Detail předmětu

Grafická uživatelská rozhraní v Javě

GJA Ak. rok 2021/2022 zimní semestr 5 kreditů

Aktuální akademický rok

Programování mobilních a webových aplikací, Java servlety, Java Server Pages, Java Persistence API, Hibernate, JavaServerFaces, PrimeFaces, Spring, Android, Google Web Toolkit, Vaadin, RESTful Java Services, Java Web Services, Remote Method Invocation, Java Message Services, Java Enterprise, Enterprise Java Beans, Google App Engine, distribuované systémy.

Garant předmětu

Koordinátor předmětu

Jazyk výuky

česky, anglicky

Zakončení

zápočet+zkouška (kombinovaná)

Rozsah

 • 26 hod. přednášky
 • 26 hod. projekty

Bodové hodnocení

 • 51 bodů závěrečná zkouška
 • 10 bodů půlsemestrální test
 • 39 bodů projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Stránky předmětu

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Studenti se naučí pracovat s moderními technologiemi pro vývoj webových a mobilních aplikací v jazyce Java. Seznámí se s principy vývoje aplikací v těchto prostředích. Získají zkušenosti s vývojem pokročilých systémů s využitím frameworků v jazyce Java.
Studenti se zdokonalí v používání programovacího jazyka Java, v práci v týmech a v přípravě projektové dokumentace.

Cíle předmětu

Seznámit se s principem vývoje webových a mobilních aplikací v programovacím jazyce Java. Naučit se užívat mobilní, webové a enterprise frameworky v tomto jazyce. Získat schopnost programování pokročilých systémů s využitím moderních Java technologií.

Proč je předmět vyučován

V předmětu Grafická uživatelská rozhraní v Javě se učí Java EE se zaměřením na tvorbu webových grafických uživatelských rozhraní. Absolvent tohoto předmětu bude schopen rychle se zorientovat v technologiích využívaných především ve velkých firmách, které staví své produkty na Javě EE. Součástí předmětu je i návštěva odborníka z praxe, který ukáže praktické využití probíraných technologií.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Základní znalost programovacího jazyka Java.

Literatura studijní

 • Deitel, H.M., Deitel, P.J.: Java - How to program, ISBN 0-13-632589-0, Prentice Hall, 1997.
 • Niemeyer, P., Peck, J.: Exploring Java (2nd ed.), ISBN 1-56592-271-9, O'Reilly & Associates, 1997.
 • Cornell, C., Horstmann, C.: Core Java (2nd ed.), SunSoft Press, Prentice Hall, ISBN 0-13-596891-7, 1997
 • Grand, M.: Java Language Reference (2nd ed.), ISBN 1-56592-326-X, O'Reilly & Associates, 1997
 • Flanagan, D.: Programování v jazyce Java (První vydání), ISBN: 80-85896-78-8, Computer Press 1997
 • Campione, M., Walrath, K.: Java Tutorial, Addison-Wesley, ISBN 3-8273-1050-4, 1997
 • Eckel, B.: Myslíme v Jazyku Java, ISBN 80-247-9010-6, Grada 2001
 • Jendrock, E., Cervera-Navarro, R., Evans, I., Haase, K., & Markito, W.: The Java EE 7 Tutorial (Vol. 1), Addison-Wesley Professional, ISBN 978-0321994929, 2014
 • Gupta, A.: Java EE 7 Essentials: Enterprise Developer Handbook, O'Reilly Media, Inc., ISBN 978-1449370176, 2013
 • Juneau, J.: Java EE 7 recipes: a problem-solution approach, Apress, ISBN 978-1430244257, 2013
 • Juneau, J.: JavaServer Faces: Introduction by Example, Apress, ISBN 978-1484208397, 2013
 • Çalşkan, M., & Varaksin, O.: PrimeFaces cookbook, Packt Publishing Ltd. ISBN 978-1784393427, 2015
 • Gutierrez, F.: Introducing Spring framework: a primer, Apress, ISBN 978-1430265320, 2014
 • Walls, C. Spring in Action: Covers Spring 4, Manning Publications, ISBN 978-1617291203, 2014
 • Hohpe, G., Woolf, B.: Enterprise integration patterns, ISBN 0-321-20068-3, 2004
 • Claus Ibsen, C, Anstey, J.: Camel in Action, Second Edition, ISBN 9781617292934, 2018

Osnova přednášek

 1. Úvod, Java servlety, JavaServerPages.
 2. Testování, Maven a JAX.
 3. RMI a JMS.
 4. EJB a JavaServerFaces.
 5. PrimeFaces.
 6. Spring.
 7. Půlsemestrální zkouška.
 8. Java Persistence API, Hibernate.
 9. Google Web Toolkit.
 10. Vaadin
 11. Základy operačního systému Android.
 12. Distribuované systémy.
 13. Obhajoba projektů.

Osnova ostatní - projekty, práce

 1. Týmový projekt na webovou (a mobilní) aplikaci.

Průběžná kontrola studia

Půlsemestrální test a týmový projekt.
Pro získání bodů ze zkoušky je nutné získat min. 20 bodů, jinak je zkouška hodnocena 0 body.

Podmínky zápočtu

Pro získání zápočtu musí student získat nejméně 10 bodů za projekt.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

Nahoru