Detail předmětu

Vybrané problémy informačních systémů

VPD Ak. rok 2022/2023 letní semestr

Aktuální akademický rok

Technologické části informačního systému zejména v portálovém řešení: server, klient, datový kanál. Rozdělení informačních systémů na OLTP a OLAP. Data, procesy a jejich definice v OLTP modelu, transakce a jejich model. Data a jejich definice v OLAP modelu. Síťové prostředí implementace informačních systémů, internet a jeho protokoly, http. Pojem dokumentu a jeho definice, SGML, XML. Server a jeho funkce v informačním systému, styk serveru s databází, programování serveru. Návrh serverové části, konceptuální schéma, E-R diagram, převod na relační model. Objektové konceptuální modelování. Klient a jeho funkce. Klient v portálovém řešení. Programování klienta. Problémy vizualizace. Přenos dat mezi serverem a klientem, možné typy kódování přenášených dat XML, JSON. 

U všech absolventů předmětu se očekává přehled a porozumění základům uvedených témat. Hlubší znalosti se vyžadují u tématu, které zpracovali a prezentovali v eseji. Toto téma zpravidla nějak souvisí se zaměřením disertační práce. Jeho zpracování vyžaduje nastudování knižní publikace nebo kolekce tématicky souvisejících článků z časopisů a konferencí.

Otázky k SDZ:

 1. Technologické části informačního systému zejména v portálovém řešení: server, klient, datový kanál.
 2. Rozdělení informačních systémů na OLTP a OLAP.
 3. Data, procesy a jejich definice v OLTP modelu, transakce a jejich model. Data a jejich definice v OLAP modelu.
 4. Síťové prostředí implementace informačních systémů, internet a jeho protokoly, http.
 5. Pojem dokumentu a jeho definice, SGML, XML.
 6. Server a jeho funkce v informačním systému, styk serveru s databází, programování serveru.
 7. Návrh serverové části, konceptuální schéma, E-R diagram, převod na relační model. Objektové konceptuální modelování.
 8. Klient a jeho funkce. Klient v portálovém řešení. Programování klienta.
 9. Problémy vizualizace.
 10. Přenos dat mezi serverem a klientem, možné typy kódování přenášených dat XML, JSON.

Garant předmětu

Koordinátor předmětu

Jazyk výuky

česky, anglicky

Zakončení

zkouška (kombinovaná)

Rozsah

 • 39 hod. přednášky

Bodové hodnocení

 • 100 bodů závěrečná zkouška

Zajišťuje ústav

Stránky předmětu

 • http://www.fit.vutbr.cz/study/courses/VPD/public/

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Získat přehled o moderních informačních systémech se schopností se účastnit jejich využití i teoretického zkoumání.

Cíle předmětu

Získat přehled v pokročilém návrhu a implementaci informačních systémů.

Literatura studijní

 • Coad, P., Yourdon, E.: Object-Oriented Analysis, Yourdon Press, Engelwood Cliffs, New Jersey 1991.
 • Jacobson, I.: Object-Oriented Software Engineering - A Use case Driven Approach, Addison Wesley, ACM Press 1992, p.524
 • Hudhes, J.,G.: Object-Oriented Databases, Prentice Hall 1991, p. 280
 • Petrov, A.: Database Internals: A Deep Dive into How Distributed Data Systems Work, O'Reilly Media, 2019.
 • Kleppmann, M.: Designing Data-Intensive Applications: The Big Ideas Behind Reliable, Scalable, and Maintainable Systems, O'Reilly Media, 2017.

Osnova přednášek

 1. Technologické části informačního systému zejména v portálovém řešení: server, klient, datový kanál.
 2. Rozdělení informačních systémů na OLTP a OLAP.
 3. Data, procesy a jejich definice v OLTP modelu, transakce a jejich model.
 4. Data a jejich definice v OLAP modelu.
 5. Síťové prostředí implementace informačních systémů, internet a jeho protokoly, http.
 6. Pojem dokumentu a jeho definice, SGML, XML.
 7. Server a jeho funkce v informačním systému, styk serveru s databází, programování serveru.
 8. Návrh serverové části, konceptuální schéma, E-R diagram, převod na relační model.
 9. Objektové konceptuální modelování.
 10. Klient a jeho funkce. Klient v portálovém řešení. Programování klienta.
 11. Problémy vizualizace.
 12. Přenos dat mezi serverem a klientem, možné typy kódování přenášených dat XML, JSON. 

Průběžná kontrola studia

diskuze na doktorandských přednáškách, zpracování eseje na dané téma

Kontrolovaná výuka

pouze přednášky

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program DIT, libovolný ročník, povinně volitelný skupina O
 • Program DIT, libovolný ročník, povinně volitelný skupina O
 • Program DIT-EN (anglicky), libovolný ročník, povinně volitelný skupina O
 • Program DIT-EN (anglicky), libovolný ročník, povinně volitelný skupina O
 • Program VTI-DR-4, obor DVI4, libovolný ročník, volitelný
 • Program VTI-DR-4, obor DVI4, libovolný ročník, volitelný
 • Program VTI-DR-4 (anglicky), obor DVI4, libovolný ročník, volitelný
 • Program VTI-DR-4 (anglicky), obor DVI4, libovolný ročník, volitelný
Nahoru