Detail předmětu

Zpracování obrazu (v angličtině)

ZPOe Ak. rok 2022/2023 letní semestr 5 kreditů

Aktuální akademický rok

Úvod do zpracování obrazu, pořizování obrazových dat, bodové, diskrétní plošné transformace obrazu, lineární filtrace obrazu, poškození obrazu, typy šumu, optimální filtrace obrazu, nelineární filtrace obrazu, vodoznaky (watermarks), detekce hran, segmentace, analýza pohybu, bezeztrátová a ztrátová komprese obrazu.

Garant předmětu

Koordinátor předmětu

Jazyk výuky

anglicky

Zakončení

zkouška (písemná)

Rozsah

 • 26 hod. přednášky
 • 26 hod. projekty

Bodové hodnocení

 • 51 bodů závěrečná zkouška (písemná část)
 • 10 bodů půlsemestrální test (písemná část)
 • 39 bodů projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Studenti se seznámí se základy zpracování obrazu (transformace obrazu, filtrace, potlačování šumu atd.) po teoretické stránce. Naučí se aplikovat získané znalosti na konkrétní příklady úloh zpracování obrazu. Seznámit se též s vyššími obrazovými algoritmy. Naučí se i praktické realizaci úloh zpracování obrazu formou projektů.
Studenti se zdokonalí v týmové práci na projektech a v použití jazyka C.

Cíle předmětu

Seznámit se se základy zpracování obrazu (transformace obrazu, filtrace, potlačování šumu atd.) po teoretické stránce. Naučit se aplikovat získané znalosti na konkrétní příklady úloh zpracování obrazu. Seznámit se s vyššími obrazovými algoritmy. Naučit se praktické realizaci úloh zpracování obrazu formou projektů.

Doporučené prerekvizity

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti


Programovací jazyk C, základní znalosti z počítačové grafiky, matematické
analýzy a lineární algebry.

Literatura studijní

 • Hlaváč, V., Šonka, M.: Počítačové vidění, GRADA 1992, ISBN 80-85424-67-3

Osnova přednášek

 1. Úvod, reprezentace obrazu, lineární filtrace (7. 2. 2019 Zemčík slajdy)
 2. Zrušeno, bude náhradní termín: Pořizování obrazu (14. 2. 2019 Zemčík? slajdy)
 3. Diskrétní transformace obrazu, FFT, vztah k filtraci (Zemčík 21. 2. 2019 slajdy a slajdy)
 4. Bodové transformace obrazu (28. 2. 2019 Beran slajdy, demo.zip)
 5. Detekce hran, segmentace (7. 3. 2019 Beran slajdypříklady)
 6. Převzorkování, warping, morphing (14. 3. 2019 Zemčík slajdy)
 7. DCT, Wavelety (21. 3. 2019 Bařina slajdy)
 8. Vodoznaky (watermarks) (28. 3. 2019 Mlích slajdy, demo)
 9. Test + prezentace stavu projektů (4. 4. 2019 Beran)
 10. Poškození obrazu, typy šumu, optimální filtrace (11. 4. 2019 Španěl slajdy)
 11. přednáška odpadá - Velikonoce (jsou možné konzultace k projektům a demonstrace podle zájmu 18. 4. 2019)
 12. Příprava projektů (25. 4. 2019 Beran)
 13. Matematická morfologie, analýza pohybu, závěr (2.5. Španěl slajdy)

Osnova ostatní - projekty, práce

Individuálně přidělené projekty v době trvání celého předmětu.

Průběžná kontrola studia

Půlsemenstrální test, individuální projekt.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

Nahoru