Detail předmětu

Autorská práva

AUP-L FaVU AUP-L Ak. rok 2023/2024 letní semestr 1 kredit

Kurs připravuje na praktické situace spojené s uměleckou tvorbou a designerskou praxí. Nabízí rady pro situace jako projednávání licence nebo smlouvy o dílo s klientem, výrobcem, galerií nebo zaměstnavatelem, ošetření podmínek spolupráce, založení vlastní značky, užití díla jiného autora nebo postup v případě, kdy někdo použije autorské dílo bez souhlasu. Kurz pomůže studujícím zodpovědět následující otázky: Jak mohu předem ošetřit podmínky spolupráce? Jak sepsat a vyjednávat licenci? Jakou mohu chtít licenční odměnu? Jednorázovou nebo procenta ze zisku? Mám nějaká práva, když jsem neuzavřel smlouvu? Co mohu udělat, když potřebuji ochránit své dílo? Kdy mohu legálně užít dílo jiného autora (a jaký je rozdíl mezi inspirací a plagiátem)? Jak ochráním svůj design nebo značku? Jak založit vlastní značku? Součástí kurzu je diskuze a sdílení konkrétních zkušeností studujících, případně seznámení se s případy autorskoprávních sporů, které se staly u nás nebo v zahraničí. 

 

Garant předmětu

Jazyk výuky

česky

Zakončení

zápočet

Rozsah

  • 4 hod. přednášky
  • 4 hod. cvičení

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cíle předmětu

Cílem kurzu je připravit studentky*ty na uměleckou a designérskou praxi a ukázat jim, jak fungují vztahy s těmi, pro které budou tvořit, komu budou vyrábět design, u kterých budou pracovat či vystavovat. Výuka pokryje oblasti tvůrčí praxe na volné noze, v zaměstnání i v tvůrčím kolektivu.

 


Studentky a studenti si osvojí si základy práce s právním textem (zákonnou normou), základy autorského práva, tvorby licencí a smluv o dílo. Porozumí základům autorského práva, licencím a smlouvám o dílo. Osvojí si schopnost vyjednávat podmínky a bránit se proti zneužití díla.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Nejsou.

Literatura studijní

  • https://vvp.avu.cz/sesit/pro-autory/
  • Zákon č. 121/2001 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) – edice ÚZ (dostupné ve většině knihkupectví nebo text zákona online)
  • PRCHAL P.: Limity autorskoprávní ochrany. Praha: Leges, 2016, 272 s.
  • KOUKAL P.: Právní ochrana designu – průmyslové vzory, autorská díla. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012. 156 s.
  • DAVID I.: Filmové právo. Autorskoprávní Perspektiva. Praha: Nová beseda, 2015, 239 s.

Literatura referenční

  • SRSTKA J. a kol., Autorské právo a práva související. Vysokoškolská učebnice, Praha: Leges, 2017, 416s.

Osnova přednášek

Kurs proběhne ve dvou blocích. Každý blok tvoří tematicky zaměřené přednášky / workshop:

1. blok (120 minut výuka, 60 přestávka, 120 minut výuka):
 Autorské právo: co to znamená v praxi
 Licence: jak licencovat a dostat zaplaceno
 Smlouva o dílo: jak tvořit pro zákazníka a dostat zaplaceno

2. blok (120 minut výuka, 60 přestávka, 120 minut výuka):
 Ochrana designu: nástroje ochrany a smlouvy
 Obchodní značka: jak vytvořit vlastní brand
 Volná noha kolektiv, zaměstnání: jak to funguje a jak se liší postavení autora

Průběžná kontrola studia

Zápočet je udělen na základě aktivní účasti na obou blocích tematickýc přednášek/workshopů.

Vyžadována je aktivní účast na obou blocích přednášek/workshopů.

Rozvrh

DenTypTýdnyMístn.OdDoKapacitaPSKSkupInfo
přednáška 3., 5., 7., 9., 11., 13. výuky U2/326 11:0015:5020 Javorská bloková výuka

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BIT, 1. ročník, volitelný
  • Program IT-BC-3, obor BIT, 1. ročník, volitelný
Nahoru