Best paper award - DDECS 2021

Článek Zdeňka Vašíčka z výzkumné skupiny EHW@FIT Synthesis of approximate circuits for LUT-based FPGAs představený v rámci mezinárodní konference DDECS (International Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems) zaměřené na problematiku návrhu a testování číslicových obvodů, byl oceněn cenou Best paper Award v kategorii návrhu obvodů.

Detail

Cena Josefa Hlávky

Ing. Vojtěch Havlena z Ústavu inteligentních systémů (skupina VeriFIT) získal Cenu Josefa Hlávky udělovanou nadací "Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových". Vojtěch převzal cenu na slavnostním udělování konaném 16. listopadu 2021 na zámku v Lužanech u Přeštic. "Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových" je nejstarší českou vědeckou a uměleckou nadací, v roce 1904 ji založil Josef Hlávka (1831 - 1908) - přední český architekt, stavitel a filantrop. Cena Josefa Hlávky je udělována nejlepším studentům a absolventům pražských veřejných vysokých škol, brněnské techniky a mladým talentovaným pracovníkům Akademie věd České republiky.

Detail

Cena Technologické agentury ČR v kategorii Partnerství za rok 2021

Výzkumný projekt IRONSTONE se stal vítězem v kategorii Partnertství za rok 2021. Cenu uděluje Technologická agentura ČR.
Partneři projektu:

  • Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií
  • Firma Flowmon Networks, ČR
  • Hallym University, Chuncheon, Korejská republika
  • Firma Hancom GMD, Soul, Korejská republika
Detail

Zaklová Kristýna, Bc.

Cena Zdeny Rábové

Bc. Kristýna Zaklová absolvovala v akademickém roce 2019/2020 bakalářský studijní program Informační technologie s velmi dobrým prospěchem s váženým studijním průměrem 1,91. Vynikajícím způsobem vypracovala a  obhájila bakalářskou práci na téma Webový vyhledávač registrace domácích zvířat, která měla velký ohlas v médiích. O vyhledávači "Komu patřím", který umí bleskově prohledat všechny dostupné registry psů v Česku, informovaly např. televize Prima CNN News, deníky Právo, Rovnost, deník.cz a Brňan. Za svoji práci získala rovněž Cenu děkana FIT a Cenu Czechitas. Bc. Kristýna Zaklová nyní studuje magisterské studium, současně působí jako studijní poradkyně a ochotně pomáhá studentům při orientaci ve studiu.

Detail

Beránek Tomáš, Bc.

Cena Zdeny Rábové

Bc. Tomáš Beránek absolvoval v akademickém roce 2020/2021 bakalářský studijní program Informační technologie s vyznamenáním (SP 1,17), přičemž vynikajícím způsobem vypracoval a obhájil bakalářskou práci na téma Praktická aplikace Facebook Infer na systémový kód ve spolupráci s firmou Red Hat Czech. Za bakalářskou práci mu byla udělena Cena děkana FIT.

Detail

Medaile z mezinárodní soutěže ve verifikaci software SV-COMP 2021

Nástroje Symbiotic (V. Šoková; primárně vyvíjen na FI MU) a 2LS (V. Malík, T. Vojnar; primárně vyvíjen společností DiffBlue) se zúčastnily mezinárodní soutěže ve verifikaci software SV-COMP'21, kde získaly dvě zlaté a jednu bronzovou medaili.

Detail

První místo v mezinárodní soutěži Multi-Agent Programming Contest 2021

Tým složený z doktorandů Ing. Václav Uhlíř, Ing. František Vídeňský a Ing. Martin Šůstek vedený doc. Ing. Františkem Zbořilem Ph.D. zvítězil se svým systémem v mezinárodní soutěži Multi-Agent Programming Contest 2021

Detail
Nahoru