Detail předmětu

Multimédia

MUL Ak. rok 2021/2022 letní semestr 5 kreditů

Aktuální akademický rok

Definice multimédií, přehled periferních zařízení, multimédia a zpracování signálu, signálové procesory, "case study" návrhu systému se signálovým procesorem, Windows API pro práci se zvukem, videosignálem a obrazovým rastrem, formáty dat pro obraz a zvuk, digitalizace a kódování obrazu a zvuku, komprese obrazu, komprese videa, komprese zvuku, rozhraní DirectX pro rastrové operace, rozhraní DirectX pro zvuk, rozhraní OpenGL pro rastrové operace, programátorská rozhraní pro programování multimediálních aplikací.

Garant předmětu

Koordinátor předmětu

Jazyk výuky

česky, anglicky

Zakončení

zkouška (písemná)

Rozsah

 • 26 hod. přednášky
 • 13 hod. pc laboratoře
 • 13 hod. projekty

Bodové hodnocení

 • 51 bodů závěrečná zkouška (15 bodů písemná část, 36 bodů testová část)
 • 10 bodů půlsemestrální test (testová část)
 • 10 bodů numerická cvičení
 • 29 bodů projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Studenti se naučí a porozumí základním metodám zpracování obrazu a zvuku jako 2D a 1D signálů. Seznámí se i s postupy komprese a dekomprese obrazových a zvukových dat v prostředí PC. Naučí se pracovat s programátorskými rozhraními pro obraz, zvuk a ;video. Seznámí se s datovými formáty pro obraz a zvuk. Seznámí se také se se základními vlastnostmi digitálních signálových procesorů. Naučí se rastrovým operacím ve Windows API, DirectX a OpenGL a užívání zvukového rozhraním Windows API a DirectX. Seznámí se s výhledem zpracování multimediálních dat do budoucnosti.
Studenti se naučí hledat si partnery do týmu, řešit týmové projekty a veřejně obhajovat výsledky práce. Zdokonalí se v praktickém užívání programátorských a ladících nástrojů jakož i v praktickém programování.

Cíle předmětu

Naučit se a porozumět základním metodám zpracování obrazu a zvuku jako 2D a 1D signálů. Seznámit se s postupy komprese a dekomprese obrazových a zvukových dat v prostředí PC. Naučit se pracovat s programátorskými rozhraními pro obraz, zvuk a video. Seznámit se s datovými formáty pro obraz a zvuk. Seznámit se se základními vlastnostmi digitálních signálových procesorů. Naučit se rastrovým operacím ve Windows API, DirectX a OpenGL a zvukovému rozhraním Windows API a DirectX. Seznámit se s výhledem zpracování multimediálních dat do budoucnosti.

Proč je předmět vyučován

K získání základního přehledu v oblasti multimédií.

Doporučené prerekvizity

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Základní znalost programování v C/C++, základy zpracování signálu.

Literatura studijní

 • Studijní opora „Multimédia“ ke stažení
 • Wodtke, M.: Mind Over Media, McGraw-Hill, New York, USA, 1993, ISBN 0-07-067633-X
 • David Salomon, Giovanni Motta. Handbook of Data Compression. Springer, 2010. ISBN 978-1-84882-902-2

Osnova přednášek

Stream: 

https://youtube.com/playlist?list=PL_eb8wrKJwYv1n82W-uafsnKyr0B4rxY_

 1. Úvod, zpracování signálu (9. 2. 2022, Zemčík, slajdy, staré slajdy)
 2. Filtrace (16. 2. 2022, Zemčík, slajdy)
 3. Kompresní techniky (23. 2. 2022, Bařina, slajdy)
 4. Zvukové formáty (2. 3. 2022, Grézl, slajdy, nové slajdy)
 5. Zvuková rozhraní (9. 3. 2022, Bařina, slajdy)
 6. Principy komprese obrazu a videa (16. 3. 2022, Zemčík, slajdy)
 7. Formáty obrazu (23. 3. 2022, Bařina, slajdy)
 8. Formáty videa (30. 3. 2022, Bařina, slajdy)
 9. Multimediální frameworky (6. 4. 2022, Bařina, slajdy), půlsem. test
 10. DirectX (13. 4. 2022, Kobrtek, slajdy)
 11. OpenGL (20. 4. 2022, Milet, slajdy)
 12. Formáty a technologie TV (27. 4. 2022, hostující přednášející Novotný, slajdy)
 13. Závěr (4. 5. 2022, Zemčík)

Osnova počítačových cvičení

 1. Návrh a realizace FIR filtrů
 2. Komprese JPEG
 3. Multimediální frameworky
 4. DirectX a VfW
 5. Rastrové operace ve fragment shaderu

Osnova ostatní - projekty, práce

 1. Individuálně zadávené projekty trvající po celou dobu kursu

Průběžná kontrola studia

Půlsemestrální test, bodovaná počítačová cvičení a individuální projekt.

Kontrolovaná výuka

Kontrolovaná výuka zahrnuje půlsemestrální test, bodovaná počítačová cvičení, individuální projekt a záverečnou zkoušku. Půlsemestrální test nemá náhradní termín a závěrečná zkouška má dva možné náhradní termíny.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

Nahoru