Detail předmětu

Návrh, správa a bezpečnost

NSB Ak. rok 2021/2022 letní semestr 5 kreditů

Aktuální akademický rok

Úvod. Útoky v počítačových sítích. Bezpečnostní politika a autentizace, autorizace a účtování. Bezpečnost v operačních systémech. Systémy IDS a IPS. Virtuální privátní sítě. Firewally a řízení provozu. Provoz a správa počítačových sítí. Provoz a správa aplikací, zálohování. Monitorování síťových prvků a zátěže počítačových systémů. Kabelážní systémy. Serverovny. Značení.

Garant předmětu

Koordinátor předmětu

Jazyk výuky

česky

Zakončení

zápočet+zkouška (písemná)

Rozsah

 • 26 hod. přednášky
 • 12 hod. laboratoře
 • 6 hod. projekty

Bodové hodnocení

 • 70 bodů závěrečná zkouška (písemná část)
 • 23 bodů laboratoře
 • 7 bodů projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Studenti jsou schopni se orientovat v návrhu počítačových sítí a v rozšířených síťových službách.

Cíle předmětu

Seznámit s návrhem počítačových sítí, rozšířenými službami, se správou a zabezpečením počítačových systémů a sítí.

Proč je předmět vyučován

Předmět představuje studentům oblasti praktické správy počítačových sítí a systémů. Je určen pro budoucí návrháře, administrátory a správce zabezpečení počítačových systémů.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Základní orientace v počítačových sítích a operačních systémech.

Literatura studijní

 • Sean Wilkins: Designing for Cisco Internetwork Solutions (DESGN) Foundation Learning Guide: (CCDA DESGN 640-864), 3rd Edition, Cisco Press, 2011
 • Evi Nemeth, Garth Snyder, Trent R. Hein, Ben Whaley, Dan Mackin: UNIX and Linux System Administration Handbook (5th Edition), Addison-Wesley, 2017
 • Donald A. Tevault: Mastering Linux Security and Hardening: Secure your Linux server and protect it from intruders, malware attacks, and other external threats, Packt Publishing, 2018

Osnova přednášek

 • Úvod. Útoky v počítačových sítích.
 • Bezpečnostní politika a autentizace, autorizace a účtování.
 • Bezpečnost v operačních systémech.
 • Systémy IDS a IPS.
 • Virtuální privátní sítě.
 • Firewally a řízení provozu.
 • Provoz a správa počítačových sítí.
 • Provoz a správa aplikací, zálohování.
 • Monitorování síťových prvků a zátěže počítačových systémů.
 • Kabelážní systémy.
 • Serverovny.
 • Značení.

Osnova laboratorních cvičení

 • Radius, S/Key, Kerberos.
 • ACL, Audit, MAC.
 • Firewall, řízení provozu Dummynet a AltQ.
 • Socat, Ptunnel, IPsec (volitelně HTTPS, OpenVPN).
 • Samba, NFS, ZFS.

Osnova ostatní - projekty, práce

 • Krátká prezentace samostatně vybraného tématu.

Průběžná kontrola studia

Za semestr (práce v laboratoři, průběžné testy a prezentace) lze získat až 30 bodů, za závěrečnou zkoušku až 70 bodů.

Kontrolovaná výuka

Kontrolovanou výukou jsou účast na laboratorních cvičeních, testy v laboratořích, prezentace a závěrečná zkouška. Pro získání bodů ze zkoušky je nutné zkoušku vypracovat tak, aby byla hodnocena nejméně 34 body. V opačném případě bude zkouška hodnocena 0 body.

Podmínky zápočtu

Nejméně 15 bodů získaných během semestru (práce v laboratoři, průběžné testy a prezentace).

Zařazení předmětu ve studijních plánech

Nahoru