Výzkumná skupina managementu v softwarovém inženýrství

Výzkumná skupina managementu v softwarovém inženýrství

Výzkumná skupina Management v softwarovém inženýrství se zabývá vývojem pokročilých metod řízení procesů vývoje softwarových produktů. Dále se skupina zabývá rozvojem technologií aplikovaných v oblasti Big Data.

Témata výzkumu

 • Management procesů, projektů, jakosti a rizik v softwarovém inženýrství
 • Objektově orientované softwarové metriky a standardy
 • Metody specifikace procesů a IT projektů
 • Formální modely procesů
 • Metody a nástroje pro analýzu a návrh procesů
 • Zlepšování procesu vývoje software
 • Metody formální analýzy, návrhu a verifikace business procesů
 • Modelování a optimalizace business procesů
 • Business process reengineering
 • Rozvoj technologií aplikovaných v oblasti Big Data
 • Vývoj nástrojů pro podporu elektronického vzdělávání
 • Řízení, zlepšování a zabezpečení jakosti dle norem řady ISO 9000

Aktuální zaměření výzkumu

Výzkumná skupina Management v softwarovém inženýrství se aktuálně věnuje vývojem pokročilých metod řízení procesů vývoje softwarových produktů. Dále se skupina zabývá rozvojem technologií aplikovaných v oblasti Big Data.

Spolupráce

V oblasti zpracování rozsáhlých dat nabízíme spolupráci na řešení úloh z oblasti aplikace obchodních pravidel v informačních systémech.

 

Kontakt

Vysoké učení technické v Brně
Fakulta informačních technologií
Ústav informačních systémů
Božetěchova 2
612 66  Brno, Czech Republic

Tel.: +420 54114-1260
E-mail: kreslika@fit.vutbr.cz

Nahoru