Detail předmětu

Kritická analýza digitálních her

1KADH-L FaVU 1KADH-L Ak. rok 2023/2024 letní semestr 3 kredity

Kurz představuje problematiku digitálních her z perspektivy sémiotiky a kulturálních studií. Kombinuje přednášky s aktivními vstupy studentů založenými na domácí přípravě.

Garant předmětu

Jazyk výuky

česky

Zakončení

zkouška

Rozsah

  • 26 hod. přednášky

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cíle předmětu

Cílem předmětu je seznámit studenty se základy sémiotiky, kritickou teorií a možnosti analýzy digitálních her jako formálního systému znaků nebo kulturního jevu. V rámci přednášek a praktických seminářů se studenti seznámí se základními pojetími vnímání hry jako souboru kódů a po předmětu budou schopni uchopit konkrétní hru, ale i digitální hry jako celek, v mediálním, kulturním i politickém kontextu.
Po ukončení tohoto předmětu bude student schopen:
1) Poznat jednotlivé složky her nesoucí významy.
2) Analyzovat digitální hry coby kulturní artefakty nesoucí významy.
3) Vysvětlit, jakým způsobem hry fungují jako médium, jaké mají možnosti a jaká omezení.
4) Diskutovat o ideologické podjatosti vestavěné v systémech kódů pravidel her a jejich reprezentacích.
5) Formulovat názory na současný stav digitálních her jako média.
6) Interpretovat hry z hlediska narativity, vizuality a herních mechanik.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Schopnost číst texty v angličtně. Zájem o problematiku digitálních her.

Literatura referenční

  • BOGOST, Ian. Persuasive games : the expressive power of videogames. 1st MIT Press pbk. ed. Cambridge, Mass.: MIT Press, 2010. xii, 450. ISBN 9780262026147.
  • SICART, Miguel. The ethics of computer games. London: MIT Press, 2009. 264 s. ISBN 9780262012652.
  • Gamingessays on algorithmic culture. Edited by Alexander R. Galloway. London: University of Minnesota Press, 2006. xiii, 143. ISBN 9780816648511.
  • JUUL, Jesper. Half-real : video games between real rules and fictional worlds. Cambridge, Mass.: MIT Press, 2005. ix, 233. ISBN 0262101106.
  • TEKINBAŞ, Katie Salen a Eric ZIMMERMAN. Rules of play : game design fundamentals. London: MIT, 2004. xv, 672. ISBN 0262240459.
  • MURRAY, Janet Horowitz. Hamlet on the holodeck : the future of narrative in cyberspace. Cambridge, Massachusetts: MIT Press, 1998. xii, 324. ISBN 0262631873.

Osnova přednášek

1. Úvod do předmětu
2. Hry jako objekt studia. Kulturální studia a kritická analýza her.
3. Videoherní průmysl a jeho kontext pohledem kulturálních studií. Videohry jako post-industirální kulturní forma.
4. Herní publicistika. Ideální recenze. Úkol analýza několika recenzí.
5. Herní publicistika II. Publicistika jako součást trhu. Vyhodnocení úkolu.
6. Transtextualita a fanoušci. Transtextualita, intertextualita, paratextualita a metatextuality. Propojení s fanoušky na úrovni jejich očekávání
7. Fanoušci jako postmoderní subkultura. Proměny subkultury v čase.
8. Ideologie ve hrách.
9. Status quo a subverzivita (transgresivita) - podporování statu quo versus subverzivní hry.
10. Reprezentace genderu, genderové stereotypy a sexualita ve hrách. Představení tématu závěrečné práce.
11. Identita a multikulturalismus. Reprezentace identity.
12. Diegeze a metahry. Jak funguje diegeze ve hrách, jak s ní pracují vývojáři. Vztah diegeze a metaher.

Průběžná kontrola studia

Průběžné hodnocení I: 3x příprava z povinné literatury (15 %).

Průběžné hodnocení II: prezentace projektu (25 %)

Závěrečné hodnocení: seminární práce (60 %)

Pro úspěšné absolvování předmětu musí student získat z každé části min. 60 %.

Povinná docházka (tolerované množství absencí upřesněno v úvodu semestru).

Rozvrh

DenTypTýdnyMístn.OdDoKapacitaPSKSkupInfo
Po přednáška 4., 6., 8., 10., 12. výuky 16:0019:509999 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx Buček rozvrh bude upřesněn před začátkem letního semestru: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2024/TIM_B_026

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BIT, 1. ročník, volitelný
  • Program BIT (anglicky), 1. ročník, volitelný
  • Program IT-BC-3, obor BIT, 1. ročník, volitelný
Nahoru