Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Výzkumná skupina managementu v softwarovém inženýrství

Publikace

 • 2017

  HYPSKÝ Roman a KRESLÍKOVÁ Jitka. DEFINITION OF BUSINESS RULES USING BUSINESS VOCABULARY AND SEMANTICS. Acta Informatica Pragensia, roč. 6, č. 1, s. 72-77. ISSN 1805-4951.
  Detail

 • 2016

  ZÁMEČNÍKOVÁ Eva a KRESLÍKOVÁ Jitka. Business Rules Definition for Decision Support System Using Matrix Grammar. Acta Informatica Pragensia, roč. 5, č. 1, s. 72-81. ISSN 1805-4951.
  Detail

  ZÁMEČNÍKOVÁ Eva a KRESLÍKOVÁ Jitka. Performance Measurement of Complex Event Platforms. Journal of Information and Organizational Sciences (online), roč. 40, č. 2, s. 237-254. ISSN 1846-9418.
  Detail

 • 2014

  ZÁMEČNÍKOVÁ Eva. Design Of Autonomous Algorithmic Models For Time Series Prediction. In: STUDENT EEICT 2014. Volume 3. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2014, s. 279-283. ISBN 978-80-214-4924-4.
  Detail

  ZÁMEČNÍKOVÁ Eva a KRESLÍKOVÁ Jitka. Time Series Prediction Based on Event Driven Business Process Management. International Journal of Computational Engineering Research (IJCER), roč. 4, č. 4, s. 1-6. ISSN 2250-3005.
  Detail

  HYPSKÝ Roman. A Tool to Support Stakeholder Management. In: STUDENT EEICT 2014. Volume 2. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2014, s. 167-169. ISBN 978-80-214-4923-7.
  Detail

  VLK Jakub. Tool for Projects Management Support. In: STUDENT EEICT 2014. Volume 2. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2014, s. 188-190. ISBN 978-80-214-4923-7.
  Detail

  REŠ Radim. Web Applications Quality Assurance Using Automated Testing Tools. In: STUDENT EEICT 2014. Volume 2. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2014, s. 182-184. ISBN 978-80-214-4923-7.
  Detail

 • 2013

  SOPUCH Zbyněk. Comparative Attributes of High-frequency Market Making Algorithms. In: Proceedings of the 19th Conference and Competition STUDENT EEICT 2013 Volume 3. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2013, s. 212-216. ISBN 978-80-214-4695-3.
  Detail

 • 2011

  KVĚTOŇOVÁ Šárka a TELMOUDI Aymen. Extended BSC Model (eBSC) Based on Complex Analysis of Business Environment. International Journal of Multidisciplinary Thought, roč. 2011, č. 1, s. 153-157. ISSN 2156-6992.
  Detail

  KVĚTOŇOVÁ Šárka a TELMOUDI Aymen. Extended BSC Model (eBSC) Based on Complex Analysis of Business Environment. Conference of the International Journal of Arts and Sciences, roč. 2011, č. 6, s. 1-4. ISSN 1943-6114.
  Detail

 • 2010

  SEDLÁČKOVÁ Jana. FUNCTION POINT ANALYSIS AND WORKFLOW PROJECTS. In: Proceedings of the 16th Conference and Competition STUDENT EEICT 2010 Volume 5. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2010, s. 5. ISBN 978-80-214-4080-7.
  Detail

  SVOJANOVSKÝ Petr a NOVÁK Luděk. Řízení rizik účelně a prakticky?. In: Konference Internet ve státní správě a samosprávě. Hradec Králové: Triada, spol. s r. o., 2010, s. 170-174. ISBN 978-80-904566-0-0.
  Detail

  KRESLÍKOVÁ Jitka a SEDLÁČKOVÁ Jana. SECURITY FACTORS IN EFFORT ESTIMATION. In: Information Systems Architecture and Technology - IT Models in Management Process. Wroclaw: Politechnika Wrocławska, 2010, s. 11. ISBN 978-83-7493-544-9.
  Detail

  SEDLÁČKOVÁ Jana a KRESLÍKOVÁ Jitka. Improvement of Function Point Analysis by Security Factor. Procesný manažér, roč. 5, č. 8, s. 5. ISSN 1336-8680.
  Detail

  SVOJANOVSKÝ Petr a KRESLÍKOVÁ Jitka. Řízení rizik v bezpečnosti služeb IT. European Risk Management, roč. 7, č. 1, s. 1-12. ISSN 1802-0496.
  Detail

  SEDLÁČKOVÁ Jana a KRESLÍKOVÁ Jitka. Improvement Estimation of Software by Security Factor. In: Proceedings of the Work in Progress Session SEAA 2010. Linz: Johannes Kepler University Linz, 2010, s. 2. ISBN 978-3-902457-27-1.
  Detail

 • 2009

  SVOJANOVSKÝ Petr, KRESLÍKOVÁ Jitka a NOVÁK Luděk. Rizika v implementaci procesů managementu služeb IT. In: Projektový management jistota x riziko. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2009, s. 13. ISBN 978-80-7318-808-5.
  Detail

  SVOJANOVSKÝ Petr, KRESLÍKOVÁ Jitka a NOVÁK Luděk. Risk Identification in ISO/IEC 20000:2005 Implementation. In: Proceedings of 43rd Spring International Conference MOSIS'09 Modelling and Simulation of Systems. Ostrava: MARQ, 2009, s. 7. ISBN 978-80-86840-45-1.
  Detail

  SVOJANOVSKÝ Petr, NOVÁK Luděk a KRESLÍKOVÁ Jitka. Process Improvement Towards Information Security. In: Security and Protection of Information 2009. Brno: Univerzita Obrany, 2009, s. 15-22. ISBN 978-80-7231-641-0.
  Detail

  KRESLÍKOVÁ Jitka, KVĚTOŇOVÁ Šárka a STRYKA Lukáš. Nástroj pro řízení rizik technických změn. Bratislava: Integrita a bezpečnosť strojno technologických konštrukcií, 2009.
  Detail

  KVĚTOŇOVÁ Šárka a KOLÁŘ Dušan. Optimization of Car Repair Processes by Scattered Context Grammars Application. In: The 2009 European Simulation and Modelling Conference. Ghent: EUROSIS, 2009, s. 146-149. ISBN 978-90-77381-52-6.
  Detail

  SVOJANOVSKÝ Petr, NOVÁK Luděk a KRESLÍKOVÁ Jitka. Role řízení IT služeb v informační bezpečnosti. In: Současnost a budoucnost krizového řízení 2009. Praha: T-SOFT s.r.o., 2009, s. 5. ISBN 978-80-254-5912-6.
  Detail

  SVOJANOVSKÝ Petr. Řízení rizik ICT v praxi. In: ICT & Security 2009. Praha: DCD Publishing, s.r.o., 2009, s. 17-19.
  Detail

  SVOJANOVSKÝ Petr a NOVÁK Luděk. Přehled metodik pro strategické řízení IT. Professional Computing, roč. 10, č. 12, s. 27-29. ISSN 1214-5335.
  Detail

 • 2008

  KVĚTOŇOVÁ Šárka a KRESLÍKOVÁ Jitka. Integrated Approach to Risk Management in Software Projects. Computer and Software Engineering, roč. 2008, č. 1, s. 1-4. ISSN 1844-539X.
  Detail

  KOLÁŘ Dušan a KVĚTOŇOVÁ Šárka. Project Plan Formalization and Modeling via Timed CPN. In: Proceedings of the 6th Industrial Simulation Conference - ISC´08. Ostend: EUROSIS, 2008, s. 34-39. ISBN 978-90-77381-40-3.
  Detail

  KRESLÍKOVÁ Jitka a KVĚTOŇOVÁ Šárka. Risk Assessment in Software Development Projects. In: Work in Progress 34th Euromicro SEAA Conference. Parma: Johannes Kepler University Linz, 2008, s. 2. ISBN 978-0-7695-3276-9.
  Detail

  SEDLÁČKOVÁ Jana. Using CSP in Description of Workflow Processes. In: Proceedings of the 14th Conference and Competition STUDENT EEICT 2008 Volume 4. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2008, s. 5. ISBN 978-80-214-3617-6.
  Detail

  DOSEDLA Martin. Adaptive Process Management Overview. In: Proceedings of the 14th Conference and Competition STUDENT EEICT 2008 Volume 4. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2008, s. 5. ISBN 978-80-214-3617-6.
  Detail

  KVĚTOŇOVÁ Šárka a KRESLÍKOVÁ Jitka. Risk Management in Software Projects by Pmbok Standard Approach. Information Systems Architecture and Technology. Models of Organisation´s Risk Management. Wroclaw: Wroclaw University of Technology, 2008, s. 143-153. ISBN 978-83-7493-413-8.
  Detail

  KOLÁŘ Dušan a KVĚTOŇOVÁ Šárka. Seamless Simplification of Timed-CPN in Project Plan Formalization. In: 3rd IFIP Central and Eastern European Conference on Software Engineering Techniques CEE-SET 2008. Wroclaw: Politechnika Wrocławska, 2008, s. 29-39. ISBN 978-83-7493-421-3.
  Detail

  SVOJANOVSKÝ Petr a KRESLÍKOVÁ Jitka. Specific Attitude to Risk Management on the Background of Global Software Development. In: 3rd IFIP Central and Eastern European Conference on Software Engineering Techniques CEE-SET 2008. Wroclaw: Politechnika Wrocławska, 2008, s. 271-282. ISBN 978-83-7493-421-3.
  Detail

  KVĚTOŇOVÁ Šárka a KRESLÍKOVÁ Jitka. Unified Methodology to Risk Management in Projects. In: Proceedings of the 14th International Congress of Cybernetics and Systems of WOCS. Wroclaw: Wroclaw University of Technology, 2008, s. 1-6. ISBN 978-83-7493-400-8.
  Detail

  SEDLÁČKOVÁ Jana, MINISTR Jan a RÁČEK Jaroslav. Vývoj informačního systému pro správu dat monitoringu životního prostředí. In: Proceedings of the International Congress on Environmental Modelling and Software. Barcelona, 2008, s. 6. ISBN 978-84-7653-074-0.
  Detail

  JANOUŠEK Vladimír a KVĚTOŇOVÁ Šárka. Object Oriented Petri Nets Usage in Project Portfolio Modeling Domain. In: Proceedings of 22th European Simulation and Modelling Conference ESM'2008. France: EUROSIS, 2008, s. 1-7. ISBN 978-90-77381-44-1.
  Detail

  SEDLÁČKOVÁ Jana a RÁČEK Jaroslav. Optimalizace databáze kontaminovaných míst. In: Tvorba softwaru 2008. Ostrava, 2008, s. 164-167. ISBN 978-80-248-1765-1.
  Detail

  KVĚTOŇOVÁ Šárka a JANOUŠEK Vladimír. Využití OOPN v oblasti modelování projektového portfolia. In: Proceedings of of Advanced Simulation of Systems 2008 - ASIS´08. Ostrava, 2008, s. 174-179. ISBN 978-80-86840-42-0.
  Detail

  KOLÁŘ Dušan a KVĚTOŇOVÁ Šárka. Timed Coloured Petri Nets Use in Project Management Formalization Domain. In: Proceedings of 23th European Simulation and Modelling Conference ESM'2008. France: EUROSIS, 2008, s. 473-478. ISBN 978-90-77381-44-1.
  Detail

  KRESLÍKOVÁ Jitka, KVĚTOŇOVÁ Šárka a STRYKA Lukáš. Metodika hodnocení rizik technických změn. Bratislava: Integrita a bezpečnosť strojno technologických konštrukcií, 2008.
  Detail

  SEDLÁČKOVÁ Jana a kol. Database System of Environmental Monitoring in the Czech Republic. In: 22. International Conference on Informatics fo Environmental Protection. Aachen: Shaker Verlag, 2008, s. 6. ISBN 978-3-8322-7313-2.
  Detail

 • 2007

  KVĚTOŇOVÁ Šárka, MARTÍNEK Zdeněk a KRESLÍKOVÁ Jitka. Modelling of Software Products Deployment by PMBOK. In: Proceedings of the 8th International Carpathian Control Conference. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2007, s. 20-23. ISBN 978-80-8073-805-1.
  Detail

  KVĚTOŇOVÁ Šárka a MARTÍNEK Zdeněk. The Unified Approach to Modelling of Software Project Management Processes. In: Proceedings of 9th International Conference ISIM'07. Opava: Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezká univerzita v Opavě, 2007, s. 20-27. ISBN 978-80-7248-006-7.
  Detail

  KVĚTOŇOVÁ Šárka a MARTÍNEK Zdeněk. Statistical Process Control in Software Engineering. In: Proceedings of the 13th conference Student EEICT 2007. Brno: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně, 2007, s. 1-4. ISBN 978-80-214-3410-3.
  Detail

  KVĚTOŇOVÁ Šárka a KRESLÍKOVÁ Jitka. An iterative software process management using Petri nets. In: Proceedings of the 16th International Conference on Systems Science. Wroclaw: Politechnika Wrocławska, 2007, s. 334-341. ISBN 978-83-7493-340-7.
  Detail

  KVĚTOŇOVÁ Šárka a KRESLÍKOVÁ Jitka. Modelling of Project Management by Petri Nets. In: Proceedings of the 28th International Scientific School. Wroclaw: Politechnika Wrocławska, 2007, s. 149-156. ISBN 978-83-7493-346-9.
  Detail

  KVĚTOŇOVÁ Šárka a KRESLÍKOVÁ Jitka. Project Management Processes Modelling Using Petri Nets. In: Proceedings of 21th European Simulation and Modelling Conference ESM'2007. Malta: EUROSIS, 2007, s. 1-5. ISBN 978-90-77381-36-6.
  Detail

  KVĚTOŇOVÁ Šárka a KRESLÍKOVÁ Jitka. Integrovaný přístup k managementu rizik v projektu. Procesný manažér, roč. 2007, č. 2, s. 16-22. ISSN 1336-8680.
  Detail

  DOSEDLA Martin. Informační bezpečnost a systém jejího řízení. In: Moderní technologie ve výuce. Brno: MSD, spol. s r. o., 2007, s. 3. ISBN 978-80-7392-003-6.
  Detail

  SEDLÁČKOVÁ Jana. Využití CSP při odhadování nákladů workflow procesů. In: Sborník příspěvků 4. Letní školy aplikované informatiky. Brno: Masarykova universita, 2007, s. 5. ISBN 80-210-4146-3.
  Detail

  SEDLÁČKOVÁ Jana a RÁČEK Jaroslav. Portálová podpora Národního onkologického programu. In: Tvorba software 2007. Ostrava: Česká společnost pro systémovou integraci, 2007, s. 174-179. ISBN 978-80-248-1427-8.
  Detail

 • 2006

  KVĚTOŇOVÁ Šárka a KRESLÍKOVÁ Jitka. Softwarová podpora projektového myšlení. In: PROMA 05. Acta EVIDA No 45. Plzeň: Sdružení Evida - konferenční servis, 2006, s. 8. ISBN 80-86596-72-9.
  Detail

  MARTÍNEK Zdeněk. Identification of Process Level in Relation to Utilization in Workflow Management. In: Student EEICT 2006, Volume 4. Brno, 2006, s. 385-389. ISBN 80-214-3163-6.
  Detail

  KUBÁT Lubomír. CERTIFICATION OF QUALITY SYSTEM. In: Proceedings of the 12th Conference and Competition STUDENT EEICT 2006 Volume 4. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2006, s. 85-89. ISBN 80-214-3163-6.
  Detail

  KUBÁT Lubomír. Procedures within Quality Audits. In: NETSS 2006. Ostrava, 2006, s. 28-34.
  Detail

  KUBÁT Lubomír. IMPLEMENTING A QUALITY SYSTEM. In: ICCC 2006. Rožnov, 2006, s. 54-57.
  Detail

  KRESLÍKOVÁ Jitka a MARTÍNEK Zdeněk. Vztah procesního a projektového řízení při vývoji software. In: Pedagogický software 2006. České Budějovice: Scientifik Pedagogical Publishing, 2006, s. 75-77. ISBN 80-85645-56-4.
  Detail

  KRESLÍKOVÁ Jitka a MARTÍNEK Zdeněk. Vztahy procesního a projektového řízení. In: PROMA 06. Acta EVIDA No. 52. Plzeň: Sdružení Evida - konferenční servis, 2006, s. 1-6. ISBN 80-86596-85-0.
  Detail

  SEDLÁČKOVÁ Jana a HUŇKA František. Odhady nákladů workflow projektů metodou FPA. In: Sborník příspěvků 3. letní škola aplikované informatiky. Brno, 2006, s. 94-98. ISBN 80-210-4146-3.
  Detail

  SEDLÁČKOVÁ Jana, HUŇKA František, MINISTR Jan a RÁČEK Jaroslav. Použití metody funkčních bodů v oblasti workflow procesů. In: Informační technologie pro praxi. Ostrava: VŠB Technická univerzita Ostrava, 2006, s. 96-100. ISBN 80-248-1162-6.
  Detail

  KRESLÍKOVÁ Jitka. Management rizik. European Risk Management, roč. 2006, č. 1, s. 12. ISSN 1802-0496.
  Detail

  KRESLÍKOVÁ Jitka. Řízení kvality v rámci projektů. European Risk Management, roč. 2006, č. 4, s. 15. ISSN 1802-0496.
  Detail

 • 2005

  MARTÍNEK Zdeněk a KRESLÍKOVÁ Jitka. How to utilise algebra of Communicating Sequential Processes in modelling of software product development. In: New Trends in System Simulation. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2005, s. 1-6. ISBN 80-86840-07-7.
  Detail

  MARTÍNEK Zdeněk. Fewer Faults Due to Requierments Engineering. In: Proceedings of the 11th Conference and Competition STUDENT EEICT 2005. Brno, 2005, s. 35-40. ISBN 80-214-2890-2.
  Detail

  BEDNÁŘ David a KRESLÍKOVÁ Jitka. Metodika projektového řízení vývoje softwarových aplikací. Automa, roč. 2005, č. 7, s. 10-12. ISSN 1210-9592.
  Detail

  POLÁK Vladimír a KRESLÍKOVÁ Jitka. Management rizik v managementu projektů. In: PRONT 05. Acta Evida No 41. Plzeň: Sdružení Evida - konferenční servis, 2005, s. 7. ISBN 80-86596-65-6.
  Detail

  KVĚTOŇOVÁ Šárka a KRESLÍKOVÁ Jitka. Procesy managementu komunikace v projektu. In: PRONT 05. Acta Evida No 41. Plzeň: Sdružení Evida - konferenční servis, 2005, s. 11. ISBN 80-86596-65-6.
  Detail

  KUBÁT Lubomír a KRESLÍKOVÁ Jitka. Řízení jakosti v rámci projektu. In: PRONT 05. Acta Evida No 41. Plzeň: Sdružení Evida - konferenční servis, 2005, s. 14. ISBN 80-86596-65-6.
  Detail

  SEDLÁČKOVÁ Jana, FIALA Josef, MINISTR Jan a RÁČEK Jaroslav. Measurement of Workflow System Development. In: EnviroInfo 2005 - Networking Environmental Information. Brno: Lékařská fakulta Masarykovy university, 2005, s. 646-650. ISBN 80-210-3780-6.
  Detail

  SEDLÁČKOVÁ Jana a RÁČEK Jaroslav. Measurements of Biological Software. In: Proceedings of the 1st International Summer School on Computational Biology. Brno: Lékařská fakulta Masarykovy university, 2005, s. 140-143. ISBN 80-210-3907-8.
  Detail

Nahoru