Detail předmětu

Optika

OPD Ak. rok 2022/2023 zimní semestr

Aktuální akademický rok

Elektromagnetické vlnění a světlo. Fresnelovy vztahy, odraz na dielektrických plochách. Koherence, interferenční jevy na tenkých vrstvách. Difrakční jevy na dvou a třírozměrných strukturách. Holografie. Tepelné záření těles. Zobrazovací systémy. Výpočet chodu paprsků, maticová reprezentace.  Foton. Emise spontánní a stimulovaná. Lasery. Luminiscence, luminofory, fluorescence, fosforescence. Rozptyl světla, Rayleighův rozptyl.

Okruhy otázek k SDZ:

 1. Vlnová rovnice. Vlnové funkce. Princip superpozice. Komplexní amplituda.
 2. Interference světelných vln.
 3. Tepelné záření těles a záření generované lasery.
 4. Průchod vlnoplochy optickými prvky, tenká destička proměnné tloušťky.
 5. Difrakce na hranách, štěrbinách, mřížkách, dvou a třírozměrných strukturách. Holografie.
 6. Fourierova transformace aperturní funkce. Difrakce na 2D štěrbině.
 7. Kruhová štěrbina a rozlišovací schopnost optických přístrojů a lidského oka.
 8. Maticová paraxiální optika. Přenosové matice optických prvků.
 9. Průchod gaussovského svazku optickými prvky. Zákon ABCD.
 10. Světlo na rozhraní prostředí, Fresnelovy vztahy. Odraz na dielektrických plochách, lineární a eliptická polarizace.

Garant předmětu

Koordinátor předmětu

Jazyk výuky

česky, anglicky

Zakončení

zkouška (kombinovaná)

Rozsah

 • 39 hod. přednášky
 • 13 hod. projekty

Bodové hodnocení

 • 100 bodů závěrečná zkouška

Zajišťuje ústav

Ústav fyziky (UFYZ)

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Studenti získají znalosti teorie fyzikální optiky potřebné pro obor počítačové grafiky a přehled o dalších oblastech optiky.

Cíle předmětu

Cílem předmětu je seznámit studenty s partiemi fyzikální optiky potřebnými pro počítačovou grafiku a s aspekty moderní optiky.

Proč je předmět vyučován

Předmět si bere za cíl představit základní principy optiky s důrazem na praktickou stránku tak, aby se doktorand vyvaroval základních chyb při zachycování obrazových informací, jejich zpracování, interpretaci a modelování z pohledu počítačové grafiky.  

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Základy fyziky.

Literatura studijní

 • Hruška P.: Poznámky z přednášky 2012
 • Goodman J. W.: Introduction to Fourier Optics, Roberts publishers, USA 2005, ISBN 0-9747077-2-4
 • Malý, P.: Optika (2ed), Karolinum, 2013, ISBN 978-80-246-2246-0
 • Smith F. G., King. T. A.:Optics and Photonics, Wiley, Chichester UK 2000, ISBN 0-471-48925-5

Osnova přednášek

 1. Elektromagnetické vlnění a světlo.
 2. Světlo na rozhraní prostředí, Fresnelovy vztahy. Odraz na dielektrických plochách, lineární a eliptická polarizace. Polarizátory.
 3. Koherence. Interference na tenkých vrstvách. Interferenční filtry. Fabryho - Perotův interferometr.
 4. Difrakce na hranách, štěrbinách, mřížkách, dvou a třírozměrných strukturách. Holografie.
 5. Tepelné záření těles. Energetické a světelné veličiny. Receptory, lidské oko. Spektrální citlivost receptorů. Filtry a děliče barev.
 6. Prvky zobrazovacích systémů. Zrcadla, hranoly, čočky. Mikroskop, dalekohledy. Fermatův princip.
 7. Výpočet chodu paprsků, maticový přístup. Aperturní a polní clona. Zvětšení a rozlišovací schopnost. 
 8. Fyzikální statistiky. Foton. Emise spontánní a stimulovaná. Inverzní populace hladin. Lasery.
 9. Podstata luminiscence, luminofory, fluorescence, fosforescence.
 10. Rozptyl světla, Rayleighův rozptyl.

Osnova ostatní - projekty, práce

Individuálně zadané projekty: Obhajoba projektu je součástí zkoušky. Hodnotí se zejména pochopení a porozumění zadané problematiky, a úroveň vypracované animace a její výstižnost.

Průběžná kontrola studia

 • Projekt - až 30 bodů.
 • Písemná zkouška - až 70 bodů.
 • Celkový dosažený počet bodů pro absolvování předmětu musí být minimálně 50.

Kontrolovaná výuka

Výuka na přednáškách není povinná.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program DIT, libovolný ročník, povinně volitelný skupina T
 • Program DIT, libovolný ročník, povinně volitelný skupina T
 • Program DIT-EN (anglicky), libovolný ročník, povinně volitelný skupina T
 • Program DIT-EN (anglicky), libovolný ročník, povinně volitelný skupina T
 • Program VTI-DR-4, obor DVI4, libovolný ročník, volitelný
 • Program VTI-DR-4, obor DVI4, libovolný ročník, volitelný
 • Program VTI-DR-4 (anglicky), obor DVI4, libovolný ročník, volitelný
 • Program VTI-DR-4 (anglicky), obor DVI4, libovolný ročník, volitelný
Nahoru