Ing.

Josef Strnadel

Ph.D.

odborný asistent

+420 54114 1211
strnadel@fit.vut.cz
L332 Pracovna asistentů
3227/osobní číslo VUT

Výuka

Konzultační hodiny

středa, 13:00-14:00, B/L332 (Božetěchova 1/2, Brno 61200)

čtvrtek, 8:00-9:00, B/L332 (Božetěchova 1/2, Brno 61200)

  • V případě zájmu o konzultaci prosím zvažte její formu - neinteraktivní, popř. interaktivní. Neinteraktivní konzultace je realizována - zpravidla mimo výše uvedené konzultační hodiny - prostřednictvím mého emailu (strnadel@fit.vut.cz); interaktivní konzultace se může konat buď osobně či online, s využitím předem domluvených technologií.

Následují detaily k organizaci interaktivních konzultací

  • Bez včasné předchozí domluvy jsou konzutační hodiny chápány jako prezenční, konané v místnosti L332. O vašem zájmu konzultovat mě informujte předem a poté vyčkejte na moji reakci (přímou/osobní, vygenerovanou rezervačním systémem apod.) než se na konzultaci dostavíte - mohl bych totiž už mít sjednanou konzultaci na jiném místě v témže čase.
  • Rezervaci konzultace provádějte implicitně přes tento odkaz (nabídka konzultačních hodin zde může být širší, konzultace lze jednoduše spravovat v režimu 24 h / 7 d - rezervovat, rušit apod. 16 hodin až 10 dnů před konáním konzultace); v ojedinělých případech lze konzultaci sjednat také přes můj strnadel@fit.vut.cz (očekávejte však delší reakční dobu, dle mého momentálního pracovního vytížení).

Informace pro zájemce a řešitele témat (BP/DP, projektová praxe atp.)

Garantované předměty

IMPe Mikroprocesorové a vestavěné systémy (v angličtině)
anglicky, letní, UPSY
RTSa Systémy pracující v reálném čase (v angličtině)
anglicky, letní, UPSY

Vyučované předměty

IEL Elektronika pro informační technologie
Laboratorní cvičení, česky, anglicky, zimní, UITS
IMP Mikroprocesorové a vestavěné systémy
Laboratorní cvičení, Projekt, Přednáška, Seminář, česky, anglicky, zimní, UPSY
IMPe Mikroprocesorové a vestavěné systémy (v angličtině)
Laboratorní cvičení, Projekt, Přednáška, Seminář, anglicky, letní, UPSY
RTSa Systémy pracující v reálném čase (v angličtině)
Cvičení na počítači, Přednáška, anglicky, letní, UPSY
SEM Senzory a měření
Přednáška, česky, zimní, UITS
Nahoru