Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Cena Prof. Ing. Jana Hlavičky, DrSc. za vynikající příspěvek

Cena byla udělena na akci Pracovní seminář pro studenty doktorského
studia Počítačové architektury & Diagnostika PAD 2005 za prezentaci
problematiky řešené v rámci disertační práce na téma Evoluční návrh
optimálních komunikačních plánů pro multiprocesorové systémy na čipu.
Detail

Cena Prof. Ing. Jana Hlavičky, DrSc. za vynikající příspěvěk

Cena byla udělena na akci Pracovní seminář pro studenty doktorského
studia Počítačové architektury & diagnostika PAD 2005 za prezentaci
problematiky řešené v rámci disertační práce na téma Využití modelů
ontogeneze v evolučním návrhu číslicových obvodů.
Detail

Cena rektora VUT v Brně

Cena rektora za vynikající výsledky v pedagogické a vědecké činnosti.
Detail

Cena Siemens za disertační práci

Detail

Cena Siemens za prestižní vědeckou publikaci

Cena udělana za monografii Evolvable Components (Natural Computing Series, Springer-Verlag, 2004)
Detail

Čestné uznání

Cena byla udělena za evoluční návrh libovolně velkých řadicích sítí v soutěži Human-Competitive Awards in Genetic and Evolutionary Computation, která se konala v rámci 2005 Genetic and Evolutionary Computation Conference (GECCO-2005) ve Washington DC, USA.
Detail

Druhé místo v soutěži o nejlepší poster

Druhé místo v soutěži o nejlepší poster na 6. letní škole European Masters in Language and Speech, Edinburgh, Skotsko, 11.-15.7.2005.
Detail

EvoHOT - Cena za nejlepší článek

Ocenění bylo uděleno za výsledky výzkumné činnosti prezentované v článku Evolutionary Design of Gate-Level Polymorphic Digital Circuits na 2nd European Workshop on Evolutionary Computation in Hardware Optimisation, Lausanne, Switzerland 2005.
Detail

Fraunhofer Patent Award za patent Verfahren und Vorrichtung zum Erfassen biometrischer Merkmale

Detail

Boháček Petr, Ing.
Pazdera Jan, Ing.
Řezníček Ivo, Ing.

Nahoru