Ing.

Josef Strnadel

Ph.D.

odborný asistent

+420 54114 1211
strnadel@fit.vut.cz
L332 Pracovna asistentů
3227/osobní číslo VUT

Funkce

Členové komisí pro státní doktorské zkoušky

člen pracovní skupiny

Členové komisí pro SZZ na FIT

člen pracovní skupiny

Výzkumná skupina Spolehlivé číslicové systémy

Výzkumník

Disciplinární komise FIT

náhradník
Nahoru