Detail předmětu

Bioinformatika

IV108 Ak. rok 2022/2023 zimní semestr

Aktuální akademický rok

Pokročilý předmět v bioinformatice kombinující přednášky a cvičení na počítači, navazující na základy mol.biologie a bioinformatiky z jiných předmětů.

Okruhy otázek k SDZ:

 1. Vyhledávání v biologických sekvencích (typy vyhledávání, principy a aplikace)
 2. Porovnávání biologických sekvencí (párové a mnohočetné, aplikace)
 3. Genomy, jejich struktura a analýza sekvence DNA
 4. Analýza a predikce struktury RNA
 5. Techniky sekvenování DNA (principy a aplikace)
 6. Struktura a funkce proteinů
 7. Analýza sekvence proteinů (detekce domén, predikce struktury, analýza korelovaných mutací)
 8. Zvláštní struktury DNA (triplex, kvadruplex), repetitivní a mobilná DNA, genom člověka
 9. Molekulárně-biologické a bioinformatické databáze (např. GenBank, UniProt, RefSeq, PDB, Gene Ontology)
 10. Výpočetní nástroje (např. BLAST, BLAT, R/Bioconductor, Biomart, genomové prohlížeče) a datové formáty (např. FASTA, FASTQ, SAM, VCF, GFF3, PDB) používané v mol.biologii a bioinformatice.

Garant předmětu

Jazyk výuky

česky, anglicky

Zakončení

zkouška (ústní)

Rozsah

 • 13 hod. přednášky
 • 13 hod. cvičení

Bodové hodnocení

 • 100 bodů závěrečná zkouška

Zajišťuje ústav

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Na konci kurzu budou studenti:

 • podrobně seznámeni s vybranými algoritmy a metodami analýzy dat využívaných v bioinformatice, jejich výhodách a slabých místech a nejnovějších alternativách a postupech
 • dokáží pracovat s prostorovými modely molekul
 • studenti dokáží kriticky hodnotit a navrhovat vlastní postupy při řešení vybraných problémů v bioinformatice
 • budou znát principy metod sekvenování DNA a práce s takto získanými sekvencemi.

Cíle předmětu

Seznámení s vybranými algoritmy a metodami analýzy dat využívaných v bioinformatice.

Literatura studijní

 • BROWN, Stuart M. Next-generation DNA sequencing informatics. Second edition. Cold Spring Harbor, New York: Cold Spring Harbor Laboratory Press, [2015]. ISBN 978-1621821236.
 • Zvelebil M., Baum J.: Understanding bioinformatics. Garland Science, London, 2007 ISBN 978-0815340249.

Osnova přednášek

 1. Biologický jazyk (segmentace sekvencí, informačně-statistická analýza biologických sekvencí)
 2. Hledání výrazů a příbuzných sekvencí (algoritmy založené na filtraci a suffixových polích)
 3. Heuristické algoritmy pro hledání podobnosti biologických sekvencí (BLAST, BLAT, Pattern Hunter)
 4. Práce s regulárními výrazy v bioinformatice
 5. Algoritmy pro předpovídání a analýzu strukturních dat (sekundární struktura, kontakty v proteinech, identifikace domén)
 6. Algoritmy pro předpovídání a analýzu strukturních dat (3D struktura, srovnávání struktur)
 7. Práce se strukturami molekul v programu Pymol
 8. Nové metody sekvenování DNA
 9. Skládání genomů a další operace s krátkými sekvencemi nukleových kyselin
 10. Odhad teploty topení duplexů DNA a jiných struktur nukleových kyselin, program mfold
 11. Sekundární struktura RNA
 12. DNA výpočty
 13. Srovnávací genomika člověka (příklady z vědecké literatury)

Kontrolovaná výuka

Průběžné řešení úloh, závěrečná písemná zkouška, minimum je 50 bodů.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program DIT, libovolný ročník, povinně volitelný skupina O
 • Program DIT, libovolný ročník, povinně volitelný skupina O
 • Program DIT-EN (anglicky), libovolný ročník, povinně volitelný skupina O
 • Program DIT-EN (anglicky), libovolný ročník, povinně volitelný skupina O
 • Program VTI-DR-4, obor DVI4, libovolný ročník, volitelný
 • Program VTI-DR-4, obor DVI4, libovolný ročník, volitelný
 • Program VTI-DR-4 (anglicky), obor DVI4, libovolný ročník, volitelný
 • Program VTI-DR-4 (anglicky), obor DVI4, libovolný ročník, volitelný
Nahoru