Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Cena Josefa Hlávky 2003 za výsledky dosažené ve výzkumné činnosti

Cena Josefa Hlávky je určena pro talentované studenty v bakalářském, magisterském nebo doktorském studiu, kteří prokázali výjimečné schopnosti a tvůrčí myšlení ve svém oboru, a pro mladé talentované vědecké pracovníky Akademie věd ČR do 33 let jejich věku.
Detail

Cena rektora

Cena byla udělená za vynikající studijní výsledky a tvůrčí aktivity.
Detail

Cena rektora VUT za vynikající výsledky v pedagogické a vědecké práci

Detail

Cena Siemens - cena za doktorskou disertační práci

Cena se uděluje studentům doktorského studia z institucí sdružených ve Fóru průmyslu a vysokých škol ČR za vynikající doktorskou práci.
Detail

Cena Siemens - stipendijní podpora pro studenty doktorského studia

Cena Siemens - stipendijní podpora pro studenty doktorského studia Cena se uděluje studentům doktorského studia institucí sdružených ve Fóru průmyslu a vysokých škol ČR za dosavadní vynikající výsledky ve vědecké a výzkumné práci, dále pro podporu jejich studia a pedagogické činnosti.
Detail

Cena za nejlepší prezentaci na konferenci Evolvable Systems: From Biology to Hardware ICES 2003

Ocenění bylo uděleno za výsledky výzkumné činnosti prezentované v článku: Sekanina, L.: Virtual Reconfigurable Circuits For Real-World Applications of Evolvable Hardware na konferenci Evolvable Systems: From Biology to Hardware, ICES 2003, Trondheim, Norsko
Detail

Umístění v sedmém ročníku studentské soutěže AFCEA o nejlepší práci v oblasti informačních a komunikačních systémů

Česká pobočka AFCEA (Armed Forces Communications & Electronics Association) vyhodnotila dne 24.11. 2003 výsledky sedmého ročníku studentské soutěže o nejlepší práci v oblasti informačních a komunikačních systémů. Mezi prvními pěti pracemi se umístily tři práce z Fakulty informačních technologií VUT v Brně.
Detail
Nahoru