Cena Antonína Svobody pro nejlepší disertační práci roku 2018

Vojtěch Mrázek z Ústavu počítačových systémů získal Cenu Antonína Svobody za nejlepší disertační práci roku (2018), kterou uděluje Česká společnost pro kybernetiku a informatiku. V disertační práci Automated Design Methodology for Approximate Low Power Circuits využil metody umělé inteligence pro automatizovaný návrh nízkopříkonových obvodů. Tyto obvody najdou uplatnění v energeticky úsporných hardwarových akcelerátorech úloh z oblastí strojového učení, zpracování obrazu apod. 

Detail

Cena Josepha Fouriera za počítačove vědy

Z rukou držitele Nobelovy ceny Jean-Marie Lehna převzal v Národním muzeu Dr. Vojtěch Mrázek z ÚPSY Cenu J. Fouriera (1. místo), kterou každoročně vyhlašuje Francouzské velvyslanectví v Praze ve spolupráci se společností Atos. Oceňováni jsou studenti doktorského studia za výzkumnou práci v oboru počítačových věd a informatiky. Výherci obdrží finanční podporu a dostanou možnost vycestovat na stáž do výzkumné laboratoře do Francie. Vojtěch Mrázek se zabývá využitím strojového učení pro optimalizaci a aproximaci číslicových obvodů.

Detail

Česká hlava - cena Doctorandus za technické vědy

Česká hlava je nejvyšší české vědecké vyznamenání. Hlavním cílem projektu je popularizace vědy a techniky spolu se zvyšováním všeobecné prestiže těchto oborů. 


Více informací na:http://www.ceskahlava.cz/cz/2019/vitezove-ceska-hlava/vitez-ing-vojtech-mrazek-phd-282/

Detail

Nejlepší článek DCNET 2019

Cenu za nejlepší článek DCNET 2019 s názvem "Using Network Traces to Generate Models for Automatic Network Application Protocols Diagnostics" dostali Martin Holkovič, Ondřej Ryšavý a Libor Polčák.

Detail

Pamětní medaile FIT VUT v Brně (bronzová medaile)

Bronzová medaile Fakulty informačních technologií VUT v Brně je udělována děkanem fakulty za výborné pracovní výsledky a plnění úkolů na ústavu, výrazné vědecké výsledky a propagaci fakulty apod.

Detail

Pamětní medaile FIT VUT v Brně (stříbrná medaile)

Stříbrná medaile Fakulty informačních technologií VUT v Brně je udělována děkanem fakulty za dlouhodobé nadstandardní pracovní výsledky.

Detail

Pamětní medaile FIT VUT v Brně (zlatá medaile)

Děkan Fakulty informačních technologií VUT v Brně udělil Zlatou medaili Fakulty informačních technologií VUT v Brně jako ocenění výrazného přínosu k rozvoji fakulty a celého VUT v Brně během funkčního období tajemníka fakulty

Detail

Stříbrná medaile Vysokého učení technického v Brně

Rektor udělil Stříbrnou medaili VUT za vynikající výsledky ve vědecko-výzkumné oblasti a za činnosti v AS FIT VUT.

Detail

The Best Paper award of CADE-27

Cena za nejlepší článek na konferenci CADE-27, a to konkrétně za článek Automata Terms in a Lazy WSkS Decision Procedure (V. Havlena, L. Holík, O. Lengál, T. Vojnar).

Detail

Nguyen Son Hai, Bc.

8 z VUT

Student FIT bc. Son Hai Nguyen získal dne 26. 11. 2019 sdílené první místo v prezentační soutěži 8 z VUT. Zaujal tématem Vložení 2D grafiky do scény zabírané stacionární kamerou, které dokázal srozumitelně vysvětlit široké laické veřejnosti, a to nejen pomocí atraktivní promítané prezentace, ale především svým podáním a nadsázkou.

Detail
Nahoru