Detail předmětu

Pokročilé biometrické systémy

PBD Ak. rok 2022/2023 zimní semestr

Aktuální akademický rok

Úvod do biometrických systémů, rozbor zpracování signálů na obecné úrovni, specifické algoritmy pro zpracování signálů v oblasti biometrických systémů, specializované postupy při zpracování vybraných biometrických vlastností (např. termosnímky obličeje, 3D geometrie obličeje či ruky, žíly prstu ruky), chybové míry společně s výpočtem a jejich interpretací, zabezpečení biometrických systémů a biometrické systémy budoucnosti.

Okruhy otázek k SDZ

 1. Definice možných způsobů zpracování biometrických signálů se zaměřením na specifické filtry pro zvýraznění a extrakci biometrických rysů.
 2. Definice hodnocení spolehlivosti biometrických systémů, vč. pojmů FAR/FRR, FMR/FNRM, ROC/DET a sestavení experimentálních scénářů.
 3. Popis rozpoznávání termosnímků obličejů (způsob snímání, (před)zpracování biometrické charakteristiky, extrakce rysů a porovnání).
 4. Popis rozpoznávání 3D geometrie obličeje (způsob snímání, (před)zpracování biometrické charakteristiky, extrakce rysů a porovnání).
 5. Popis rozpoznávání žil prstu / ruky (způsob snímání, (před)zpracování biometrické charakteristiky, extrakce rysů a porovnání).
 6. Popis rozpoznávání duhovky oka (způsob snímání, (před)zpracování biometrické charakteristiky, extrakce rysů a porovnání).
 7. Popis rozpoznávání sítnice oka (způsob snímání, (před)zpracování biometrické charakteristiky, extrakce rysů a porovnání).
 8. Definice složení biometrického systému, popis kritických míst a rozdílu mezi unimodálním a multimodálním biometrickým systémem.
 9. Definice problematiky biometrických pasů z celosvětového pohledu, se zaměřením na biometrickou část.
 10. Popis biometrických systémů, které jsou náleží k významným vzhledem k použití v budoucnosti a popis požadavků, které jsou na tyto systémy kladeny.

Garant předmětu

Koordinátor předmětu

Jazyk výuky

česky, anglicky

Zakončení

zkouška (ústní)

Rozsah

 • 26 hod. přednášky
 • 4 hod. projekty

Bodové hodnocení

 • 60 bodů závěrečná zkouška (ústní část)
 • 40 bodů projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Zvládnutí postupů při návrhu bezpečných a spolehlivých biometrických systémů.

Cíle předmětu

Seznámit studenty s pokročilými postupy v oblasti biometrických systémů.

Proč je předmět vyučován

Studenti se v průběhu kurzu seznámí s pokročilými biometrickými systémy. Tento moderní způsob zabezpečení se dostává do každodenního života. Ať už formou biometrickým pasů či přístupových systémů.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Základní znalosti zpracování signálů, ideálně i základy biometrických systémů.

Literatura studijní

 • ZHANG, David; LU, Guangming; ZHANG, Lei. Advanced biometrics. Springer International Publishing, 2018.
 • DAS, Ravindra. The science of biometrics: Security technology for identity verification. Routledge, 2018.
 • MALTONI, Davide, et al. Handbook of fingerprint recognition. Springer Science & Business Media, 2009.
 • BOLLE, Ruud M., et al. Guide to biometrics. Springer Science & Business Media, 2013.
 • DRAHANSKÝ, Martin; ORSÁG, Filip; DOLEŽEL, Michal. Biometrie. M. Drahanský, 2011.

Literatura referenční

 • Jain, A.K., Flynn, P., Ross, A.A.: Handbook of Biometrics, Springer-Verlag, 2008, s. 556, ISBN 978-0-387-71040-2
 • DRAHANSKY, Martin. Hand-based biometrics: Methods and technology. IET, 2018.
 • UHL, Andreas, et al. Handbook of vascular biometrics. Springer Nature, 2020.
 • MARCEL, Sébastien, et al. (ed.). Handbook of biometric anti-spoofing: Presentation attack detection. Springer, 2019.

Osnova přednášek

 1. Úvod do problematiky biometrických systémů
 2. Základní zpracování signálů
 3. Pokročilé zpracování signálů
 4. Hodnocení spolehlivosti biometrických systémů (chybové míry)
 5. Pokročilé zpracování - termosnímky obličeje
 6. Pokročilé zpracování - 3D geometrie obličeje
 7. Pokročilé zpracování - 3D geometrie ruky
 8. Pokročilé zpracování - žíly prstu ruky
 9. Pokročilé zpracování - sítnice oka
 10. Koncepce návrhu biometrického systému a jeho otestování
 11. Biometrické systémy budoucnosti, biometrické normy

Osnova ostatní - projekty, práce

Obhajoba projektu a návrhu biometrického systému.

Průběžná kontrola studia

 1. Projekt

Kontrolovaná výuka

Zpracování a obhajoba projektu, zpracování vybraného odborného článku. Během obhajoby krátké přezkoušení ze zvoleného tématu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program DIT, libovolný ročník, povinně volitelný skupina O
 • Program DIT, libovolný ročník, povinně volitelný skupina O
 • Program DIT-EN (anglicky), libovolný ročník, povinně volitelný skupina O
 • Program DIT-EN (anglicky), libovolný ročník, povinně volitelný skupina O
 • Program VTI-DR-4, obor DVI4, libovolný ročník, volitelný
 • Program VTI-DR-4, obor DVI4, libovolný ročník, volitelný
 • Program VTI-DR-4 (anglicky), obor DVI4, libovolný ročník, volitelný
 • Program VTI-DR-4 (anglicky), obor DVI4, libovolný ročník, volitelný
Nahoru