Detail předmětu

Právo informačních systémů

PRIS FP PRIS Ak. rok 2023/2024 letní semestr 5 kreditů

Předmět je určen pro získání přehledu o právních aspektech tvorby a užívání ICT. Vzhledem k absenci jakéhokoliv jiného právního vzdělání studentů
nesupluje výuku základů obecného práva, ale na bázi principu od zvláštního k obecnému mapuje všechny oblasti práva, které jsou typické pro ICT.
Obsahem jsou zejména aktuální témata jako právo v kyberprostoru, ochrana osobních údajů, elektronické dokumenty a podpisy, úvod do
eGovernmentu, ochrana duševního vlastnictví, zákon o kybernetické bezpečnosti, kybernetická kriminalita.

Garant předmětu

Jazyk výuky

česky

Zakončení

zkouška

Rozsah

 • 40 hod. přednášky

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cíle předmětu

Hlavním cílem předmětu je základní orientace studenta v právních aspektech tvorby a užívání ICT, a to v oblasti veřejného i soukromého práva.


Předmět je určen pro získání přehledu o právních aspektech tvorby a užívání ICT. Vzhledem k absenci jakéhokoliv jiného právního vzdělání studentů v rámci studijního programu nesupluje výuku základů obecného práva, ale na bázi principu od zvláštního k obecnému mapuje všechny oblasti práva, které jsou typické pro ICT. 

Literatura studijní

 • SPIRIT, M.: Základy práva pro neprávníky po rekodifikaci soukromého práva. Plzeň: Aleš Čeněk, 2015, 294 s. ISBN 978-80-7380-551.
 • LECHNER, T. Elektronické dokumenty v právní praxi. Praha: Leges, 2013. 256 s. ISBN 978-80-8757-641-0.
 • PORADA, V. a kol. Kriminalistika. Technické, forenzní a kybernetické aspekty. 2. vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2019, 1205 s. ISBN 978-80-7380-741-2.

Literatura referenční

 • SMEJKAL, V. Kybernetická kriminalita. 3. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2022. 1166 s. ISBN 978-80-7380-849-5.
 • MATES, P., SMEJKAL, V. E-government v České republice. Právní a technologické aspekty. 2. vydání. Praha: Leges, 2012. 456 s. ISBN 978-80-87576-36-6.
 • SRSTKA, Jiří a kol. Autorské právo a práva související. Vysokoškolská učebnice. 2. vydání. Praha: Leges, 2019, s. 201-232. ISBN 978-80-7502-386-5.
 • SMEJKAL, V., SOKOL, T., KODL, J. Bezpečnost informačních systémů podle zákona o kybernetické bezpečnosti. Plzeň: Aleš Čeněk, 2019. 378 s. ISBN 978-80-7380-765-8.

Průběžná kontrola studia

ústní kouška

Způsob kontaktu s vyučujícím

mailem

Rozvrh

DenTypTýdnyMístn.OdDoKapacitaPSKSkupInfo
Po přednáška 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. výuky IO/E340 17:0020:5076 2BIA 2BIB 3BIT xx Sedlák

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BIT, 2. ročník, volitelný
 • Program BIT (anglicky), 2. ročník, volitelný
 • Program IT-BC-3, obor BIT, 2. ročník, volitelný
Nahoru