Detail předmětu

Prostředí distribuovaných aplikací

PDI Ak. rok 2021/2022 zimní semestr 5 kreditů

Aktuální akademický rok

Obecná charakteristika distribuovaných prostředí. Teorie a algoritmy prostředí distribuovaných systému. Typy distribuovaných prostředí. Návrh a modelování distribuovaných aplikací. Distribuované operační a souborové systémy. Cloud Computing. Technologie JSP, J2EE, JavaBeans, EJB, RPC, XML-RPC, SOAP, IIOP. Webové služby. Technologie CORBA, COM, DCOM. Bezpečnost v distribuovaných aplikacích.

Garant předmětu

Koordinátor předmětu

Jazyk výuky

česky, anglicky

Zakončení

zkouška (písemná)

Rozsah

 • 26 hod. přednášky
 • 6 hod. pc laboratoře
 • 20 hod. projekty

Bodové hodnocení

 • 55 bodů závěrečná zkouška (písemná část)
 • 15 bodů půlsemestrální test (písemná část)
 • 10 bodů numerická cvičení
 • 20 bodů projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Student porozumí koncepcím a principům distribuovaných prostředí, seznámí se s tvorbou aplikací pro distribuovaná prostředí a zajištěním bezpečnosti v distribuovaných systémech.

 • Student se naučí odborné terminologii v dané oblasti
 • Student se naučí vytvářet malé projekty v oblasti distribuovaných systémů
 • Student se naučí prezentaci a obhajobě výsledků

Cíle předmětu

Porozumět principům a tvorbě aplikací pro distribuovaná prostředí, získat přehled v moderních distribuovaných prostředích, být schopen použít aplikační rozhraní pro různá programová prostředí.

Proč je předmět vyučován

Předmět seznamuje studenta s aktuálními technologiemi distribuovaných systémů, což mu umožní podílet se na vývoji moderních aplikací zpracování velkých dat.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

 • schopnost algoritmizace a programování
 • znalost diskrétní matematiky 
 • základní znalosti počítačových sítí

Literatura studijní

 • B. Burns: Designing Distributed Systems: Patterns and Paradigms for Scalable, Reliable Services,  O'Reilly Media, 1st edition, 2018.

Literatura referenční

 • Kshemkalyani, Singhal: Distributed Computing, Cambridge Press, 2008.

Osnova přednášek

 1. Principy a modely distribuovaných výpočtů
 2. Fyzický a logický čas
 3. Globální stavové a snapshotové algoritmy
 4. Skupinová komunikace
 5. Ověřování v distribuovaných systémech
 6. Algoritmy voleb koordinátora a vzájemného vyloučení
 7. Konsensus a dohoda
 8. Virtualizace a cloudové počítání
 9. Programovací model MapReduce a Apache Hadoop
 10. Distribuované souborové systémy
 11. Apache Spark
 12. Enterprise Service Bus
 13. Distribuované výpočty s BOINC

Osnova ostatní - projekty, práce

 • Implementace distribuovaného systému ve zvoleném/zadaném prostředí.

Průběžná kontrola studia

 • Půlsemestrální písemná zkouška - 15 bodů
 • Laboratorní cvičení - 10 bodů
 • Hodnocený projekt s obhajobou - 20 bodů
 • Závěrečná písemná zkouška - 55 bodů

Kontrolovaná výuka

 • Bodované laboratorní cvičení, pro které jsou vypsány minimálně dva termíny. Možnost nahrazení pouze v případě objektivních a doložených překážek ve studiu.
 • Půlsemestrální zkouška v rámci přednášky. 
 • Hodnocené projekty s obhajobou ve formě prezentace výsledků. 

Podmínky zápočtu

 • zápočet není udělován/vyžadován

Zařazení předmětu ve studijních plánech

Nahoru