Detail předmětu

Komunikační systémy pro IoT

BPC-IOT FEKT BPC-IOT Ak. rok 2021/2022 letní semestr 5 kreditů

Předmět „Průmyslové komunikační systémy“ si klade za cíl seznámit studenty s aktuálními možnostmi přenosu M2M (Machine-To-Machine) dat s využitím drátových či bezdrátových komunikačních technologií/komunikačních protokolů v rámci konceptu průmyslového Internetu věcí (IIoT – Industry Internet of Things), chytré komunikační sítě (Smart Grid), chytrých měst (Smart Cities) a nastupující vize Průmyslu 4.0 (Industry 4.0). Studenti budou seznámeni s hlavními rozdíly mezi M2M a H2H (Human-To-Human) komunikací, následnou potřebou agregace dat v rámci lokální sítě a vhodnou volbou komunikační infrastruktury (Mobilní sítě 2G/3G/4G, NB-IoT, LoRaWAN, SigFox, PLC) s ohledem na velikost zasílaných M2M dat, míru zabezpečení, četnost zasílání M2M dat a omezení použitých zařízení z pohledu použité architektury (ARM, MIPS) či způsobu napájení.

V rámci laboratorních cvičení se studenti prakticky seznámí se základními principy komunikace mezi M2M zařízeními (senzory, aktuátory, …) a zasíláním dat na vzdálený server, kde probíhá následné zpracování (analýza) dat. V úvodní části se studenti seznámí se simulačním nástrojem NS-3 (Network Simulator 3), kdy bude pozornost soustředěna na scénáře realizující přenos M2M dat s využitím mobilních sítí 4G/NB-IoT/LoRaWAN či s využitím Ethernet a PLC. Ve druhé části laboratorních cvičení se studenti prakticky seznámí se senzory pro IIoT a Průmysl 4.0, kdy bude cílem zasílání M2M dat skrze privátní mobilní síť LTE/LTE-A v rámci komunikační infrastruktury VUT FEKT UTKO; veřejné infrastruktury pro nastupující technologii NB-IoT či LoRaWAN/SigFox.

Garant předmětu

Jazyk výuky

česky

Zakončení

zápočet+zkouška

Rozsah

26 hod. přednášky, 26 hod. laboratoře

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

• Definovat základní rozdíly mezi M2M a H2H komunikací. Pochopení základních principů komunikace mezi stroji/senzory/měřicími zařízeními.
• Definovat vhodné umístění agregační brány v rámci komunikační infrastruktury.
• Schopnost navrhnout vhodný agregační mechanismus dle priorit připojených zařízení.
• Schopnost vzdálené konfigurace embedded zařízení s využitím příkazové řádky/terminálu (připojení SSH).
• Schopnost návrhu vlastního formátu datové struktury pro zasílání M2M dat (např. s využitím JSON).
• Vhodně zvolit algoritmy pro zabezpečení přenášených dat s ohledem na využití výkonově omezených (embedded) zařízení.
• Vysvětlit zásadní rozdíly mezi komerčními mobilními sítěmi a proprietárními technologiemi pro přenos M2M dat v rámci IIoT (Industry Internet of Things) a Průmyslu 4.0.Cíle předmětu

Cílem předmětu je seznámení s aktuálními možnostmi bezdrátového přenosu M2M (Machine-To-Machine) dat, s konceptem průmyslového Internetu věcí (IIoT – Industry Internet of Things), s chytrou komunikační sítí (Smart Grid), dále pak s konceptem chytrých měst (Smart Cities), s navazující vizí Průmyslu 4.0 (Industry 4.0) a dalšími chytrými technologiemi/komunikačními protokoly.


Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Jsou požadovány základní znalosti z oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT) na úrovni středoškolského studia.
Práce v laboratoři je podmíněna platnou kvalifikací „pracovníka poučeného“ dle Vyhl. 50/1978 Sb., kterou musí studenti získat před zahájením výuky. Informace k této kvalifikaci jsou uvedeny ve Směrnici děkana Seznámení studentů s bezpečnostními předpisy.

Literatura studijní

  • Anton-Haro, C.: Machine-To-Machine (M2M) Communications: Architecture, Performance and Applications, 2015. První vydání. ISBN 978-1782421023.
  • Hersent, O., Boswarthick, O., Elloumi, O.: The Internet of Things, 2012. Hoboken, NJ: Wiley. Druhé vydání. ISBN 978-1119994350.
  • Liberg, O., Sundberg, M., Wang, E., Bergman, J., Joachim, S.: Cellular Internet of Things: Technologies, Standards, and Performance, 2017. První vydání. ISBN 978-0128124581.

Osnova přednášek

1. Úvod do problematiky.
2. Koncept průmyslového Internetu věcí (IIoT – Industry Internet of Things).
3. Koncept chytré komunikační sítě (Smart Grid).
4. Koncept chytrých měst (Smart Cities).
5. Koncept Průmyslu 4.0 (Industry 4.0).
6. Hlavní rozdíly mezi M2M a H2H (Human-To-Human) komunikací.
7. Komunikační protokoly využívané pro přenos M2M (Machine-To-Machine) dat.
8. Agregace dat v rámci lokální sítě.
9. Mobilní sítě 2G/3G/4G jako komunikační infrastruktura.
10. NB-IoT, LoRaWAN jako komunikační infrastruktura.
11. SigFox, PLC jako komunikační infrastruktura.
12. Míra zabezpečení a četnost zasílání M2M dat v rámci zvolené komunikační infrastruktury.
13. Omezení použitých M2M zařízení/senzorů z pohledu architektury (ARM, MIPS) a způsobu napájení.

Osnova laboratorních cvičení

1. Seznámení s laboratoří, způsob výuky, hodnocení laboratorních cvičení a samostatného projektu.
2. Network Simulator 3 – seznámení s NS-3, testovací scénář přenosu M2M dat.
3. Network Simulator 3 – M2M přenos dat v rámci mobilní sítě LTE.
4. Network Simulator 3 – prioritizace zasílání M2M dat v rámci mobilní sítě LTE/LTE-A.
5. Network Simulator 3 – agregace dat v lokální síti, využití MTCG brány.
6. LPWAN – seznámení s moduly pro LoRaWAN, SigFox, NB-IoT, LTE/LTE-A, ověření konektivity, základní konfigurace (AT příkazy).
7. LPWAN – měření parametrů RSSI, SNR, SINR, E2E zpoždění.
8. LPWAN – otestování jednotlivých provozních módů LPWAN zařízení, skriptování.
9. LPWAN – zachycení vyslaných dat od LPWAN zařízení na straně serveru, zpracování.
10. Samostatný projekt.
11. Samostatný projekt.
12. Samostatný projekt.
13. Samostatný projekt – obhajoba; nahrazovací cvičení.

Průběžná kontrola studia

0-5 bodů za aktivitu v laboratořích.
0-10 bodů za písemný test v laboratořích, (nepovinná složka).
0-15 bodů vypracování individuální studie
0-70 bodů písemná zkouška za podpory e-learning, povinná část pro absolvování předmětu.
Zkouška je zaměřena na ověření orientace v problematice vysokorychlostních komunikačních systémů se zaměřením na SDH a Ethernet.

Metody vyučování

Metody vyučování zahrnují přednášky a laboratorní cvičení. Předmět využívá e-learning (Moodle). Student odevzdává jeden samostatný projekt.

Kontrolovaná výuka

Laboratorní výuka je povinná, řádné omluvené zmeškané laboratorní cvičení lze po domluvě s vyučujícím nahradit.

Rozvrh

DenTypTýdnyMístn.OdDoPSKSkupInfo
Útpřednáškavýuky T12/SD 1.52 08:0009:50 Mašek
Stlaboratořvýuky08:0009:50 Možný Alternativní rozvrh
Stlaboratořvýuky T12/SC 5.35 08:0009:50 Mikulášek
Stlaboratořvýuky T12/SC 5.35 10:0011:50 Mikulášek
Stlaboratořvýuky T12/SC 5.35 13:0014:50 Mikulášek
Stlaboratořvýuky T12/SC 5.35 15:0016:50 Mikulášek
Čtlaboratořvýuky10:0011:50 Možný Alternativní rozvrh

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BIT, 2. ročník, volitelný
  • Program IT-BC-3, obor BIT, 2. ročník, volitelný
Nahoru