Detail předmětu

Praktická angličtina 2

BPC-PA2 FEKT BPC-PA2 Ak. rok 2023/2024 letní semestr 5 kreditů

Předmět angličtiny je zaměřený na rozvoj řečové dovednosti čtení, poslechu, mluvení a psaní s důrazem na komplexní jazykové prostředky a slovní zásobu a směřující k úrovni B2+ Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR). Vychází z učebních materiálů a požadavků mezinárodní zkoušky First Certificate in English (FCE). Předmět navazuje na předmět Praktická angličtina 1 (BPC-PA1). Mezi upřednostňované přístupy a metody patří komunikační metoda a přístup založený na úkolech s využitím multimediálních vyučovacích prostředků.

Garant předmětu

Jazyk výuky

česky

Zakončení

zkouška

Rozsah

  • 52 hod. cvičení

Zajišťuje ústav

Cvičící

Cíle předmětu

Cílem předmětu je rozvoj jazykových kompetencí nezbytných pro plynulé a samostatné užívání obecného anglického jazyka na úrovni B2 SERR v běžných pracovních a společenských situacích jako předpoklad k dalšímu studiu angličtiny v elektrotechnice, informatice a jiných technických oborech.
Student užívá anglický jazyk jako samostatný uživatel na úrovni B2 SERR. Je schopen vyjmenovat sportovní disciplíny a diskutovat o nich v širších společenských souvislostech, diskutuje o problémech turistického průmyslu a jeho vlivu na daný region, vyjádří své názory na sdělovací prostředky, zvláště internet a elektronická média a jejich roli ve společnosti, vyjmenuje různé problémy spojené s ochranou životního prostředí a vysvětlí souvislosti, popíše v základních rysech rozvoj vědy a techniky a jeho vliv na životní styl, zhodnotí souvislosti mezi společenskými problémy a zločinem, aplikuje znalosti formálního stylu v písemných projevech, užívá gramatické struktury podle požadavků dané úrovně znalostí a osnovy předmětu.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Znalost anglického jazyka na úrovni B1+ SERR. Student úspěšně absolvoval předmět Praktická angličtina 1 (BPC-PA1).

Průběžná kontrola studia

75% aktivní účast, průběžné plnění úkolů. Bodové hodnocení předmětu:

Semestrální test: jazykové kompetence (max. 40b., min. 24b., jeden řádný termín, jeden opravný termín). 

Zkouška: poslech (max.30b., min. 15b.), čtení (max. 30b., min. 15b.).

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Rozvrh

DenTypTýdnyMístn.OdDoKapacitaPSKSkupInfo
Út zkouška 2024-04-30 T12/SD 2.100 08:0009:30 Zápočtový test
Út cvičení výuky T12/SD 2.100 08:0011:5026 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx Langerová
Út zkouška 2024-05-21 T10/N 3.24 10:0011:30 Zkouška - 2. termín
Út zkouška 2024-05-28 T10/N 3.24 10:0011:30 Zkouška - 3. termín
Út zkouška 2024-05-14 T10/N 3.24 11:0012:30 Zkouška - 1. termín

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BIT, 1. ročník, povinně volitelný skupina A
  • Program BIT (anglicky), 1. ročník, povinně volitelný skupina A
  • Program IT-BC-3, obor BIT, 1. ročník, povinně volitelný skupina A
Nahoru