Detail produktu

OmniView system

Vznik: 2009

Název česky
OmniView systém
Typ
software
Licence
ne - zdarma
Autoři
Klíčová slova

OmniView, 360 stupňové vidění, transformace obrazu, GPU

Popis

Autorizovaný software je tvořen sadou knihoven a ukázkovým programem, umožňujícím pomocí jedné kamery a hyperbolického zrcadla v reálném čase zaznamenávat velkou část prostorového úhlu - 120 x 360 stupňů. Součástí tohoto řešení je i stabilizace obrazu, eliminující případné vibrace, působící na systém.

Přiřazení produktu k projektům:

Umístění
Licence

Licenční smlouva je v jednání.

Licence k autorizovanému softwaru

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií IČ 00216305, Božetěchova 2, 612 66 Brno, (dále jen FIT VUT v Brně) je oprávněno poskytovat licenci k autorizovanému softwaru přístupnému na stránce "Autorizovaného software" http://www.fit.vutbr.cz/research/prod/index.php?file=%2Fproduct%2F104%2FAMI_OmniViewPackage.zip&id=104 (dále jen autorizovaný software). Každý, kdo použije software, stává se uživatelem. Uživatel se zavazuje dodržovat licenční podmínky.

Prvním použitím software uživatel vyjádřil souhlas s následujícími licenčními podmínkami:

Autorizovaný software

  • je možné používat jen při dodržování těchto licenčních podmínek; uživatel je povinen zabezpečit dodržování licenčních podmínek případnou třetí osobou, která má přístup k jím užívanému autorizovanému softwaru,
  • není možné dále prodávat, pronajímat a převádět získaná oprávnění bez souhlasu FIT VUT v Brně,
  • není možné zahrnout do jiného softwarového produktu a šířit produkty takto vzniklé, odvozené od původního autorizovaného softwaru, případně jakkoli jinak zasahovat do vnitřní struktury, bez souhlasu FIT VUT v Brně,
  • z autorizovaného softwaru ani žádných jeho součástí se nesmí jakýmkoli způsobem vyjímat informace o FIT VUT v Brně,
  • je zakázáno zpětně analyzovat, dekompilovat nebo jinak upravovat autorizovaný software,
  • autorizovaný software je možno používat jen k nekomerčním účelům; komerční využití je možné jen se souhlasem FIT VUT v Brně.

V případě porušení tohoto licenčního ujednání ze strany uživatele končí platnost tohoto licenčního ujednání a uživatel je povinen přestat autorizovaný software produkt dále jakkoli používat.

Soubory
Projekty
Výzkumné skupiny
Pracoviště
Nahoru