Ing.

Josef Strnadel

Ph.D.

odborný asistent

+420 54114 1211
strnadel@fit.vut.cz
L332 Pracovna asistentů
3227/osobní číslo VUT

Životopis

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 17.09.1996 - 28.06.2000

  Brno
  2000 - Ing. v oboru Výpočetní technika a informatika, FEI VUT v Brně

 • 01.09.2000 - 27.10.2004

  Brno
  2004 - Phd. v oboru Informační technologie, FIT VUT v Brně

 • 01.09.2000 - 31.12.2001

  Brno
  student doktorského studia v oboru Výpočetní technika a informatika na FEI VUT v Brně

 • 01.01.2002 - 27.10.2004

  Brno
  student doktorského studia v oboru Informační technologie na FIT VUT v Brně

 • 01.12.2004 - 31.12.2025

  Brno
  zaměstnanec VUT v Brně, pracoviště FIT VUT v Brně

Vědeckovýzkumná činnost

 • Spolehlivost
 • Vestavné, kritické a kyberfyzikální (kyberfyzické) systémy
 • Real-time (operační) systémy
 • Modelování a analýza dynamických systémů
 • Formální verifikace a ověřování modelů, statistické ověřování modelů
 • Aplikace časovaných automatů

Spolupráce s průmyslem

Ocenění vědeckou komunitou

 • 2002: Cena Siemens - stipendijní podpora pro studenty doktorského studia
 • 2004: Cena Prof. Ing. Jana Hlavičky, DrSc. za vynikající příspěvek na semináři PAD

Získaná ocenění

Nahoru