Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Výzkumná skupina znalostních technologií

Výzkumníci

Dytrych Jaroslav, Ing., Ph.D.

výzkumník, UPGM FIT VUT

 • Anotace textu
 • Pokročilé webové technologie
 • Informační systémy
 • Počítačové sítě

Otrusina Lubomír, Ing.

výzkumník, UPGM FIT VUT

 • Zpracování přirozeného jazyka
 • Sociální síťe

Smrž Pavel, doc. RNDr., Ph.D.

výzkumník, UPGM FIT VUT

 • Extrakce informací, reprezentace znalostí, virtuální asistenti
 • Pokročilé metody strojové učení, jejich aplikace a vyhodnocování
 • Zpracování velkých dat, proudy dat z kyberfyzikálních systémů
 • Interakce člověka s počítačem, kognitivní ergonomie
 • Informační technologie v psychologii

Škoda Petr, RNDr.

výzkumník, UPGM FIT VUT

 • informační sytémy
 • počítačové sítě
 • cloud computing

Zemčík Pavel, prof. Dr. Ing.

výzkumník, UPGM FIT VUT

 • Počítačová grafika
 • Zpracování obrazu
 • Uživatelská rozhraní
 • Multimédia
 • Akcelerace rastrových algoritmů v hardware
Nahoru