Detail předmětu

Účetnictví

uceP FP uceP Ak. rok 2023/2024 letní semestr 6 kreditů

Předmět je zaměřen na oblasti podstaty a základních principů účetnictví, a to ve smyslu konstrukce rozvahy, změn v rozvaze, vzniku nákladů a výnosů, utváření výsledku hospodaření a průběhu peněžních toků v obchodní korporaci.

Garant předmětu

Jazyk výuky

česky

Zakončení

zápočet+zkouška

Rozsah

  • 26 hod. přednášky
  • 26 hod. cvičení

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Cíle předmětu

Cílem předmětu je vysvětlit studentům základní principy účetnictví a primární návaznosti v účetních výkazech, které jsou klíčové pro pochopení jakéhokoli systému účetnictví.

Studenti získají předpoklady pro porozumění základním principům účetnictví a provázanosti účetních operací a účetních výkazů. Studenti získají dovednosti v oblasti identifikace účetních operací, jejich vlivu na položky účetních výkazů a sestavení účetních výkazů.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Základní všeobecné znalosti ekonomiky podniku.

Literatura studijní

  • BŘEZINOVÁ, H. Rozumíme účetní závěrce podnikatelů. 4. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2020. ISBN 978-80-7598-913-0
  • Kolektiv autorů: meritum Účetnictví podnikatelů 2023. Praha: Wolters Kluwer, 540 s.  ISBN 978-80-7676-641-9  

Literatura referenční

  • ÚZ č. 1568 Účetnictví podnikatelů, Audit, 2024.Vyd. Sagit, 2024. ISBN: 978-80-7488-448-1
  • BŘEZINOVÁ, H. Rozumíme účetní závěrce podnikatelů. 4. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2020. ISBN 978-80-7598-913-0
  • STEJSKALOVÁ, Irena. Finanční účetnictví pro manažery : s netradičně pojatými případovými studiemi. 3. aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2021. 192 stran. ISBN 9788075527738.

Studijní opory

Studijní materiály k přednáškám jsou postupně uveřejňovány v sekci Učební texty, materiály na cvičení v aktualitách předmětu.

Osnova přednášek

Obsah přednášek
1. Podstata a význam účetnictví, základní principy a metodické nástroje
2. Rozvaha - bilanční princip, 4 základní rozvahové změny
3. Náklady a výnosy, výsledek hospodaření, výkaz zisku a ztráty
4. Zásady vedení účetnictví, účet, účetní knihy a další metodické nástroje
5. Základní postupy účtování oběžných aktiv (finanční účty a zásoby)
6. Základní postupy účtování v oblasti zúčtovacích vztahů
7. Základní postupy účtování o dlouhodobém majetku
8. Základní postupy účtování vlastního kapitálu a dlouhodobých cizích zdrojů
9. Přehled nákladů a výnosů, uzávěrkové práce
10. Struktura účetní závěrky, její zveřejnění a audit
11.Historie účetnictví, informační technologie ve vedení účetnictví
12. Regulace účetnictví, národní a mezinárodní účetní systémy
13. Harmonizace účetnictví, aplikace IFRS

Osnova cvičení

Obsah seminárních cvičení:
1. Organizační záležitosti, základní principy a metodické nástroje účetnictví
2. Rozvaha - bilanční princip, 4 základní rozvahové změny
3. Náklady a výnosy, výsledek hospodaření, výkaz zisku a ztráty
4. Zásady vedení účetnictví, účet, účetní knihy a další metodické nástroje
5. Základní postupy účtování oběžných aktiv (finanční účty a zásoby)
6. Základní postupy účtování v oblasti zúčtovacích vztahů
7. Základní postupy účtování o dlouhodobém majetku
8. Základní postupy účtování vlastního kapitálu a dlouhodobých cizích zdrojů
9. Přehled nákladů a výnosů, uzávěrkové práce
10. Struktura účetní závěrky, její zveřejnění a audit
11. Informační technologie ve vedení účetnictví
12. Závěrečný kontrolní test
13. Diskuse výsledků testu, konzultace problémových oblastí

Průběžná kontrola studia

Zápočet: Pro získání zápočtu je potřeba splnit požadovanou účast na cvičeních (maximálně 3 neúčasti jsou omluveny).
Zápočtová písemná práce v závěru semestru, zpravidla ve 12. nebo 13. týdnu výuky.  Požadovaná minimální úspěšnost je 50 % bodového hodnocení.
Zkouška: Písemný (elektronický) test s uzavřenými odpověďmi. Požadovaná minimální úspěšnost je 50 %.

Bodové hodnocení zápočtu vstupuje do celkového hodnocení předmětu v poměru 40% zápočet : 60% zkouška.

Pro individuální studijní plán platí stejné podmínky s výjimkou minimální požadované účasti na seminářích.

Účast studentů na cvičeních je evidovaná,  jsou možné max. 3 absence v průběhu semestru.

Způsob kontaktu s vyučujícím

Konzultační hodiny prostřednictvím MS Teams i osobně.

Rozvrh

DenTypTýdnyMístn.OdDoKapacitaPSKSkupInfo
Po cvičení výuky IO/P164 15:0016:5033 2BIA 2BIB 3BIT xx Zahoran
Po cvičení výuky IO/P164 17:0018:5033 2BIA 2BIB 3BIT xx Zahoran
Út přednáška výuky IO/P384 13:0014:50400 2BIA 2BIB 3BIT xx Křížová
Út cvičení výuky IO/P284 15:0016:5033 Pivodová
Út cvičení výuky IO/P284 17:0018:5033 Pivodová
Út cvičení výuky IO/P284 19:0020:5033 Pivodová
St cvičení výuky IO/P287 15:0016:5033 Pivodová
St cvičení výuky IO/P287 17:0018:5033 Pivodová
Čt cvičení výuky IO/P287 11:0012:5033 2BIA 2BIB 3BIT xx Gláserová
Čt cvičení výuky IO/P287 13:0014:5033 2BIA 2BIB 3BIT xx Gláserová
Čt cvičení výuky IO/P287 15:0016:5033 2BIA 2BIB 3BIT xx Gláserová
cvičení výuky IO/P158 09:0010:5033 2BIA 2BIB 3BIT xx Zahoran
cvičení výuky IO/P158 11:0012:5033 2BIA 2BIB 3BIT xx Zahoran

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BIT, 2. ročník, volitelný
  • Program BIT (anglicky), 2. ročník, volitelný
  • Program IT-BC-3, obor BIT, 2. ročník, volitelný
Nahoru