Výzkumná skupina znalostních technologií

Projekty

 • 2020

  HAAWAII - Highly Automated Air Traffic Controller Workstations with Artificial Intelligence Integration, EK EU - Horizon 2020, H2020-SESAR-2019-2, 884287, 2020-2022, ukončen
  Řešitel: Smrž Pavel
  Spoluřešitelé: Doležal Jan, Dytrych Jaroslav, Hradiš Michal, Jírovec Martin, Musil Martin, Otrusina Lubomír, Smrž Pavel, Veselý Karel
  Detail

 • 2018

  Assessing and Enhancing Emotional Competence for Well-Being (ECoWeB) in the Young: A principled, evidence-based, mobile-health approach to prevent mental disorders and promote mental well-being, EK EU - Horizon 2020, 754657, 2018-2022, ukončen
  Řešitel: Smrž Pavel
  Spoluřešitelé: Smrž Pavel, Zemčík Pavel
  Detail

  PERO - Pokročilá extrakce a rozpoznávání obsahu tištěných a rukou psaných digitalizátů pro zvýšení jejich přístupnosti a využitelnosti, MK ČR - Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II), DG18P02OVV055, 2018-2022, ukončen
  Řešitel: Smrž Pavel
  Spoluřešitelé: Bařina David, Beneš Karel, Hájková Gabriela, Hradiš Michal, Hříbek David, Juránek Roman, Kodym Oldřich, Kopeczinski Daniela, Smrž Pavel, Zemčík Pavel
  Detail

  SECREDAS - Product Security for Cross Domain Reliable Dependable Automated Systems, ECSEL JU - Společná technologická iniciativa ECSEL, 8A18014, Proposal ID 783119-2, 2018-2021, ukončen
  Řešitel: Smrž Pavel
  Spoluřešitelé: Fiedler Petr, Smrž Pavel
  Detail

  SAUCE - Smart Asset re-Use in Creative Environments, EK EU - Horizon 2020, 780470, 2018-2020, ukončen
  Řešitel: Smrž Pavel
  Spoluřešitelé: Smrž Pavel, Zemčík Pavel
  Detail

 • 2017

  Distant Reading - Advanced Semantic Enrichment of Multi-Language Literary Text Collections, COST - European Cooperation in Science and Technology (COST), CA16204, 2017-2022, ukončen
  Řešitel: Smrž Pavel
  Spoluřešitelé: Otrusina Lubomír, Smrž Pavel
  Detail

  Cross-CPP - Ecosystem for Services based on integrated Cross-sectorial Data Streams from multiple Cyber Physical Products and Open Data Sources, EK EU - Horizon 2020, 780167, 2017-2021, ukončen
  Řešitel: Smrž Pavel
  Spoluřešitelé: Fajčík Martin, Otrusina Lubomír, Smrž Pavel, Zemčík Pavel
  Detail

  enetCollect - Large-Scale Information Extraction and Gamification for Crowdsourced Language Learning, COST - European Cooperation in Science and Technology (COST), CA 16105, 2017-2021, ukončen
  Řešitel: Smrž Pavel
  Spoluřešitelé: Hradiš Michal, Otrusina Lubomír, Smrž Pavel, Škoda Petr, Zemčík Pavel
  Detail

  MegaModelling at Runtime - scalable model-based framework for continuous development and runtime validation of complex systems., ECSEL JU - Horizon 2020, 737494, 2017-2020, ukončen
  Řešitel: Smrž Pavel
  Spoluřešitelé: Smrž Pavel, Zemčík Pavel
  Detail

  Nástroje a metody zpracování videa a obrazu pro zvýšení efektivity operací bezpečnostních a záchranných složek, MV ČR - Bezpečnostní výzkum České republiky 2015-2020, VI20172020068, 2017-2020, ukončen
  Řešitel: Zemčík Pavel
  Spoluřešitelé: Bambušek Daniel, Bartík Vladimír, Bartl Vojtěch, Bažout David, Beran Vítězslav, Drahanský Martin, Dvořák Michal, Fröml Vojtěch, Goldmann Tomáš, Herout Adam, Hruška Tomáš, Juráček Ivo, Kanich Ondřej, Kohlová Renata, Nosko Svetozár, Pacura Dávid, Sedlmajer Kamil, Smrž Pavel, Šolony Marek, Volf Tomáš, Zemčík Pavel, Zendulka Jaroslav
  Detail

  EU-PUI - User Activity Analysis and Emotional Competence Assessment for Investigation of Problematic Usage of the Internet, COST - European Cooperation in Science and Technology (COST), CA16207, 2017-2022, ukončen
  Řešitel: Smrž Pavel
  Spoluřešitelé: Hradiš Michal, Smrž Pavel, Zemčík Pavel
  Detail

  Výzkum a vývoj diagnostické jednotky pro tvářecí stroje, MPO ČR - TRIO, FV20512, 2017-2019, ukončen
  Řešitel: Smrž Pavel
  Spoluřešitelé: Beran Vítězslav, Hradiš Michal, Smrž Pavel
  Detail

  WearableRobots - Advanced Collaborative Aspects of Wearable Robotic Systems, COST - European Cooperation in Science and Technology (COST), CA16116, 2017-2021, ukončen
  Řešitel: Smrž Pavel
  Spoluřešitelé: Beran Vítězslav, Hradiš Michal, Materna Zdeněk, Smrž Pavel, Zemčík Pavel
  Detail

  Zpracování, zobrazování a analýza multimediálních a 3D dat, VUT v Brně - Vnitřní projekty VUT, FIT-S-17-3984, 2017-2019, ukončen
  Řešitel: Zemčík Pavel
  Spoluřešitelé: Adámek Jakub, Behúň Kamil, Beran Vítězslav, Brejcha Jan, Burget Lukáš, Černocký Jan, Dittrich Petr, Dytrych Jaroslav, Herout Adam, Chudý Peter, Kapinus Michal, Klíma Ondřej, Kobrtek Jozef, Koplík Karel, Lysek Tomáš, Maršík Lukáš, Materna Zdeněk, Matýšek Michal, Milet Tomáš, Mlích Jozef, Musil Martin, Musil Petr, Najman Pavel, Nosko Svetozár, Ondel Yang Lucas Antoine Francois, Pavelková Alena, Pešán Jan, Polok Lukáš, Přibyl Bronislav, Rydlo Karol, Smrž Pavel, Svoboda Pavel, Široký Adam, Škoda Petr, Šolony Marek, Španěl Michal, Veľas Martin, Veselý Karel, Vlk Jan, Zemčík Pavel
  Detail

 • 2016

  Analýza a optimalizace zobrazování reklamy v prostředí sítě Facebook, ROI Hunter, 2016-2017, ukončen
  Řešitel: Smrž Pavel
  Spoluřešitelé: Beran Vítězslav, Smrž Pavel
  Detail

  CPK - Využití sémantických technologií pro zpřístupnění kulturního dědictví prostřednictvím Centrálního portálu knihoven, MK ČR - Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II), DG16P02R006, 2016-2020, ukončen
  Řešitel: Smrž Pavel
  Spoluřešitelé: Dytrych Jaroslav, Otrusina Lubomír, Smrž Pavel, Škoda Petr
  Detail

 • 2015

  Big Data Era in Sky and Earth Observation (BIG-SKY-EARTH), COST - COST, TD1403, 2015-2017, ukončen
  Řešitel: Smrž Pavel
  Spoluřešitelé: Polok Lukáš, Smrž Pavel, Škoda Petr, Vrábelová Pavla, Zemčík Pavel
  Detail

  MixedEmotions - Social Semantic Emotion Analysis for Innovative Multilingual Big Data Analytics Markets, EK EU - Horizon 2020, 644632, 2015-2017, ukončen
  Řešitel: Smrž Pavel
  Spoluřešitelé: Černocký Jan, Dytrych Jaroslav, Matějka Jiří, Nedeljković Sava, Otrusina Lubomír, Prexta Dávid, Rusiňák Petr, Smrž Pavel, Suchánek Jan, Švaňa Miloš, Zapletal Jakub, Zárybnický Jakub, Zemčík Pavel
  Detail

 • 2014

  Algorithms, Design Methods, and Many-Core Execution Platform for Low-Power Massive Data-Rate Video and Image Processing, Artemis JU - Společné technologické iniciativy, 7H14002, 621439, 2014-2017, ukončen
  Řešitel: Zemčík Pavel
  Spoluřešitelé: Čekan Ondřej, Hradiš Michal, Hruška Tomáš, Jašek Roman, Juráček Ivo, Kolář Dušan, Kotásek Zdeněk, Krčma Martin, Lojda Jakub, Podivínský Jakub, Smrž Pavel, Svoboda Pavel, Szentandrási István, Zachariáš Michal, Zachariášová Marcela, Zemčík Pavel
  Detail

  R5-COP - Reconfigurable ROS-based Resilient Reasoning Robotic Cooperating Systems, Artemis JU - Společné technologické iniciativy, 7H14003, 621447, 2014-2017, ukončen
  Řešitel: Smrž Pavel
  Spoluřešitelé: Beran Vítězslav, Senčuch Daniel, Smrž Pavel, Svoboda Petr, Španěl Michal, Tichý Andrej, Vojvoda Jakub, Zemčík Pavel
  Detail

  Využití zobrazovacích technik a počítačového plánování v traumatologii, TAČR - Program aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA, TA04011606, 2014-2017, ukončen
  Řešitel: Zemčík Pavel
  Spoluřešitelé: Kaushik Sumit, Mlích Jozef, Polok Lukáš, Smrž Pavel, Široký Adam, Zemčík Pavel
  Detail

  Zpracování, rozpoznávání a zobrazování multimediálních a 3D dat, VUT v Brně - Vnitřní projekty VUT, FIT-S-14-2506, 2014-2016, ukončen
  Řešitel: Zemčík Pavel
  Spoluřešitelé: Bařina David, Behúň Kamil, Burget Lukáš, Černocký Jan, Dittrich Petr, Dubská Markéta, Dytrych Jaroslav, Hannemann Mirko, Herout Adam, Hradiš Michal, Hulík Rostislav, Chrápek David, Chudý Peter, Janda Miloš, Jurzykowski Michal, Kajan Rudolf, Klicnar Lukáš, Klíma Ondřej, Kobrtek Jozef, Kolář Martin, Koplík Karel, Kouřil Jan, Kučiš Michal, Kula Michal, Láník Aleš, Maliulin Valerii, Maršík Lukáš, Materna Zdeněk, Milet Tomáš, Mlích Jozef, Musil Martin, Musil Petr, Najman Pavel, Navrátil Jan, Ondel Yang Lucas Antoine Francois, Otrusina Lubomír, Páldy Alexander, Pavelková Alena, Pešán Jan, Plchot Oldřich, Polok Lukáš, Přibyl Bronislav, Rydlo Karol, Ryšánek Vojtěch, Řezníček Ivo, Salát Marek, Skála František, Smrž Pavel, Svoboda Pavel, Szentandrási István, Škoda Petr, Šolony Marek, Veľas Martin, Veselý Karel, Vlk Jan, Vojvoda Jakub, Zahrádka Jiří, Zachariáš Michal, Zemčík Pavel
  Detail

 • 2013

  Java platform for hIgh PErformance and Real-time large scale data management (JUNIPER), EU-7FP-ICT - Sedmý rámcový program Evropského společenství pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace, 318763, 2013-2015, ukončen
  Řešitel: Smrž Pavel
  Spoluřešitelé: Dytrych Jaroslav, Fučík Otto, Jeřábek Jan, Kouřil Jan, Musil Petr, Otrusina Lubomír, Rychlý Marek, Smrž Pavel, Škoda Petr, Zachariáš Michal
  Detail

  SCAlable Preservation Environments, EU-7FP-ICT - Sedmý rámcový program Evropského společenství pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace, 610965, 2013-2014, ukončen
  Řešitel: Smrž Pavel
  Spoluřešitelé: Klíma Ondřej, Materna Zdeněk, Otáhalová Sylva, Smrž Pavel, Zemčík Pavel
  Detail

 • 2012

  Portable and Predictable Performance on Heterogeneous Embedded Manycores, Artemis JU - Společné technologické iniciativy, 7HZC13005, 295440, 2012-2015, ukončen
  Řešitel: Zemčík Pavel
  Spoluřešitelé: Hruška Tomáš, Husár Adam, Smrž Pavel, Zemčík Pavel
  Detail

 • 2011

  DECIPHER - Digital Environment for Cultural Interfaces; Promoting Heritage, Education and Research, EU-7FP-IST - Sedmý rámcový program Evropského společenství pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace, 270001, 2011-2013, ukončen
  Řešitel: Smrž Pavel
  Spoluřešitelé: Dytrych Jaroslav, Kouřil Jan, Otrusina Lubomír, Smrž Pavel
  Detail

  Digital Environment for Cultural Interfaces; Promoting Heritage, Education and Research, MŠMT ČR - Podpora projektů sedmého rámcového programu Evropského společenství pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace (2007 až 2013) podle zákona č. 171/2007 Sb., 7E11023, 270001, 2011-2013, ukončen
  Řešitel: Smrž Pavel
  Spoluřešitelé: Mrnuštík Michal, Smrž Pavel
  Detail

  GLOCAL - Event-based Retrieval of Networked Media, EU-7FP-IST - Sedmý rámcový program Evropského společenství pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace, 7E12055, 248984, 2011-2012, ukončen
  Řešitel: Smrž Pavel
  Spoluřešitelé: Černocký Jan, Grézl František, Kombrink Stefan, Smrž Pavel
  Detail

  Open-Source API and Platform for Multiple Clouds, EU-7FP-IST - Sedmý rámcový program Evropského společenství pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace, 7E12061, 256910, 2011-2013, ukončen
  Řešitel: Smrž Pavel
  Spoluřešitelé: Smrž Pavel, Šperka Svatopluk
  Detail

  Pokročilé rozpoznávání a prezentace multimediálních dat, VUT v Brně - Vnitřní projekty VUT, FIT-S-11-2, 2011-2013, ukončen
  Řešitel: Zemčík Pavel
  Spoluřešitelé: Angelov Michael, Bartík Vladimír, Bartoš Peter, Bendl Jaroslav, Beran Vítězslav, Bidlo Michal, Burget Lukáš, Burget Radek, Burgetová Ivana, Čermák Martin, Dolíhal Luděk, Fapšo Michal, Fučík Otto, Hannemann Mirko, Havel Jiří, Herout Adam, Hlosta Martin, Honzík Jan M., Horáček Petr, Husár Adam, Chudý Peter, Janda Miloš, Kombrink Stefan, Koutný Jiří, Kršek Přemysl, Křivka Zbyněk, Křoustek Jakub, Masařík Karel, Matějka Pavel, Mecera Martin, Meduna Alexander, Mikolov Tomáš, Milička Martin, Mrnuštík Michal, Očenášek Pavel, Otrusina Lubomír, Pešek Martin, Plchot Oldřich, Přibyl Bronislav, Rychlý Marek, Sekanina Lukáš, Schwarz Petr, Smrž Pavel, Szentandrási István, Šebek Michal, Španěl Michal, Veselý Karel, Vogel Ivan, Zachariášová Marcela, Zelený Jan, Zemčík Pavel, Zemek Petr, Zendulka Jaroslav
  Detail

  SRS - Multi-Role Shadow Robotic System for Independent Living, EU-7FP-IST - Sedmý rámcový program Evropského společenství pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace, 7E12056, 247772, 2011-2013, ukončen
  Řešitel: Smrž Pavel
  Spoluřešitelé: Smrž Pavel, Španěl Michal
  Detail

 • 2010

  R3-COP: Robust & Safe Mobile Co-operative Autonomous Systems, Artemis JU - Společné technologické iniciativy, 100233, 2010-2013, ukončen
  Řešitel: Smrž Pavel
  Spoluřešitelé: Baizid Khelifa, Beran Vítězslav, Ila Viorela S., Rozman Jaroslav, Smrž Pavel, Šolony Marek, Zemčík Pavel
  Detail

 • 2008

  Emerging, Collective Intelligence for personal, organisational and social use, MŠMT ČR - Podpora projektů sedmého rámcového programu Evropského společenství pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace (2007 až 2013) podle zákona č. 171/2007 Sb., 7E08063, 2008-2011, ukončen
  Řešitel: Smrž Pavel
  Spoluřešitelé: Smrž Pavel, Zemčík Pavel
  Detail

  Knowledge in a Wiki, MŠMT ČR - Podpora projektů sedmého rámcového programu Evropského společenství pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace (2007 až 2013) podle zákona č. 171/2007 Sb., 7E08040, 2008-2011, ukončen
  Řešitel: Smrž Pavel
  Spoluřešitelé: Knoth Petr, Schmidt Marek, Smrž Pavel
  Detail

 • 2006

  Biomarker - Vytipování markerů, screening a časná diagnostika nádorových onemocnění pomocí vysoce automatizovaného zpracování multidimenzionálních biomedicínských obrazů, MŠMT ČR - Zdravý a kvalitní život, 2B06052, 2006-2011, ukončen
  Řešitel: Smrž Pavel
  Spoluřešitelé: Smrž Pavel, Zemčík Pavel
  Detail

  CARETAKER - Content Analysis and REtrieval Technologies to Apply Knowledge Extraction to massive Recording, EU-6FP-IST - Sixth Framework programme, 027231, 2006-2008, ukončen
  Řešitel: Černocký Jan
  Spoluřešitelé: Beran Vítězslav, Černocký Jan, Grézl František, Smrž Pavel, Zemčík Pavel
  Detail

 • 2005

  LC-Star 2 - Lexica and Corpora for Speech-to-Speech Translation Components 2, UNKNOWN, 2005-2009, ukončen
  Řešitel: Černocký Jan
  Spoluřešitelé: Černocký Jan, Smrž Pavel
  Detail

Nahoru