Detail předmětu

Přenos dat, počítačové sítě a protokoly (v angličtině)

PDSe Ak. rok 2022/2023 letní semestr 5 kreditů

Aktuální akademický rok

Aktivní síťové prvky a jejich funkce. Směrování dat. Zabezpečení provozu, detekce útoků na sítě. Komunikace VoIP. Monitorování počítačových sítí. Bezpečnost na transportní a aplikační vrstvě. P2P sítě. Blockchain.

Garant předmětu

Jazyk výuky

anglicky

Zakončení

zkouška

Rozsah

 • 26 hod. přednášky
 • 13 hod. laboratoře
 • 13 hod. projekty

Bodové hodnocení

 • 55 bodů závěrečná zkouška (30 bodů písemná část, 25 bodů ústní část)
 • 12 bodů laboratoře
 • 21 bodů projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Porozumět základů síťové komunikace a architektuře pokročilých síťových služeb. Seznámit se s principy bezpečnost a prostředky pro ochranu sítí proti bezpečnostním incidentům.
Porozumění principům komunikace v současných počítačových sítích.

Cíle předmětu

Porozumět principů počítačové komunikace a způsobům jejího zabezpečení. Analýza komunikace, detekce útoků. Monitorování a odstraňování chyb. Bezpečnost počítačové komunikace, ochrana soukromí. Pokročilé komunikační technologie.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Základy počítačových sítí, adresování IP, základní síťové služby: WWW, DHCP, DNS. Znalost Internetu. Základní konfigurace OS Unix. Základy programování.

Osnova přednášek

 1. Úvod do počítačových sítí. Základní konfigurace síťových zařízení.
 2. Statické a dynamické směrování. Směrovací algoritmy.
 3. Komunikace IPv6, tunelování provozu.
 4. Bezpečnost počítačových sítí na úrovni L2.
 5. Soukromí a anonymita na Internetu.
 6. Síťová bezpečnost: algoritmy, šifrování, heše, certifikáty.
 7. Klasifikace paketů a filtrování dat.
 8. Detekce síťových útoků.
 9. Monitorování a správa sítí.
 10. Principy DNS. Zabezpečení DNS.
 11. Sítě SDN.
 12. Blockchain.
 13. Shrnutí.

Osnova laboratorních cvičení

 1. Konfigurace síťové komunikace. Monitorování a analýza provozu.
 2. Statické a dynamické směrování.
 3. Konfigurace sítě IPv6. Tunelování IPv6 nad IPv4.
 4. Soukromí a anonymita na Internetu.
 5. Zabezpečení komunikace pomocí OpenSSL.
 6. Monitorování sítí pomocí SNMP a Netflow.

Osnova ostatní - projekty, práce

 • Návrh, modelování a implementace síťové aplikace.

Průběžná kontrola studia

Aktivní účast na přednáškách (12 bodů) a cvičeních (12 bodů). Vypracování projektu (21 bodů). Závěrečná zkouška (55 bodů).

Kontrolovaná výuka

Aktivní účast na laboratorních cvíčení, vypracování projektu, závěrečná zkouška. Závěrečná zkouška má dva náhradní termíny. Pro získání bodů ze závěrečné zkoušky je nutné zkoušku vypracovat tak, aby byla hodnocena nejméně 15 bodů z písemné části. V opačném případě bude zkouška hodnocena 0 body.

Podmínky zápočtu

Zápočet není ustanoven.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

Nahoru