Detail předmětu

Moderní metody zobrazování 3D scény

MMD Ak. rok 2022/2023 zimní semestr

Aktuální akademický rok

Zobrazování 3D scény, metody pro realistické zobrazování a nerealistické zobrazování vhodné pro vizualizační úlohy.  Zpracování výstupu zobrazovacích metod, dodatečné zpracování obrazu, aplikační rozhraní.

Okruhy otázek k SDZ:

 1. Rastrovací metody pro použití ve vizualizaci, techniky počítačové grafiky pro vizualizaci
 2. Vizualizační techniky pro vědeckotechnická data výsledky měření různých druhů
 3. Vizualizace vektorových polí a obdobných typů (neskalárních) dat
 4. Nerealistická vizualizace - umělé barvy, nerealistické stínování
 5. Vizualizace speciálních dat z oblasti informačních technologií

Garant předmětu

Jazyk výuky

česky, anglicky

Zakončení

zkouška (písemná)

Rozsah

 • 39 hod. přednášky

Bodové hodnocení

 • 100 bodů závěrečná zkouška

Zajišťuje ústav

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Studenti se seznámí s moderními metodami zobrazování 3D grafické scény při analýze grafických a vizualizačních úloh. Seznámí se též s postupy efektivního zobrazování scény a naučí se samostatně zpracovávat zdroje na WWW a v literatuře z oblasti počítačové grafiky. Studenti se též seznámí s metodami užívanými pro technické aplikace.
Procvičení schopností samostatně zpracovávat problémy vizualizace a počítačové grafiky, shopnost zpracovávat literární zdroje.

Cíle předmětu

Seznámit se s moderními metodami a postupy při analýze grafických a vizualizačních úloh. Seznámit se s postupy efektivního zobrazování dat. Naučit se samostatně zpracovávat zdroje na WWW a v literatuře z oblasti vizualizace a počítačové grafiky. Seznámit se s metodami užívanými pro technické aplikace.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Absolvování základního kurzu počítačové grafiky, případně obdobného kurzu v závislosti na vystudovaném bakalářském nebo magisterském oboru.

Literatura studijní

 • Pattanaik. S. N.: Computational Methods for Global Illumination and Visualization of Complex 3D Environments, Doctoral Thesis, Natinal Centre for Software Technology, Bombay, India, 1993
 • Další "ad-hoc literatura (články) doporučená v předmětu
 • Watt. A., Watt, M.: Advanced Animation and Rendering Techniques, Theory and Practise, Addison-Wesley, USA, 1992

Osnova přednášek

V první části semestru je výuka formou standardních "přednášek učitele studentům".

Rozpis témat (příklad):

 1. Úvod, ověření znalostí, detailní naplánování témat přednášek
 2. Rastrovací metody pro použití ve vizualizaci, techniky počítačové grafiky pro vizualizaci
 3. Vizualizační techniky pro vědeckotechnická data výsledky měření různých druhů
 4. Vizualizace vektorových polí a obdobných typů (neskalárních) dat
 5. Nerealistická vizualizace - umělé barvy, nerealistické stínování
 6. Vizualizace speciálních dat z oblasti informačních technologií
 7. Záver přednášek, zpracování témat seminářů

V další části semestru je výuka vedena formou seminářů, kdy studenti přednesou prezentaci na dané téma a k tomuto tématu je vedena diskuse.

 

Průběžná kontrola studia

 • Individuální seminář

Kontrolovaná výuka

V průběhu studia je třeba odevzdat vypracovaný projekt a složit zkoušku. Výuka probíhá formou přednášek a řízených seminářů, zmeškanou výuku je třeba nahradit samostudiem.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program DIT, libovolný ročník, povinně volitelný skupina T
 • Program DIT, libovolný ročník, povinně volitelný skupina T
 • Program DIT-EN (anglicky), libovolný ročník, povinně volitelný skupina T
 • Program DIT-EN (anglicky), libovolný ročník, povinně volitelný skupina T
 • Program VTI-DR-4, obor DVI4, libovolný ročník, volitelný
 • Program VTI-DR-4, obor DVI4, libovolný ročník, volitelný
 • Program VTI-DR-4 (anglicky), obor DVI4, libovolný ročník, volitelný
 • Program VTI-DR-4 (anglicky), obor DVI4, libovolný ročník, volitelný
Nahoru