Detail předmětu

Regulované gramatiky a automaty

RGD Ak. rok 2022/2023 zimní semestr

Aktuální akademický rok

Předmět diskutuje regulované přepisování jako jedno z ústředních témat teoretické informatiky posledních let. Zaměřuje se na nejmodernější výzkum v oblasti regulovaných gramatik a automatů včetně jejich praktického využití. Získání a porozumění prezentovaných poznatků je ověřeno zpracováním vlastní tvůrčí tématické práce studenta.

Okruhy otázek k SDZ:

 1. Regulované automaty a gramatiky: základní idea.
 2. Gramatiky s regulovaným užitím pravidel.
 3. Kontextově založené regulované gramatiky.
 4. Gramatiky s algebraicky založenou regulací.
 5. Redukce regulovaných gramatik.
 6. Paralelní verze regulovaných gramatik.
 7. Regulované konečné automaty.
 8. Regulované zásobníkové automaty.
 9. Hluboké zásobníkové automaty.
 10. Skákající automaty.

Garant předmětu

Koordinátor předmětu

Jazyk výuky

česky, anglicky

Zakončení

zkouška (ústní)

Rozsah

 • 39 hod. přednášky
 • 13 hod. projekty

Bodové hodnocení

 • 60 bodů závěrečná zkouška
 • 40 bodů projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Stránky předmětu

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Podrobný přehled o poznatcích současné teoretické informatice v oblasti regulovaného přepisování a schopnost je využít ve vlastním výzkumu.

Cíle předmětu

Předat studentům podrobný přehled modelů a výsledků týkajících se regulovaného přepisování v rámci teoretické informatiky. Zdokonalit a utvrdit schopnost tvůrčím způsobem využívat získaných poznatků z moderní teoretické informatiky ve vlastním výzkumu.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

formalni jazyky

Literatura studijní

Osnova přednášek

 1. Regulované formální modely: úvod a principy.
 2. Regulace gramatik založená na kontextu a na pravidlech.
 3. Regulované gramatiky: transformace, normální formy, vymazávání, omezené derivace.
 4. Rozšíření jazyků generovaných regulovanými gramatikami.
 5. Regulace gramatik založená na algebraických omezeních.
 6. Částečně a úplně paralelní regulované gramatiky.
 7. Regulované gramatické systémy.
 8. Multigenerativní gramatické systémy.
 9. Regulované automaty: principy.
 10. Automaty regulované řídicím jazykem.
 11. Skákající konečné automaty.
 12. Hluboké zásobníkové automaty.
 13. Aplikační perspektivy; shrnutí.

Osnova ostatní - projekty, práce

Dvě tematická práce o regulovaném přepisování.

Kontrolovaná výuka

1. Vypracování dvou referátů během semestru:

 • Každý celkem 20 bodů, z toho 15 písemná část a 5 ústní část (prezentace).
 • Téma referátů musí být vztaženo k látce předmětu a schváleno garantem předmětu (prof. Meduna).
 • Po prezentaci bude možno stávající verzi referátu vylepšit a znovu odevzdat. Tato verze pak bude hodnocena.

2. Ústní zkouška se skládá ze dvou otázek, každá za 30 bodů.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program DIT, libovolný ročník, povinně volitelný skupina T
 • Program DIT, libovolný ročník, povinně volitelný skupina T
 • Program DIT-EN (anglicky), libovolný ročník, povinně volitelný skupina T
 • Program DIT-EN (anglicky), libovolný ročník, povinně volitelný skupina T
 • Program VTI-DR-4, obor DVI4, libovolný ročník, volitelný
 • Program VTI-DR-4, obor DVI4, libovolný ročník, volitelný
 • Program VTI-DR-4 (anglicky), obor DVI4, libovolný ročník, volitelný
 • Program VTI-DR-4 (anglicky), obor DVI4, libovolný ročník, volitelný
Nahoru