Detail předmětu

Hardware/Software Codesign

HSC Ak. rok 2021/2022 zimní semestr 5 kreditů

Aktuální akademický rok

Předmět je zaměřen na aspekty návrhu výpočetních systémů na systémové úrovni. Optimalizaci výsledné implementace HW/SW systému podle různých kritérií. Behaviorální a strukturní popis funkce systému. Modely základních hardwarových a softwarových komponent a jejich rozhraní. Syntézu hardwarových a softwarových komponent. Přidělení příslušného behaviorálního popisu vybraným komponentám. Návrh rozhraní mezi komponentami. Plánování přístupu na sdílené komponenty. Techniky pro predikci a analýzu návrhu s ohledem na daná omezení. Algoritmy a nástroje pro automatizované rozdělování. Heterogenní výpočetní architektury a platformy. Integrované návrhové prostředky. Studie optimalizovaných HW/SW systémů.

Garant předmětu

Koordinátor předmětu

Jazyk výuky

česky, anglicky

Zakončení

zápočet+zkouška (písemná)

Rozsah

 • 39 hod. přednášky
 • 13 hod. projekty

Bodové hodnocení

 • 55 bodů závěrečná zkouška
 • 20 bodů půlsemestrální test
 • 25 bodů projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Studenti získají znalosti a dovednosti v teorii a technikách automatizovaného souběžného návrhu hardware a software výpočetních systémů optimalizovaných podle různých hledisek.
Teoretický základ pro analýzu a návrh HW/SW systémů.

Cíle předmětu

Studijním cílem předmětu je získání znalostí a dovedností v oblasti souběžného návrhu technického a programového vybavení (HW/SW Co-design) výpočetních systémů. Dále pak seznámení s modely pro popis chování hardwarových a softwarových komponent a jejich vzájemnou interakci, s algoritmy a technikami pro rozdělování a odhad kvality rozdělení na část softwarovou a část hardwarovou, se syntézou a optimalizací výsledné implementace systému podle různých kritérií.

Proč je předmět vyučován

Student získá znalosti a dovednosti v oblasti HW/SW co-designu výpočetních systémů, modely pro popis chování a struktury HW a SW komponent, algoritmy a techniky pro rozdělení, odhad kvality, syntézy a optimalizace finálního systému podle různých kritérií.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Základy modelování a simulace.

Literatura studijní

 • Přednáškové materiály v elektronické formě.

Literatura referenční

 • Schaumont, P. R.: A Practical Introduction to Hardware/Software Codesign, Second Edition, Springer, 2013, ISBN 978-1-4614-3737-6 (eBook).

 • De Micheli, G., Rolf, E., Wolf, W.: Readings in Hardware/Software Co-design, Morgan Kaufmann; 1. vydání, 2001, 697 s., ISBN: 1558607021.

 • L. H. Crockett, R. A. Elliot, M. A. Enderwitz and R. W. Stewart: The Zynq Book: Embedded Processing with the ARM CortexA9 on the Xilinx Zynq-7000 All Programmable SoC, First Edition, Strathclyde Academic Media, 2014.
 • D. D. Gajski, N. D. Dutt, A. C-H Wu, S. Y-L Lin: High-Level Synthesis: Introduction to Chip and System Design, Springer, 1992, ISBN-13: 978-0792391944.
 • M. Fingeroff: High-Level Synthesis Blue Book, Xlibris US, 2010, ISBN ‎ 1450097243.

Osnova přednášek

 1. Aspekty návrhu vestavěných HW/SW výpočetních systémů na systémové úrovni. 
 2. Výpočetní technologie, struktury a heterogenní platformy. 
 3. Behaviorální a strukturní popis. 
 4. Syntéza výpočetních systémů - alokace, přidělení a plánování výpočetních úloh na výpočetní struktury. 
 5. Syntéza výpočetních struktur a jejich optimalizace podle různých kritérií. 
 6. Integrovaná návrhová prostředí. 
 7. Jazyky pro popis HW/SW. 
 8. Techniky pro odhady a analýzu návrhu s ohledem na daná omezení. 
 9. Techniky návrhu s ohledem na nízký příkon. 
 10. Výpočetní modely. 
 11. Rozhraní a komunikace mezi komponentami. 
 12. Algoritmy a nástroje pro automatizované rozdělování.
 13. Optimalizace na systémové úrovni.

Osnova ostatní - projekty, práce

Individuální projekt v rozsahu 13 hodin.

Průběžná kontrola studia

 • projekt (celkem 25 bodů)
 • půlsemestrální zkouška (celkem 20 bodů)
 • závěrečná zkouška (celkem 55 bodů)

Kontrolovaná výuka

Znalosti studentů jsou ověřovány půlsemestrální zkouškou (20 bodů), vypracováním projektu (25 bodů) v předepsaném termínu a semestrální zkouškou. Pro získání bodů ze semestrální zkoušky je nutné ji vypracovat tak, aby byla hodnocena nejméně 25 body (z celkem 55 bodů). V opačném případě bude semestrální zkouška hodnocena 0 body. Pokud bude odhaleno plagiátorství nebo nedovolená spolupráce na projektech, příslušné body nebudou uděleny a dále bude zváženo zahájení disciplinárního řízení.

Podmínky zápočtu

Získání min. 5 bodů z projektu je podmínka nutná pro udělení zápočtu. Pokud bude odhaleno plagiátorství nebo nedovolená spolupráce na projektech, zápočet nebude udělen a dále bude zváženo zahájení disciplinárního řízení.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

Nahoru