Detail produktu

DroCo - Multi-Drone Control Vizualization Tool

Vznik: 2020

Název česky
DroCo - Řídící a Vizualizační Nástroj pro Více-dronové Mise
Typ
software
Licence
vyžadována - zdarma
Autoři
Beran Vítězslav, doc. Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Bambušek Daniel, Ing. (UPGM FIT VUT)
Hubinák Róbert, Ing. (FIT VUT)
Sedlmajer Kamil, Ing. (FIT VUT)
Klíčová slova

vizualizační nástroj, řízení dronu, více-dronový systém, rozšířená virtualita

Popis

DroCo je nástroj pro efektivní vzdálené řízení dronu s využitím smíšené reality, který podporuje komunikaci a spolupráci na misi s více drony. Navržené řešení je inspirováno vysokou mentální zátěží pilota při řízení dronu, zejména při plnění složitějších misí (více dronů, vzdálený cíl, blízkost infrastruktury apod.). Systém je založen na rozšíření 3D virtuálního modelu o reálná data (rozšířená virtualita). Využívá časové a prostorové kombinaci: 

  1. off-line dat (mapové podklady, výšková data, 3D modely budov), 
  2. on-line dat (video-stream, rekonstruované 3D struktury, lokalizační informace, letová data), a 
  3. virtuálních řídících objektů (navigační body a prvky, prostorové oblasti a geo-ploty, pozice jiných dronů, vzdálenost k blízkým objektům, náhledovou mapu, či pohled z jiných dronů).

Systém tak umožňuje pilotovat dron v FPV (first-person-view), ale kdykoli se může přepnout na TPV (third-person-view), aby se mohl volně rozhlédnout v situaci s horší orientací, dále směruje pilota k dalším cílům mise, upozorňuje na blízké objekty či jiné dronu apod. Systém je aktuálně rozšiřován o funkce více dronů, sdílení více senzorických informací napříč systémem, zvyšování zabězpečení síťové komunikace. Vývoj směřuje i k využití systému pro nácvik řízení dronu pro piloty, zvýšení realističnosti chování dronů v simulovaném módu, efektivnější správu mise a vizualizace stavu pro operátora celé akce.

[img]
 
[img]
Umístění
Licence

Pro informace o licenčních podmínkách prosím kontaktujte: Ing. Kristýna Dvořáčkova, MSc., Výzkumné centrum informačních technologií, Fakulta informačních technologií VUT v Brně, Božetěchova 2, 612 66 Brno, tel. 541 141 466.

Soubory
Podpora
Projekty
Výzkumné skupiny
Pracoviště
Nahoru