Detail předmětu

Inteligentní systémy

SIN Ak. rok 2021/2022 zimní semestr 5 kreditů

Aktuální akademický rok

Inteligentní řídicí systémy. Hierarchické řízení, holonické a agentní systémy. Komunikační infrastruktura pro domotiku a průmyslovou automatizaci. PLC, aplikace softcomputingu. Komunikace subsystémů v rámci IoT. SCADA. Distribuované řídicí systémy. Inteligentní budovy a Smart Home. Smart Cities a inteligentní doprava. 

Okruhy otázek pro zkoušku:

 1. Modelování a návrh řídicích systémů.
 2. PLC a SCADA.
 3. Distribuované řidicí systémy.
 4. Principy a architektury IoT, MQTT.
 5. Programování řídicích systémů: IEC 61499, Node-Red, ROS, PowerDEVS.
 6. Rekonfigurovatelné a agentní systémy řízení.
 7. Softcomputing v řízení, fuzzy regulátor, neuronové sítě.
 8. Reinforcement learning a adaptivní agent.
 9. Inteligentní budovy.
 10. Inteligentní dopravní systémy.

Aktualizováno 2021.

Garant předmětu

Koordinátor předmětu

Jazyk výuky

česky

Zakončení

zkouška (písemná)

Rozsah

 • 26 hod. přednášky
 • 26 hod. projekty

Bodové hodnocení

 • 70 bodů závěrečná zkouška (písemná část)
 • 30 bodů projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Stránky předmětu

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Schopnost modelovat a navrhovat inteligentní (smart) systémy a jejich řízení s využitím soudobých postupů a technologií.
Studenti získají přehled o principech, architekturách  a metodách návrhu smart systémů různých typů za použití soudobých technologií.

Cíle předmětu

Seznámit studenty s principy, architekturami a metodami návrhu inteligentních řídicích systémů.
Předmět je vhodný pro studenty všech specializací, vyučovaných na FIT.

Proč je předmět vyučován

Předmět propojuje teoretické znalosti z oblastí modelování systémů a metod umělé inteligence s technologiemi, používanými v praktické realizaci řízení inteligentních (smart) systémů.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Základy teorie systémů a simulace.
Jakékoliv případné další speciální znalosti mohu studenti využit při realizaci individuálního projektu.

Literatura studijní

 • Russel, S., Norvig, P.: Artificial Intelligence, a Modern Approach, Pearson Education Inc., 2003, ISBN 0-13-080302-2
 • Zeigler, B.P.: Theory of Modeling and Simulation, Academic Press; 2 edition (March 15, 2000), ISBN 978-0127784557
 • Valeš, M.: Inteligentní dům. Brno, Vydavatelství ERA, 2006.
 • Cassandras, C. G.,  Lafortune, S.: Introduction to discrete event systems, Springer, 2008.
 • Přibyl, P., Svítek, M.: Inteligentní dopravní systémy, Nakladatelství BEN, Praha 2001, ISBN 80-7300-029-6
 • David, R., Alla, H.: Petri Nets and Grafcet: Tools for Modelling Discrete Event Systems, Prentice Hall, 1992, ISBN-10: 013327537X, ISBN-13: 978-0133275377,
 • Automatizace. http://www.automatizace.cz/
 • Mehta, B.R., Reddy, Y.J.: Industrial Process Automation Systems: Design and Implementation, Elsevier, 2015, ISBN 978-0-12-800939-0

Osnova přednášek

 1. Úvod. Inteligentní a distribuované řídicí systémy a aplikace.
 2. Systémy a modely. Hierarchické řízení, holonické a agentní systémy, CPS.
 3. Prvky a architektury inteligentních a distribuovaných řídicích systémů, PLC, SCADA, DCS, IoT.
 4. Komunikační infrastruktura pro domotiku a průmyslovou automatizaci.
 5. Komunikace subsystémů v rámci IIOT, MQTT.
 6. Distribuované řídicí systémy (DCS). Modelování a programování DCS, IEC61499.
 7. Programování DCS, Distributed Node-Red, ROS.
 8. Aplikace softcomputingu v řídicích systémech - fuzzy řízení, reinforcement learning. 
 9. Rekonfigurovatelné a agentní systémy řízení.
 10. Inteligentní budovy a Smart Home.
 11. Smart cities a inteligentní doprava. 
 12. Případová studie.
 13. Shrnutí, závěr.

  Aktualizováno 2021.

Osnova ostatní - projekty, práce

 • Individuální projekt - realizace distribuovaného inteligentního řízení v simulovaném prostředí. Aplikační oblastí může být Smart Home, dopravní telematika, Smart Manufacturing apod.

Průběžná kontrola studia

 • Individuální projekt
 • Prezentace projektu

Podmínky zápočtu

 • Minimálně 7 bodů za projekt.
 • U zkoušky se požaduje minimálně 30 bodů.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

Nahoru