Detail předmětu

Praktická angličtina 4

BPC-PA4 FEKT BPC-PA4 Ak. rok 2023/2024 letní semestr 5 kreditů

Předmět Praktická angličtina 4 je zaměřený na rozvoj řečové dovednosti čtení, poslechu, mluvení a psaní s důrazem na komplexní jazykové prostředky a slovní zásobu na úrovni C1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR). Vychází z učebních materiálů a požadavků mezinárodní zkoušky Cambridge Advanced English (CAE). Předmět navazuje na předmět Praktická angličtina 3.

Garant předmětu

Koordinátor předmětu

Jazyk výuky

česky

Zakončení

zkouška

Rozsah

 • 52 hod. cvičení

Zajišťuje ústav

Cíle předmětu

Vzdělávací cíl a výstupní požadavky na absolventy kurzu jsou formulovány na referenční úrovni C1 (Účinná operační způsobilost) Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR).
Absolvent předmětu:
- rozumí širokému rejstříku náročných a dlouhých textů a rozpozná implicitní významy textů;
- umí se plynule a pohotově vyjadřovat bez zjevného hledání výrazů;
- umí jazyka užívat pružně a efektivně pro společenské, akademické a profesní účely;
- umí vytvořit srozumitelné, dobře uspořádané, podrobné texty na složitá témata, čímž prokazuje ovládnutí kompozičních útvarů, spojovacích výrazů a prostředků koheze.

Ústní projev:
Absolvent předmětu
- dokáže podat jasné a podrobné popisy a srozumitelně a podrobně se vyjadřovat o složitých tématech, rozšiřovat je o vedlejší témata, rozvíjet konkrétní body a zakončit svou řeč vhodným závěrem.

Písemný projev:
Absolvent předmětu
- dokáže napsat jasné, dobře uspořádané texty týkající se složitých témat a zdůraznit důležité otázky;
- dokáže za pomoci doplňujících argumentů a vhodných příkladů podrobně rozvést a podepřít svá názorová stanoviska a vhodně zakončit.

Poslech s porozuměním:
Absolvent předmětu
- rozumí natolik, že dokáže sledovat delší promluvu na abstraktní a složitá témata, která se netýkají jeho/jejího oboru, ačkoli občas může potřebovat potvrzení podrobností, zejména pokud jde o méně běžnou variantu výslovnosti;
- dokáže rozpoznat širokou škálu idiomatických a hovorových výrazů a postřehnout stylistické posuny;
- dovede sledovat dlouhý ústní projev, i když nemá jasnou strukturu a vztahy jsou vyjádřeny pouze v náznacích.

Čtení s porozuměním:
Absolvent předmětu
- rozumí podrobnostem v dlouhých a složitých textech, ať se vztahují k jeho/jejímu oboru či nikoli, za předpokladu, že má příležitost si znovu přečíst obtížné pasáže.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Požadují se znalosti na úrovni B2+ Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR) a úspěšné absolvování kurzu Praktická angličtina 3 (HPA 3).
Literatura studijní

 • HEWINGS, Martin. Advanced grammar in use: a self-study reference and practice book for advanced learners of English : with answers and CD-ROM. 3rd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2013. ISBN 978-1-107-69989-2.
 • POWELL, Debra. Common mistakes at CAE: --and how to avoid them. Cambridge: Cambridge University Press, 2005. Cambridge books for Cambridge exams. ISBN 0521603773.
 • Longman phrasal verbs dictionary. Harlow: Pearson Education, 2000. ISBN 0582291828.
 • O'DELL, Felicity a Michael MCCARTHY. English collocations in use: advanced : how words work together for fluent and natural English : self-study and classroom use. Cambridge: Cambridge University Press, 2008. ISBN 9780521707800.

Literatura referenční

 • O'DELL, Felicity a Annie BROADHEAD. Objective advanced. Student’s Book with Answers. Third Edition. Cambridge: Cambridge University Press, 2012. ISBN 978-0-521-18182-2.
 • ELLEDEROVÁ, Eva. CAE Use of English Practice – A Set of Four Parts: 111x Multiple-Choice Cloze, 111x Open Cloze, 111x Word Formation, 111x Key Word Transformation. Brno: VUT FEKT, 2015.
 • ELLEDEROVÁ, Eva. Grammar and Word Formation for CAE – Survey and Practice. Brno: VUT FEKT, 2015.
 • ELLEDEROVÁ, Eva. Practical English HPA 4 - Grammar, Vocabulary and Phrases. Brno: VUT FEKT, 2019.

Průběžná kontrola studia

75% aktivní účast, průběžné plnění úkolů

Bodové hodnocení předmětu: 
Semestrální test: jazykové prostředky (max. 40b., min. 24b., jeden řádný termín, jeden opravný termín). 
Zkouška: poslech (max.30b., min. 15b.), čtení (max. 30b., min. 15b.).

Podmínkou připuštění ke zkoušce je písemný test, který je nutné splnit na minimální počet 24 bodù z maximálního počtu 40 bodů. Má jeden řádný termín ve 13. týdnu semestru a jeden opravný termín.

 


Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Rozvrh

DenTypTýdnyMístn.OdDoKapacitaPSKSkupInfo
Po zkouška 2024-05-06 T10/N 3.22 11:0011:30 písemný test - opravný
Út zkouška 2024-04-30 T10/N 3.23 11:0011:30 písemný test
Čt zkouška 2024-05-09 T10/N 3.22 11:0012:00 zkouška

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BIT, 2. ročník, povinně volitelný skupina A
 • Program BIT (anglicky), 2. ročník, povinně volitelný skupina A
 • Program IT-BC-3, obor BIT, 2. ročník, povinně volitelný skupina A
Nahoru