Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Výzkumná skupina managementu v softwarovém inženýrství

Hlavní výzkumník

Kreslíková Jitka, doc. RNDr., CSc.

Hlavní výzkumník, UIFS FIT VUT

 • Projektové řízení
 • Řízení rizik 
 • Management IT služeb
 • Informační bezpečnost
 • Softwarové metriky
 • Kvalita programových produktů, certifikace
 • Objektově orientovaná analýza a návrh programových systémů

Výzkumníci

Honzík Jan M., prof. Ing., CSc.

výzkumník, UIFS FIT VUT

 • Algoritmy a datové struktury
 • Softwarové inženýrství a technologie programování
 • Evropské vysokoškolské vzdělávání
 • Distant learning, e-learning
 • Kvalita vzdělávání, ECTS/DS
 • Gaudeamus
 • Lidské zdroje, Gender v IT

Květoňová Šárka, Ing., Ph.D.

výzkumník, UIFS FIT VUT

 • Projektové řízení
 • Plánování a rozvrhování
 • Petriho sítě a jejich aplikace v oblasti projektového řízení
 • Objektově orientované metody a nástroje pro analýzu a návrh procesů
 • Formální modely procesů
 • Řízení iinformačních systémů
 • Strategické řízení informačních systémů
Nahoru