Detail oboru

Informační technologie

Zkratka: BIT

Délka studia: 3 roky

Počet kreditů: 180

Program: Informační technologie

Jazyk výuky: česky

Forma studia: prezenční

Akreditace od: 2002 Akreditace do: 2024 Ukončení přijímání: 2019

Profil

Obor Informační technologie je zaměřen na výchovu absolventů, kteří se mohou v praxi uplatnit jako projektanti, konstruktéři, programátoři a údržbáři počítačových systémů, číslicových zařízení, konfigurací i jednotlivých počítačů, počítačových sítí, systémů založených na počítačích, jako programátoři a správci databázových systémů a informačních systémů.

Klíčové výsledky učení

Studenti porozumí jednotlivým úrovním výpočetních systémů od hardware (polovodičové prvky, logické obvody, procesory, periferní zařízení) přes software (datové a řídící struktury, objektová orientace, programovací jazyky, překladače, operační systémy, databáze) až po typické aplikace (informační systémy, počítačové sítě, umělá inteligence, počítačová grafika a multimédia). Pochopí teoretické základy informatiky (diskrétní matematika, formální jazyky a jejich modely, spektrální analýza signálů, modelování a simulace). Absolventi budou schopni analyzovat, navrhovat, implementovat, testovat a udržovat běžné počítačové aplikace a budou schopni týmové práce.

Garant
Profil absolventa oboru

Absolventi se typicky uplatňují v profesích jako analytici, návrháři, programátoři, testeři a údržbáři počítačových aplikací (například informačních systémů, webových aplikací nebo aplikací pro mobilní zařízení), konstruktéři počítačových systémů a číslicových zařízení, specialisté na konfiguraci počítačů a počítačových sítí.

Rozsah státních závěrečných zkoušek

Státní závěrečná zkouška (SZZ) má dvě části, a to obhajobu bakalářské práce a ústní část spočívající v odborné rozpravě o zadaných tématických okruzích vycházejících z povinných předmětů bakalářského studijního programu.

Příklady témat závěrečných prací
 • Využití grafického procesoru jako akcelerátoru - technologie OpenCL
 • Detekce a klasifikace vojenských cílů ve videosignálu
 • Detekce a rozpoznání dopravních značek v obraze
 • Přizpůsobení platformy LLVM pro mikroprocesor Motorola 68000
 • Analýza síťového provozu pomocí zařízení NIFIC
 • Rozšíření knihovny OpenSceneGraph pro zobrazení 3D obrazových dat v medicíně
 • Rozpoznávání objektů pomocí neuronových sítí
 • Nástroje na podporu administrace a ladění výkonnosti databázového serveru Oracle 11g
 • Modelování dopravy s využitím celulárních automatů
 • Programátor pro ICSP rozhraní mikrokontrolerů Pic

Bakalářské práce jsou uloženy v Knihovně FIT, Božetěchova 2, Brno. Seznam bakalářských prací včetně detailů je dostupný na Webu FIT:
https://www.fit.vut.cz/study/theses/.cs

Výběr akademického roku a studijního plánu

Tento studijní plán je určen pro studenty, kteří zahájili studium v ak. r. 2015/16 a později. Oproti původní podobě studijního plánu jsou pro studenty důležité následující změny:

 • Od ak. r. 2019/20 není otevírán předmět IDA - Diskrétní matematika, který byl nahrazen předměty IDM - Diskrétní matematikaILG - Lineární algebra. Studenti, kteří nemají absolvovaný IDA, jsou při nejbližší příležitosti povinni absolvovat oba nahrazující předměty - IDM i ILG. Studenti, kteří mají absolvovaný IDA, si nahrazující předměty nemohou zapsat.
 • Od ak. r. 2019/20 není otevírán předmět IMA - Matematická analýza, který byl nahrazen předměty IMA1 - Matematická analýza 1 (od ak r. 2019/2020) a IMA2 - Matematická analýza 2, který je otevírán od ak. r. 2020/2021. Studenti, kteří nemají absolvovaný IMA, jsou při nejbližší příležitosti povinni absolvovat oba nahrazující předměty - IMA1 i IMA2. Studenti, kteří mají absolvovaný IMA, si nahrazující předměty nemohou zapsat.
 • Od ak. r. 2020/21 není otevírán předmět INM - Numerická matematika a pravděpodobnost, který byl nahrazen předmětem IPT - Pravděpodobnost a statistika. Studenti, kteří nemají absolvovaný INM, jsou při nejbližší příležitosti povinni absolvovat nahrazující předmět IPT. Studenti, kteří mají absolvovaný INM, si nahrazující předmět nemohou zapsat.
 • U všech 3 výše uvedených změn platí, že neabsolvování původního povinného předmětu se nepočítá do možnosti opakovat nahrazující povinné předměty.

Student si musí zapsat nejprve opakované povinné a povinně volitelné předměty. Dále si student zapisuje předměty povinné a povinně volitelné pro příslušný ročník. Až pak si může zapsat předměty volitelné pro příslušný ročník nebo z nižších ročníků. Pokud si student pro daný semestr nezapíše všechny povinné a povinně volitelné předměty (vyjma předmětů ITT - Semestrální projekt a IBT - Bakalářská práce), smí si v daném semestru zapsat nejvýše jeden volitelný předmět.

Od akademického roku 2018/2019 si mohou studenti 3. ročníku požádat o zápis 1-3 libovolných předmětů z magisterského studia. Vybrané předměty budou v bakalářském studiu započteny jako volitelné. Žádosti se podávají v IS FIT na stránce Studia - Rozhodnutí, řízení a žádosti a budou posuzovány s ohledem na dosavadní studijní výsledky.

1. ročník, zimní semestr

ZkrNázevKrPovZakFa
IDMDiskrétní matematika5PZaZkFIT
IELElektronika pro informační technologie6PZaZkFIT
ILGLineární algebra5PZaZkFIT
IUSÚvod do softwarového inženýrství5PZaZkFIT
IZPZáklady programování7PZaZkFIT
1AHS-LAplikovaná herní studia - výzkum a design3VZkFaVU
1CU20st-ZČeské umění 1. pol. 20. stol. v souvislostech3VZkFaVU
1DS-ZDigitální sochařství - 3D tisk 12VZaFaVU
1HS-ZHerní studia3VZkFaVU
1ODI-Z3D optická digitalizace 12VZaFaVU
ACHE20Architektura 20. století3VZkFaVU
ATGDAktuální témata grafického designu2VZaFaVU
BPC-DSYDaňový systém ČR2VKlzFEKT
BPC-ELSAElektrotechnický seminář2VZaFEKT
BPC-FY1BFyzika 16VZaZkFEKT
BPC-FYEFyzika v elektrotechnice5VZaZkFEKT
DEDE1-ZDějiny designu 1 - zimní3VZkFaVU
DEDE2-ZDějiny designu 2 - zimní *)3VZkFaVU
DKFI-ZDějiny a kontexty fotografie 13VZkFaVU
FITDějiny a filozofie techniky3VZaFIT
HKOManažerská komunikace a prezentace3VZaFIT
HVRManažerské vedení lidí a řízení času3VZaFIT
IFSFyzikální seminář2VZaFIT
ISCPočítačový seminář2VZaFIT
ISMMatematický seminář2VZaFIT
IVGInformační výchova a gramotnost1VZaFIT
KPO-ZKurz pornostudií3VZkFaVU
PRMPrávní minimum3VZaFIT
RETRétorika3VZaFIT
VSDH1Vizuální styly digitálních her 12VZaFaVU
XPC-POMPodnikatelské minimum4VZaFEKT

1. ročník, letní semestr

ZkrNázevKrPovZakFa
IMA1Matematická analýza 14PZaZkFIT
INCNávrh číslicových systémů5PZaZkFIT
IOSOperační systémy5PZaZkFIT
ISUProgramování na strojové úrovni6PZaZkFIT
AITAngličtina pro IT3PVAZaZkFIT
BAN1Angličtina 1: mírně pokročilí 1 *)3PVAZaZkFIT
BAN2Angličtina 2: mírně pokročilí 23PVAZaZkFIT
BAN3Angličtina 3: středně pokročilí 13PVAZaZkFIT
BAN4Angličtina 4: středně pokročilí 23PVAZaZkFIT
BPC-PA4Praktická angličtina 45PVAZkFEKT
IVHSeminář VHDL4PVTZaFIT
0MSMatematický software3VZaFSI
0MVMatematické výpočty pomocí MAPLE2VZaFSI
1CU20st-LČeské umění 2. pol. 20. stol. v souvislostech3VZkFaVU
1DS-2Digitální sochařství - 3D tisk 22VZaFaVU
1KADH-LKritická analýza digitálních her3VZkFaVU
AUP-LAutorská práva1VZaFaVU
CNCCNC Machining / Robots in Artistic Practice3VZaFaVU
DEDE1-LDějiny designu 1 - letní3VZkFaVU
DEDE2-LDějiny designu 2 - letní *)3VZkFaVU
DKFII-LDějiny a kontexty fotografie 23VZkFaVU
FIKFilozofie a kultura3VZaFIT
HKOManažerská komunikace a prezentace3VZaFIT
HVRManažerské vedení lidí a řízení času3VZaFIT
IJCJazyk C5VZkFIT
IMKMechanika a akustika6VKlzFIT
ISJSkriptovací jazyky5VZkFIT
ITWTvorba webových stránek5VKlzFIT
ITYTypografie a publikování4VKlzFIT
IVSPraktické aspekty vývoje software5VKlzFIT
PLABPodnikatelská laboratoř4VKlzFP
PRMPrávní minimum3VZaFIT
RETRétorika3VZaFIT
T1FPočítačová fyzika I3VKlzFSI
VSDH2Vizuální styly digitálních her 22VZaFaVU

2. ročník, zimní semestr

ZkrNázevKrPovZakFa
IALAlgoritmy5PZaZkFIT
IFJFormální jazyky a překladače5PZaZkFIT
IMA2Matematická analýza 24PZaZkFIT
INPNávrh počítačových systémů6PZaZkFIT
IPTPravděpodobnost a statistika5PZaZkFIT
ISSSignály a systémy6PZkFIT
AITAngličtina pro IT3PVAZaZkFIT
BAN1Angličtina 1: mírně pokročilí 1 *)3PVAZaZkFIT
BAN2Angličtina 2: mírně pokročilí 2 *)3PVAZaZkFIT
BAN3Angličtina 3: středně pokročilí 13PVAZaZkFIT
BAN4Angličtina 4: středně pokročilí 23PVAZaZkFIT
1ZHERVZáklady herního vývoje4VKlzFaVU
AEUAngličtina pro Evropu3VZaZkFIT
BPC-AE1Analogová elektronika 17VZaZkFEKT
BPC-ANAAnalogová technika6VZaZkFEKT
BPC-ELAElektroakustika 16VZaZkFEKT
BPC-MANManagement5VZaZkFEKT
BPC-NRPNávrh a realizace elektronických přístrojů6VZaZkFEKT
BPC-PDSProjektování datových sítí5VZaZkFEKT
BPC-RBMRobotika a manipulátory4VZaZkFEKT
BPC-UMIÚvod do medicínské informatiky5VZaZkFEKT
BPC-VPAVybrané partie z matematiky I.5VZkFEKT
BPC-ZSYZabezpečovací systémy5VZaZkFEKT
DMSMDigital Marketing and Social Media5VKlzFP
ECE-commerce6VKlzFP
FCEAngličtina: praktický kurz obchodní konverzace a prezentace3VZaFIT
FIKFilozofie a kultura *)3VZaFIT
I1CSíťová kabeláž a směrování (CCNA1+CCNA2)4VKlzFIT
IIPDInženýrská pedagogika a didaktika5VZkFIT
IKPTKultura projevu a tvorba textů5VZaFIT
ILIPokročilá témata administrace operačního systému Linux4VKlzFIT
IMFMatematické základy fuzzy logiky5VKlzFIT
ININávrh a implementace IT služeb4VKlzFIT
IP1Projektová praxe 15VKlzFIT
IPSProgramovací seminář2VZaFIT
IPSOPedagogická psychologie5VZkFIT
IPZPeriferní zařízení *)3VZkFIT
IW1Desktop systémy Microsoft Windows5VZaZkFIT
IW5Programování v .NET a C#5VKlzFIT
IZEPZáklady ekonomiky podniku4VZaZkFIT
IfmiPFinanční management pro informatiky3VKlzFP
JA3Anglická konverzace na aktuální témata3VZaZkFIT
JS1Španělština: začátečníci 1/23VZaFIT
RdpPDrobné podnikání4VKlzFP
T2FPočítačová fyzika II3VKlzFSI
ZPXZahraniční odborná praxe5VZaFIT
ftPFinanční trhy6VZaZkFP
mak1PMakroekonomie 16VZaZkFP

2. ročník, letní semestr

ZkrNázevKrPovZakFa
IDSDatabázové systémy5PZaZkFIT
IPKPočítačové komunikace a sítě4PZaZkFIT
IPPPrincipy programovacích jazyků a OOP5PZaZkFIT
IZGZáklady počítačové grafiky6PZaZkFIT
IZUZáklady umělé inteligence4PZaZkFIT
ICPSeminář C++4PVTZaFIT
ICSSeminář C#4PVTKlzFIT
IJASeminář Java4PVTZaFIT
IVHSeminář VHDL4PVTZaFIT
0MRMobilní roboty5VZaFSI
AEUAngličtina pro Evropu3VZaZkFIT
BPC-AE2Analogová elektronika 26VZaZkFEKT
BPC-AUDAudio elektronika5VZaZkFEKT
BPC-IOTKomunikační systémy pro IoT5VZaZkFEKT
BPC-MA2AMatematika 26VZaZkFEKT
BPC-MOLÚvod do molekulární biologie a genetiky5VZaZkFEKT
BPC-PPKPočítačová podpora konstruování6VKlzFEKT
BPC-PRPRobotika a zpracování obrazu7VZaZkFEKT
BPC-PSMPlošné spoje a povrchová montáž5VZaZkFEKT
BPC-ZSLZobrazovací systémy v lékařství5VZaZkFEKT
BPC-ZSWZvukový software2VZaFEKT
FITDějiny a filozofie techniky *)3VZaFIT
HDSDaňová soustava7VZaZkFSI
I2CTechnologie sítí LAN a WAN (CCNA3+4)4VKlzFIT
IAMPokročilá matematika5VKlzFIT
IANAnalýza binárního kódu4VKlzFIT
IBSBezpečnost a počítačové sítě4VZaZkFIT
IIPDInženýrská pedagogika a didaktika5VZkFIT
IIZSpráva serverů IBM zSeries5VKlzFIT
IKPTKultura projevu a tvorba textů5VZaFIT
IP2Projektová praxe 25VKlzFIT
IPAPokročilé asemblery *)5VZkFIT
IPSOPedagogická psychologie5VZkFIT
ITPTechnika personálních počítačů *)4VZkFIT
ITSTestování a dynamická analýza5VZaZkFIT
IW2Serverové systémy Microsoft Windows5VZaZkFIT
IZAProgramování zařízení Apple5VZkFIT
JA3Anglická konverzace na aktuální témata3VZaZkFIT
JS2Španělština: začátečníci 2/23VZaZkFIT
PRISPrávo informačních systémů5VZkFP
XPC-NE2Cizí jazyk 2 (němčina)3VZaZkFEKT
XPC-RU2Cizí jazyk 2 (ruština)3VZaZkFEKT
XPC-VPMVybrané partie z matematiky II.5VZkFEKT
ZFIZáklady financování6VZaZkFP
ZPXZahraniční odborná praxe5VZaFIT
fapPFinanční analýza a plánování5VZaZkFP
mik1PMikroekonomie 16VZaZkFP
ucePÚčetnictví6VZaZkFP

3. ročník, zimní semestr

ZkrNázevKrPovZakFa
IISInformační systémy4PZaZkFIT
IMPMikroprocesorové a vestavěné systémy6PZaZkFIT
IMSModelování a simulace5PZaZkFIT
ISASíťové aplikace a správa sítí5PZaZkFIT
ITTSemestrální projekt5PZaFIT
ITUTvorba uživatelských rozhraní5PKlzFIT
BPC-RR1Řízení a regulace 17VZaZkFEKT
IP3Projektová praxe 35VKlzFIT
IZVZpracování a vizualizace dat v prostředí Python4VKlzFIT

3. ročník, letní semestr

ZkrNázevKrPovZakFa
IBTBakalářská práce13PZaFIT
BPC-RR2Řízení a regulace 26VZaZkFEKT
IMUMultimédia v počítačových sítích *)4VKlzFIT
Předmět není v tomto akademickém roce otevřen
Zak: Způsob zakončení předmětu: Zk - zkouška, Za - zápočet, Klz - klas. zápočet, Kol - Kolokvium
Pov: P - povinný, PV - povinně volitelný, D - doporučený, V - volitelný

Skupiny povinně volitelných předmětů

ZkrMin. předmětůMax. předmětůMin.kredPřes jakoPředmětyNázev
A1-41-4BAN4VAIT, BAN1, BAN2, BAN3, BAN4, BPC-PA4Angličtina
T194VICP, ICS, IJA, IVHTechnický předmět
Pokud je povoleno zapsat si více předmětů skupiny PV než je požadované minimum, pak úspěšně absolvované předměty, které překročí Min. předmětů (resp. Min.kred, pokud není 0) skupiny PV, budou studentovi zařazeny jako předměty povinnosti Přes jako.
Nahoru