Výzkumná skupina formálních modelů

Výzkumná skupina formálních modelů

Skupina formálních modelů se soustředí na výzkum formálních jazyků a jejich modelů, zejména automatů, gramatik a systémů, které jsou na nich založeny. Zásadní pozornost je věnována studiu řízení těchto formálních systémů tak, aby výsledné modely optimálně postihovaly jazykové kontextové závislosti. Skupina rovněž diskutuje aplikace zkoumaných modelů v různých oblastech informatiky, jako např. kompilátorech a bioinformatice.

[img]
Foto skupiny z roku 2018 (zleva: Jiří Kučera, Radim Krčmář, Radim Kocman, Zbyněk Křivka, Dominika Regéciová, Jakub Martiško, Alexandr Meduna, Dušan Kolář)

Témata výzkumu

  • teoretické základy informačních systémů
  • formální jazyky a jejich modely
  • specifikace a překlad jazyků
  • aplikace formálních modelů
  • reverzní inženýrství a dekompilace

Aktuální zaměření výzkumu

Skupina se zaměřuje na základní výzkum v oblasti formálních jazyků a překladačů. U formálních jazyků studujeme především výpočetní sílu různých řízených modelů (např. rozptýlených gramatik) či celých skupin modelů (např. gramatických systémů). Dalším okruhem zájmu jsou modely pro popis rozptýlené informace jako skákající automaty a gramatiky.
Z praktičtějších oblasti se zabýváme automatizací syntaktické a sémantické analýzy v překladačích.

Významné výsledky

Spolupráce

Členové skupiny mohou nabídnout expertízu ohledně návrhu, popisu a zpracování strojových a matematicky orientovaných jazyků (včetně programovacích a doménově specifických).

Aktuální spolupráce:

  • Část týmu pod vedením doc. Koláře spolupracuje s firmou Avast (dříve AVG) na výzkumu v oblasti reverzního inženýrství a dekompilace

Akce, Semináře

  • Všichni zájemci o teoretickou informatiku a nejen o ni jsou srdečně zváni na seminář naší výzkumné skupiny.
  • Na webu mezinárodního časopisu IJFCS v období 2016/2017 patřil článek "Meduna, A., Soukup, O.: Simple Matrix Grammars and Their Leftmost Variants" mezi nejčtenější a článek "Meduna, A., Zemek, P.: Jumping Finite Automata" mezi nejcitovanější.
  • 3. 12. 2012 obdržel Prof. Meduna čestné uznání při vyhlašování Ceny Siemens v kategorii "nejlepší pedagogický pracovník".

Kontakt


Vysoké učení technické v Brně
Fakulta informačních technologií
Ústav informačních systémů
Božetěchova 2
612 66  Brno, Czech Republic

Tel.: +420 54114-1232
E-mail: meduna@fit.vutbr.cz

Nahoru