Detail předmětu

Dynamické jazyky

DJA Ak. rok 2021/2022 letní semestr 5 kreditů

Aktuální akademický rok

Předmět není v tomto roce otevřen

Objektová orientace v programovacích jazycích, operačních a databázových systémech. Kořeny Smalltalku: LISP a Simula 67. Čistá objektová orientace. Jazyk Smalltalk. Vývojové prostředí a architektura systémů typu Smalltalk. Jazyk a systém Self. Principy implementace systémů typu Smalltalk a Self. Perzistence v objektově orientovaných systémech. Reflektivita, principy otevřených implementací. Programovací techniky, využivající reflektivitu.

Garant předmětu

Koordinátor předmětu

Jazyk výuky

česky

Zakončení

zkouška (kombinovaná)

Rozsah

 • 26 hod. přednášky
 • 26 hod. projekty

Bodové hodnocení

 • 70 bodů závěrečná zkouška (písemná část)
 • 30 bodů projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Stránky předmětu

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Schopnost používat čisté objektově orientované jazyky typu Smalltalk a jejich dynamické vlastnosti.
Vhled do obecných principů čisté objektové orientace a přehled o možnostech aplikací těchto pricipů v různých oblastech.

Cíle předmětu

Seznámit s podstatou a možnostmi dynamických jazyků. Seznámit s kořeny čisté objektové orientace v podobě dynamického jazyka a systému Smalltalk, seznámit s architekturou dynamických objektově orientovaných systémů a s možnostmi jejich aplikací.

Proč je předmět vyučován

K programování dynamických a adaptivních programových systémů musí programovací jazyky podporovat přístup k jejich vlastní struktuře a sledování jejich chování (tato schopnost se nazývá "reflexe"). Kromě toho musí umožnit dynamickou modifikaci jak struktury, tak i chování. LISP a Smalltalk jsou typickými dynamickými jazyky. Předmět se zabývá objektovou orientací v programovacích jazycích, operačních a databázových systémech, vlivem Smalltalku na vývoj objektově orientovaných technologií, seznamuje s čistě objektově orientovanými dynamickými jazyky a systémy Smalltalk a Self. Dále jsou prezentovány architektury a principy implementace systémů typu Smalltalk, v neposlední řadě pak jejich aplikace v rychlém prototypování.

Literatura studijní

 • Goldberg, A., Robson, D.: Smalltalk-80: The Language, Addison Wesley, 1989, ISBN 0-201-13688-0
 • LaLonde, W., Pugh, J.: Inside Smalltalk, Vol. 1, Prentice Hall, 1990, ISBN: 0134684141
 • Guzdial, M.: Squeak, Prentice Hall, 2001, ISBN 0-13-028028-3
 • Brauer, J.: Programming Smalltalk - Object-Orientation from the Beginning, Springer, 2015, ISBN 978-3-658-06823-3.

Osnova přednášek

 1. Objektová orientace v programovacích jazycích, operačních a databázových systémech.
 2. Kořeny Smalltalku: LISP a Simula 67. Čistá objektová orientace.
 3. Jazyk Smalltalk - čistá objektová orientace založená na třídách.
 4. Vývojové prostředí systémů typu Smalltalk.
 5. Architektura systémů typu Smalltalk.
 6. Jazyk a systém Self - beztřídní čistá objektová orientace.
 7. Principy implementace systémů typu Smalltalk a Self.
 8. Perzistence v objektově orientovaných systémech.
 9. Reflektivita, principy otevřených implementací.
 10. Programovací techniky, využivající reflektivitu.
 11. Paralelní a distribuované programování v systémech typu Smalltalk.
 12. Objektově orientované modelování a prototypování.
 13. Ostatní dynamické jazyky. Interoperabilita.

Osnova ostatní - projekty, práce

 • Jednoduchá aplikace, demonstrující dynamické vlastnosti a reflektivitu v libovolném dynamickém jazyce, porovnání vlastností Smalltalku s jiným dynamickým programovacím jazykem.

Průběžná kontrola studia

Projekt.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

Nahoru