, ukončení: 2022-12-31
  Detail

 • 2018

  Assessing and Enhancing Emotional Competence for Well-Being (ECoWeB) in the Young: A principled, evidence-based, mobile-health approach to prevent mental disorders and promote mental well-being, EK EU - Horizon 2020, 754657, 2018-2022, ukončen, zahájení: 2018-01-01, ukončení: 2022-09-30
  Detail

  BOREC - Barevný Obraz v prostředí "Realtime Embedded Computing", TAČR - Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON (2015-2025), TH03010330, 2018-2020, ukončen, zahájení: 2018-01-01, ukončení: 2020-12-31
  Detail

  From the cloud to the edge - smart IntegraTion and OPtimisation Technologies for highly efficient Image and VIdeo processing Systems, ECSEL JU - Společná technologická iniciativa ECSEL, 8A18011, 783162, 2018-2021, ukončen, zahájení: 2018-06-01, ukončení: 2021-11-30
  Detail

  MUSIC - Mnohoúrovňová bezpečnost v kritických aplikacích počítačových systémů, MŠMT ČR - INTER-EXCELLENCE - Podprogram INTER-EUREKA LTE217, LTE118019, 2018-2021, ukončen, zahájení: 2018-06-01, ukončení: 2021-05-31
  Detail

  PERO - Pokročilá extrakce a rozpoznávání obsahu tištěných a rukou psaných digitalizátů pro zvýšení jejich přístupnosti a využitelnosti, MK ČR - Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II), DG18P02OVV055, 2018-2022, ukončen, zahájení: 2018-03-01, ukončení: 2022-12-31
  Detail

  Pokročilé sémantické obohacování vícejazyčných kolekcí literárních textů, MŠMT ČR - INTER-EXCELLENCE - Podprogram INTER-COST, LTC18054, 2018-2021, ukončen, zahájení: 2018-06-01, ukončení: 2021-10-31
  Detail

  Progresivní algoritmy pro zpracování obrazu, TAČR - Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON (2015-2025), TH04010394, 2018-2021, ukončen, zahájení: 2018-10-01, ukončení: 2021-08-31
  Detail

  Rozsáhlá extrakce informací a využití herních principů (gamifikace) pro osvojování nových jazyků na základě "moudrosti davů" (crowdsourcingu), MŠMT ČR - INTER-EXCELLENCE - Podprogram INTER-COST, LTC18006, 2018-2021, ukončen, zahájení: 2018-06-01, ukončení: 2021-02-28
  Detail

  SAUCE - Smart Asset re-Use in Creative Environments, EK EU - Horizon 2020, 780470, 2018-2020, ukončen, zahájení: 2018-01-01, ukončení: 2020-12-31
  Detail

  SECREDAS - Product Security for Cross Domain Reliable Dependable Automated Systems, ECSEL JU - Společná technologická iniciativa ECSEL, 8A18014, Proposal ID 783119-2, 2018-2021, ukončen, zahájení: 2018-05-01, ukončení: 2021-04-30
  Detail

  TEchnology TRAnsfer via Multinational Application eXperiments (TETRAMAX), EK EU - Horizon 2020, 2018-2021, ukončen, zahájení: 2018-04-01, ukončení: 2021-12-31
  Detail

 • 2017

  AQUAS: Aggregated Quality Assurance for Systems, ECSEL JU - Společná technologická iniciativa ECSEL, 8A17001, 737475, 2017-2020, ukončen, zahájení: 2017-05-01, ukončení: 2020-06-30
  Detail

  Camea 2017 - Příprava algoritmů a software zpracování datových přenosů a VoIP přenosů pro FPGA, embedded procesory a PC, CAMEA, 2017, ukončen, zahájení: 2017-01-01, ukončení: 2017-12-31
  Detail

  Cross-CPP - Ecosystem for Services based on integrated Cross-sectorial Data Streams from multiple Cyber Physical Products and Open Data Sources, EK EU - Horizon 2020, 780167, 2017-2021, ukončen, zahájení: 2017-12-01, ukončení: 2021-02-28
  Detail

  Distant Reading - Advanced Semantic Enrichment of Multi-Language Literary Text Collections, COST - European Cooperation in Science and Technology (COST), CA16204, 2017-2022, ukončen, zahájení: 2017-11-03, ukončení: 2022-04-30
  Detail

  enetCollect - Large-Scale Information Extraction and Gamification for Crowdsourced Language Learning, COST - European Cooperation in Science and Technology (COST), CA 16105, 2017-2021, ukončen, zahájení: 2017-09-01, ukončení: 2021-03-06
  Detail

  EU-PUI - User Activity Analysis and Emotional Competence Assessment for Investigation of Problematic Usage of the Internet, COST - European Cooperation in Science and Technology (COST), CA16207, 2017-2022, ukončen, zahájení: 2017-10-23, ukončení: 2022-04-22
  Detail

  MegaModelling at Runtime - scalable model-based framework for continuous development and runtime validation of complex systems., ECSEL JU - Horizon 2020, 737494, 2017-2020, ukončen, zahájení: 2017-04-01, ukončení: 2020-03-31
  Detail

  Nástroje a metody zpracování videa a obrazu pro zvýšení efektivity operací bezpečnostních a záchranných složek, MV ČR - Bezpečnostní výzkum České republiky 2015-2020, VI20172020068, 2017-2020, ukončen, zahájení: 2017-01-01, ukončení: 2020-12-31
  Detail

  Přenos znalostí v oblasti zpracování obrazových dat ve vestavěných zařízeních, MPO ČR - OP PIK - Partnerství znalostního transferu, 2017-2018, ukončen, zahájení: 2017-01-01, ukončení: 2018-09-30
  Detail

  Spolupracující robot 2.0: vnímání pracovního prostředí, uživatelské rozhraní založené na rozšířené realitě, snadné nasazení a rekonfigurace, TAČR - Program na podporu aplikovaného výzkumu ZÉTA, TJ01000352, 2017-2019, ukončen, zahájení: 2017-09-01, ukončení: 2019-08-31
  Detail

  Systém pro analýzu obrazových dat pro potřeby Policie ČR, MV ČR - Ostatní veřejné zdroje financování nepatřící do institucionálních zdrojů ČR, VH20172018014, 2017-2018, ukončen, zahájení: 2017-01-01, ukončení: 2018-12-31
  Detail

  Výzkum a vývoj diagnostické jednotky pro tvářecí stroje, MPO ČR - TRIO, FV20512, 2017-2019, ukončen, zahájení: 2017-04-01, ukončení: 2019-12-31
  Detail

  WearableRobots - Advanced Collaborative Aspects of Wearable Robotic Systems, COST - European Cooperation in Science and Technology (COST), CA16116, 2017-2021, ukončen, zahájení: 2017-09-01, ukončení: 2021-09-14
  Detail

  Zpracování, zobrazování a analýza multimediálních a 3D dat, VUT v Brně - Vnitřní projekty VUT, FIT-S-17-3984, 2017-2019, ukončen, zahájení: 2017-03-01, ukončení: 2019-12-31
  Detail

 • 2016

  Analýza a optimalizace zobrazování reklamy v prostředí sítě Facebook, ROI Hunter, 2016-2017, ukončen, zahájení: 2016-03-21, ukončení: 2017-12-31
  Detail

  CPK - Využití sémantických technologií pro zpřístupnění kulturního dědictví prostřednictvím Centrálního portálu knihoven, MK ČR - Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II), DG16P02R006, 2016-2020, ukončen, zahájení: 2016-03-01, ukončení: 2020-12-31
  Detail

  CZ.NIC: Spolupráce při vývoji routeru Turris Omnia, CZ.NIC, 2016-2025, řešení, zahájení: 2016-01-01, ukončení: 2025-12-31
  Detail

  Garnets - Systém informací o dojezdových dobách na městském okruhu, Garnets, 2016-2017, ukončen, zahájení: 2016-11-21, ukončení: 2017-08-31
  Detail

  IT4Innovations excellence in science, MŠMT ČR - Národní program udržitelnosti II, LQ1602, 2016-2020, ukončen, zahájení: 2016-01-01, ukončení: 2020-12-31
  Detail

  Smluvní výzkum pro TSK, TSK, 2016, ukončen, zahájení: 2016-01-01, ukončení: 2016-12-31
  Detail

 • 2015

  Big Data Era in Sky and Earth Observation (BIG-SKY-EARTH), COST - COST, TD1403, 2015-2017, ukončen, zahájení: 2015-10-01, ukončení: 2017-12-31
  Detail

  CEPTIS - Vestavěná výpočetní platforma pro dopravu, průmysl a dohled, MŠMT ČR - EUREKA CZ (2011-2017), LF15012, 2015-2017, ukončen, zahájení: 2015-10-01, ukončení: 2017-12-31
  Detail

  MixedEmotions - Social Semantic Emotion Analysis for Innovative Multilingual Big Data Analytics Markets, EK EU - Horizon 2020, 644632, 2015-2017, ukončen, zahájení: 2015-04-01, ukončení: 2017-03-31
  Detail

 • 2014

  Algorithms, Design Methods, and Many-Core Execution Platform for Low-Power Massive Data-Rate Video and Image Processing, Artemis JU - Společné technologické iniciativy, 7H14002, 621439, 2014-2017, ukončen, zahájení: 2014-04-01, ukončení: 2017-06-30
  Detail

  Embedded multi-core systems for mixed criticality applications in dynamic and changeable real-time environments, Artemis JU - Společné technologické iniciativy, 7H14011, 621419, 2014-2017, ukončen, zahájení: 2014-04-01, ukončení: 2017-03-31
  Detail

  R5-COP - Reconfigurable ROS-based Resilient Reasoning Robotic Cooperating Systems, Artemis JU - Společné technologické iniciativy, 7H14003, 621447, 2014-2017, ukončen, zahájení: 2014-02-01, ukončení: 2017-01-31
  Detail

  Využití zobrazovacích technik a počítačového plánování v traumatologii, TAČR - Program aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA, TA04011606, 2014-2017, ukončen, zahájení: 2014-07-01, ukončení: 2017-06-30
  Detail

  Zpracování, rozpoznávání a zobrazování multimediálních a 3D dat, VUT v Brně - Vnitřní projekty VUT, FIT-S-14-2506, 2014-2016, ukončen, zahájení: 2014-01-01, ukončení: 2016-12-31
  Detail

 • 2013

  Applying Pilots Models for Safer Aircraft, EU-7FP-Cooperation - Podpora projektů sedmého rámcového programu Evropského společenství pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace (2007 až 2013) podle zákona č. 171/2007 Sb., 7E13047, 605141, 2013-2016, ukončen, zahájení: 2013-09-01, ukončení: 2016-08-31
  Detail

  HoliDes - Holistic Human Factors and System Design of Adaptive Cooperative Human-Machine Systems, Artemis JU - Společné technologické iniciativy, 7H13004, 332933, 2013-2016, ukončen, zahájení: 2013-10-01, ukončení: 2016-09-30
  Detail

  Java platform for hIgh PErformance and Real-time large scale data management (JUNIPER), EU-7FP-ICT - Sedmý rámcový program Evropského společenství pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace, 318763, 2013-2015, ukončen, zahájení: 2013-09-01, ukončení: 2015-11-30
  Detail

  SCAlable Preservation Environments, EU-7FP-ICT - Sedmý rámcový program Evropského společenství pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace, 610965, 2013-2014, ukončen, zahájení: 2013-09-01, ukončení: 2014-09-30
  Detail

 • 2012

  Centrum kompetence ve zpracování vizuálních informací (V3C - Visual Computing Competence Center), TAČR - Centra kompetence, TE01020415, 2012-2019, ukončen, zahájení: 2012-05-01, ukončení: 2019-12-31
  Detail

  ConstRaint and Application driven Framework for Tailoring Embedded Real-time Systems, MŠMT ČR - Společné technologické iniciativy, 7H12006, 295371 - CRAFTERS, 2012-2015, ukončen, zahájení: 2012-06-01, ukončení: 2015-09-30
  Detail

  D-NOTAM, TAČR - Program aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA, TA02030835, 2012-2014, ukončen, zahájení: 2012-01-01, ukončení: 2014-12-31
  Detail

  Intelligent Management Platform for Advanced Real-Time media processes, EU-7FP-ICT - Sedmý rámcový program Evropského společenství pro atomovou energii (Euratom) v oblasti jaderného výzkumu a vzdělávání, 7E13044, 316564, 2012-2015, ukončen, zahájení: 2012-11-01, ukončení: 2015-10-31
  Detail

  Portable and Predictable Performance on Heterogeneous Embedded Manycores, Artemis JU - Společné technologické iniciativy, 7HZC13005, 295440, 2012-2015, ukončen, zahájení: 2012-09-01, ukončení: 2015-10-31
  Detail

  RODOS - Centrum pro rozvoj dopravních systémů, TAČR - Centra kompetence, TE01020155, 2012-2018, ukončen, zahájení: 2012-04-01, ukončení: 2018-03-31
  Detail

  Výzkum a vývoj možností monitorování a ovlivňování pohybu vozidel na silnicích nižších tříd v ČR, TAČR - Program aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA, TA02030841, 2012-2014, ukončen, zahájení: 2012-01-01, ukončení: 2014-12-31
  Detail

 • 2011

  Centrum excelence IT4Innovations, MŠMT ČR - Operační program Výzkum a vývoj pro inovace, ED1.1.00/02.0070, 2011-2015, ukončen, zahájení: 2011-01-01, ukončení: 2015-12-31
  Detail

  DECIPHER - Digital Environment for Cultural Interfaces; Promoting Heritage, Education and Research, EU-7FP-IST - Sedmý rámcový program Evropského společenství pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace, 270001, 2011-2013, ukončen, zahájení: 2011-01-01, ukončení: 2013-12-31
  Detail

  Digital Environment for Cultural Interfaces; Promoting Heritage, Education and Research, MŠMT ČR - Podpora projektů sedmého rámcového programu Evropského společenství pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace (2007 až 2013) podle zákona č. 171/2007 Sb., 7E11023, 270001, 2011-2013, ukončen, zahájení: 2011-01-01, ukončení: 2013-12-31
  Detail

  GLOCAL - Event-based Retrieval of Networked Media, EU-7FP-IST - Sedmý rámcový program Evropského společenství pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace, 7E12055, 248984, 2011-2012, ukončen, zahájení: 2011-07-01, ukončení: 2012-11-30
  Detail

  Open-Source API and Platform for Multiple Clouds, EU-7FP-IST - Sedmý rámcový program Evropského společenství pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace, 7E12061, 256910, 2011-2013, ukončen, zahájení: 2011-09-01, ukončení: 2013-02-28
  Detail

  Pokročilé rozpoznávání a prezentace multimediálních dat, VUT v Brně - Vnitřní projekty VUT, FIT-S-11-2, 2011-2013, ukončen, zahájení: 2011-01-01, ukončení: 2013-12-31
  Detail

  SRS - Multi-Role Shadow Robotic System for Independent Living, EU-7FP-IST - Sedmý rámcový program Evropského společenství pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace, 7E12056, 247772, 2011-2013, ukončen, zahájení: 2011-09-01, ukončení: 2013-04-30
  Detail

  Systém pro podporu vyhodnocování metody FISH (GENEX), TAČR - Program aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA, TA01010931, 2011-2014, ukončen, zahájení: 2011-01-01, ukončení: 2014-12-31
  Detail

 • 2010

  Embedded Service Oriented Monitoring, Diagnostics and Control: Towards the Asset-aware and Self-Recovery Factory, MŠMT ČR - Společné technologické iniciativy, 7H10012, 2010-2013, ukončen, zahájení: 2010-03-01, ukončení: 2013-02-28
  Detail

  eSonia - eSonia - Embedded Service Oriented Monitoring, Diagnostics and Control: Towards the Asset-aware and Self-Recovery Factory, Artemis JU - Společné technologické iniciativy, 100223, 2010-2013, ukončen, zahájení: 2010-03-01, ukončení: 2013-02-28
  Detail

  M-Eco: Medical Ecosystem-Personalized Event-based Surveillance, EU-7FP-IST - Sedmý rámcový program Evropského společenství pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace, 247829, 2010-2012, ukončen, zahájení: 2010-01-01, ukončení: 2012-06-30
  Detail

  Medical Ecosystem - Personalized Event-based Surveillance, MŠMT ČR - Podpora projektů sedmého rámcového programu Evropského společenství pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace (2007 až 2013) podle zákona č. 171/2007 Sb., 7E10054, 2010-2012, ukončen, zahájení: 2010-01-01, ukončení: 2012-06-30
  Detail

  R3-COP: Robust & Safe Mobile Co-operative Autonomous Systems, Artemis JU - Společné technologické iniciativy, 100233, 2010-2013, ukončen, zahájení: 2010-04-01, ukončení: 2013-04-30
  Detail

  RECOMP - Reduced Certification Costs Using Trusted Multi-core Platforms, Artemis JU - Sedmý rámcový program Evropského společenství pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace, 100202 - RECOMP, 2010-2013, ukončen, zahájení: 2010-04-01, ukončení: 2013-03-31
  Detail

  Reduced Certification Costs Using Trusted Multi-core Platforms, MŠMT ČR - Společné technologické iniciativy, 7H10013, 100202, 2010-2013, ukončen, zahájení: 2010-04-01, ukončení: 2013-03-31
  Detail

  Robust & Safe Mobile Co-operative Autonomous Systems, MŠMT ČR - Společné technologické iniciativy, 7H10011, 2010-2013, ukončen, zahájení: 2010-04-01, ukončení: 2013-04-30
  Detail

  Rozpoznávání a prezentace informací z multimediálních dat, FIT VUT, FIT-S-10-2, 2010, 2010, ukončen, zahájení: 2010-04-01, ukončení: 2010-12-31
  Detail

  Smart Multicore Embedded SYstems, MŠMT ČR - Společné technologické iniciativy, 7H10014, 2010-2013, ukončen, zahájení: 2010-02-01, ukončení: 2013-01-31
  Detail

  SMECY - Smart Multicore Embedded SYstems, Artemis JU - Sedmý rámcový program Evropského společenství pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace, 100230 - SMECY, 2010-2013, ukončen, zahájení: 2010-02-01, ukončení: 2013-01-31
  Detail

  TA2: Together Anywhere, Together Anytime, EU-7FP-ICT - Sedmý rámcový program Evropského společenství pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace, 214793, 2010-2012, ukončen, zahájení: 2010-03-15, ukončení: 2012-12-31
  Detail

  Together Anywhere, Together Anytime, MŠMT ČR - Podpora projektů sedmého rámcového programu Evropského společenství pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace (2007 až 2013) podle zákona č. 171/2007 Sb., 7E11024, 2010-2012, ukončen, zahájení: 2010-03-15, ukončení: 2012-12-31
  Detail

 • 2008

  Emerging, Collective Intelligence for personal, organisational and social use, MŠMT ČR - Podpora projektů sedmého rámcového programu Evropského společenství pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace (2007 až 2013) podle zákona č. 171/2007 Sb., 7E08063, 2008-2011, ukončen, zahájení: 2008-04-01, ukončení: 2011-03-31
  Detail

  Knowledge in a Wiki, MŠMT ČR - Podpora projektů sedmého rámcového programu Evropského společenství pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace (2007 až 2013) podle zákona č. 171/2007 Sb., 7E08040, 2008-2011, ukončen, zahájení: 2008-03-01, ukončení: 2011-02-28
  Detail

 • 2007

  Výzkum informačních technologií z hlediska bezpečnosti, CEZ MŠMT - Institucionální prostředky SR ČR (např. VZ, VC), MSM0021630528, 2007-2013, ukončen, zahájení: 2007-01-01, ukončení: 2013-12-31
  Detail

 • 2006

  Biomarker - Vytipování markerů, screening a časná diagnostika nádorových onemocnění pomocí vysoce automatizovaného zpracování multidimenzionálních biomedicínských obrazů, MŠMT ČR - Zdravý a kvalitní život, 2B06052, 2006-2011, ukončen, zahájení: 2006-07-01, ukončení: 2011-06-30
  Detail

  CARETAKER - Content Analysis and REtrieval Technologies to Apply Knowledge Extraction to massive Recording, EU-6FP-IST - Sixth Framework programme, 027231, 2006-2008, ukončen, zahájení: 2006-03-01, ukončení: 2008-09-30
  Detail

 • 2005

  Integrační modul terciárního vzdělávání smyslově postižených, MŠMT ČR, CZ.04.1.03/3.2.15.1./0146, 2005-2007, ukončen, zahájení: 2005-09-01, ukončení: 2007-09-30
  Detail

  LC-Star 2 - Lexica and Corpora for Speech-to-Speech Translation Components 2, UNKNOWN, 2005-2009, ukončen, zahájení: 2005-04-05, ukončení: 2009-04-05
  Detail

Nahoru