Detail předmětu

Pokročilá témata administrace operačního systému Linux

ILI Ak. rok 2021/2022 zimní semestr 4 kredity

Studenti v tomto kurzu získají praktické zkušenosti s moderními Linuxovými systémy. Kurz začíná u volby vhodné distribuce na základě požadavků plánovaného scénáře jejího použití. Studenti si mohou sami zvolit distribuci a na té pak pracovat po celý zbytek kurzu. Zvolené distribuce studenti nainstalují do virtuálního prostředí, kde mohou bez obav provádět změny a experimentovat s možností rychlé obnovy systému. Studenti získají znalosti ve vybraných oblastech souvisejících s instalací, konfigurací, údržbou a zabezpečením linuxového systému. Pozornost je také věnována virtualizaci a využití linuxových kontejnerů pro běh aplikací. Jednotlivá témata jsou v závěru kurzu propojena v komplexním scénáři nasazení aplikace nebo služby formou linuxového kontejneru.

Garant předmětu

Koordinátor předmětu

Jazyk výuky

česky, anglicky

Zakončení

klasifikovaný zápočet

Rozsah

26 hod. pc laboratoře, 13 hod. projekty

Bodové hodnocení

40 bodů půlsemestrální test, 60 bodů projekty

Zajišťuje ústav

Cvičící

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Studenti získají znalosti a praktické zkušenosti týkající se důležitých technologií, které jsou součástí moderních Linuxových systémů používaných v komplexních firemních prostředích. Studenti se naučí navrhovat a implementovat řešení praktických scénářů z různých oblasti nasazení serverových systémů Linux za použití technologií dostupných na těchto serverech. Hloubka získaných znalostí přibližně odpovídá úrovni požadované při certifikacích Red Hat.
Prohloubení znalostí z oblasti operačních systémů a jejich správy.

Cíle předmětu

Předmět se věnuje pokročilým tématům administrace Linuxových/UNIXových operačních systémů a služeb na nich běžících. Kurz klade důraz na schopnost administrace systému a řešení problémů prostřednictvím nácviku praktických dovedností.

Proč je předmět vyučován

Předmět umožňuje studentům získat hlubší znalosti v oblasti různých pokročilých témat administrace Linuxových/UNIXových operačních systémů a služeb na nich běžících.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Dobrá znalost GNU/Linuxu na uživatelské úrovni.

Technické vybavení

komerční

 • Je vysoce žádoucí, aby zúčastnění studenti měli k dispozici vlastní notebook, na kterém by mohli provádět úlohy probírané v kurzu.

Korekvizitní znalosti a vědomosti

Pozitivní přístup k UNIXovým systémům.

Osnova počítačových cvičení

 1. Úvod do linuxových distribucí, virtualizace, a instalace operačního systému Linux.

 2. Správa a řešení problém při startu a správě systémových služeb.

 3. SW balíčky a jejich správa.

 4. Vytváření a základy správy datového úložiště pro OS, aplikace, uživatelské data.

 5. Kryptografie a zabezpečení komunikace.

 6. Šifrování disků a záloha dat.

 7. Zvýšení bezpečnosti systému pomocí technologie SELinux.

 8. Správa, zabezpečení a analýza problémů síťových služeb.

 9. Vytváření s správa linuxových kontejnerů.

 10. Správa konfigurace a monitorování systémů.

 11. Pokročilé témata práce se systemd.

 12. Návrh řešení pro komplexní scénář použití Linuxu.

 13. Praktická zkouška.

Osnova ostatní - projekty, práce

 1. Instalace a konfigurace systému Linux ve virtuálním stroji.

 2. Tvorba a nasazení vlastního obrazu linuxového kontejneru.

 3. Konfigurace šifrování disků a záloha dat.

 4. Správa služeb pomocí systemd.

 5. Vytvoření souborového systému nad LVM a SW RAID.

 6. Návrh řešení pro nasazení aplikace pomocí linuxových kontejnerů.

Průběžná kontrola studia

Úkoly i závěrečný praktický test budou bodovány na základě ohodnocení studenty nainstalovaných a nakonfigurovaných systémů, resp. jejich komponent.

Kontrolovaná výuka

Získané znalosti budou prověřeny prostřednictvím půlsemestrálního projektu (20 bodů) a dále závěrečným praktickým testem (80 bodů). Závěrečný test zahrnuje instalaci a konfiguraci systému podle zadaných požadavků v daném časovém limitu.

Podmínky zápočtu

Podmínkou udělení zápočtu je získání alespoň 50 bodů celkem.

Rozvrh

DenTypTýdnyMístn.OdDoPSKSkupInfo
Útpoč. labvýuky M104 M105 13:0014:50 2BIA 2BIB 3BIT xx
Útpoč. labvýuky M104 M105 15:0016:50 2BIA 2BIB 3BIT xx

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BIT, 2. ročník, volitelný
 • Program IT-BC-3, obor BIT, 2. ročník, volitelný
Nahoru