Detail předmětu

3D tisk a digitální výroba pro kreativní obory 2

1DS-2 FaVU 1DS-2 Ak. rok 2023/2024 letní semestr 2 kredity

Tento předmět je určen pro studující, které*ří již získaly*i základní znalosti a dovednosti v oblasti 3D tisku a digitální výroby a chtějí se dále rozvíjet. V předmětu se studující seznámí s rozšířeným nastavováním G-kódu, postupem při tvorbě složitějších objektů, pokročilými možnostmi optimalizace, dělením a následným spojováním větších objektů, vytvářením sestav a povrchových úprav. Kurz bude zaměřen také na rozvoj schopnosti analyzovat a zhodnotit výhody a omezení 3D tisku a digitální výroby v různých oblastech umění a designu, včetně jejich dopadu na estetiku a funkčnost výsledného díla. V jednotlivých lekcích bude zaměřen na pokročilé nastavení několika nejpoužívanějších slicerů (software pro generování G-kódu) a vysvětlení rozdílů a jejich vzájemných výhod, objasnění dějů při FDM tisku a jejich využití nebo komplikace při tvorbě některých specifických tvarů. Studující se rovněž seznámí s multimateriálovým tiskem a pokročilejší obsluhou a nastavením tiskáren. Studující se seznámí s pravidly pro práci se sestavami a velkými objekty tvořenými z většího množství vzájemně navazujících dílů (vytváření offsetů, zámků, vhodné zvolení dělící roviny, srovnávací přípravky), možnostmi vytváření spojů (lepení, sváření, chemický spoj), s retušováním spojů a vad výtisku a možnostmi povrchové úpravy (abrazivní, aditivní, chemické). Na závěr semestru se studující zaměří na svůj vlastní projekt.

 

Garant předmětu

Jazyk výuky

česky

Zakončení

zápočet

Rozsah

 • 16 hod. přednášky
 • 10 hod. seminář

Zajišťuje ústav

Cvičící

Cíle předmětu

Cílem předmětu je rozšířit dovednosti studujících v práci s technologií 3D tisku získané v předmětu 3D Tisk a digitální výroba pro kreativní obory 1. Cílem je rozvíjet schopnost aplikovat 3D tisk a digitální výrobu v různých uměleckých a designových projektech a navrhovat kreativní a inovativní řešení pomocí těchto technologií.

 


Získání hlubších znalostí o technologii 3D tisku a příbuzných technologií. Schopnost tvorby složitějších 3D modelů s přihlédnutím k vlastnostem materiálů a omezením tisku. Schopnost propojení 3D tisku s jinými technologiemi. Schopnost využít 3D tisk ve vlastní umělecké a designérské praxi na základě zkušenosti s realizací projektu s využitím 3D tisku od návrhu a přípravy modelu až po finální úpravu a prezentaci hotového produktu.

 

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Absolvování předmětu 3D Tisk a digitální výroba pro kreativní obory 1 nebo vlastní předchozí zkušenosti s 3D tiskem doložené odevzdáním portfolia před registrací předmětu.

 

Literatura referenční

 • Neil Hopkinson, Richard Hague, Philip Dickens, Rapid Manufacturing: An Industrial Revolution for the Digital Age
 • CHUA, Chee Kai a Kah Fai LEONG. 3D printing and additive manufacturing: principles and applications. New Jersey: World Scientific, 2017.

Osnova přednášek

 1. Technologie a postupy 3D tisku

 2. Principy technologie FDM
 3. Materiály pro 3D tisk a jejich vlastnosti
 4. Návrh a příprava modelu pro multimateriálový tisk
 5. Slicovací software a tvorba G-kódu
 6. Seřizování tiskárny a údržba

  Praktické využití 3D tisku v kreativních oborech 

 7. Praktické ukázky využití 3D tisku v designu a umění
 8. Tvorba objektů sestavených z většího množství dílů
 9. Propojení 3D tisku s jinými technologiemi jako CNC frézování nebo laserový řez
 10. Možnosti využití 3D tisku pro uměleckou tvorbu (moderovaná diskuze)

  Projektová práce – návrh a realizace vlastního projektu s využitím 3D tisku

 11. Práce s vlastním modelem
 12. Tvorba G-kódu pro konkrétní tiskárnu a materiál
 13. Tisk vlastního modelu a kontrola kvality výsledku
 14. Finální úprava a prezentace hotového projektu


Průběžná kontrola studia

Pro udělení zápočtu jsou stanoveny následující podmínky:

 • Účast na výuce a aktivní zapojení na workshopech
 • Práce na praktických úlohách a projektech
 • Průběžné odevzdávání výstupů z prací

 


Výuka probíhá v učebnách K3D FaVU VUT v hodinách určených rozvrhem. Účast na výuce je povinná (2 povolené neomluvené absence). Vyšší množství absencí lze po dohodě s vyučujícími kompenzovat předložením alternativního úkolu.

 

Rozvrh

DenTypTýdnyMístn.OdDoKapacitaPSKSkupInfo
Út cvičení výuky U5/118 12:0013:5030 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx Králík

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BIT, 1. ročník, volitelný
 • Program BIT (anglicky), 1. ročník, volitelný
 • Program IT-BC-3, obor BIT, 1. ročník, volitelný
Nahoru