Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Cena AFCEA za nejlepší práci v oblasti informačních a komunikačních systémů

Česká pobočka AFCEA (Armed Forces Communications & Electronics Association) vyhodnotila osmý ročník studentské soutěže o nejlepší práci v oblasti informačních a komunikačních systémů. Mezi oceněnými pracemi se umístila na prvním místě práce z Fakulty informačních technologií VUT v Brně.
Detail

Cena Prof. Ing. Jana Hlavičky, DrSc. za vynikající příspěvek

Cena byla udělena na akci Pracovný seminár pre študentov doktorandského štúdia Počítačové architektúry & Diagnostika PAD 2004 za prezentaci problematiky řešené v rámci disertační práce na téma Analýza a zlepšení testovatelnosti číslicového obvodu na úrovni meziregistrových přenosů.
Detail

Cena rektora

Cena byla udělená za diplomovou práci a vynikající studijní výsledky.
Detail

Cena Siemens - stipendijní podpora pro studenty doktorského studia

Cena Siemens - stipendijní podpora pro studenty doktorského studia Cena se uděluje studentům doktorského studia institucí sdružených ve Fóru průmyslu a vysokých škol ČR za dosavadní vynikající výsledky ve vědecké a výzkumné práci, dále pro podporu jejich studia a pedagogické činnosti.
Detail

Mimořádná cena rektora ke 105. výročí založení VUT v Brně

Cena byla udělená v kategorii za významnou knižní publikaci.
Detail

Pamětní medaile VUT v Brně (zlatá medaile)

Medaile byla udělená za zásluhy o rozvoj vysokého školství a vzdělávání.
Detail

The Merit Award

Cena byla udělena za evoluční návrh obrazových filtrů v soutěži Human-competitive awards in genetic and evolutionary computation, která se konala v rámci 2004 Genetic and Evolutionary Computation Conference (GECCO-2004) v Seattlu, USA.
Detail
Nahoru