Detail předmětu

Francouzština 2

F2 FSI F2 Ak. rok 2023/2024 letní semestr 3 kredity

Kurz je zaměřen na výuku francouzštiny jako cizího jazyka na obecné úrovni. Orientuje se na rozvíjení základních komunikativních dovedností.

Garant předmětu

Jazyk výuky

francouzsky

Zakončení

zápočet+zkouška

Rozsah

  • 26 hod. cvičení

Zajišťuje ústav

Cvičící

Cíle předmětu

Cílem kurzu je vybavit studenty pro každodenní komunikaci a naučit je základní slovní zásobu nutnou pro běžné situace.
Studenti si osvojí základní slovní zásobu a zvládnou základy gramatiky potřebné pro běžnou komunikaci.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Předmět je určen pro začátečníky a tzv. falešné začátečníky, kteří v předchozím semestru navštěvovali a úspěšně dokončili kurz Francouzština 1 (zkratka: F1) nebo pro studenty se základní znalostí francouzského jazyka. Předmět navazuje na probranou gramatiku i slovní zásobu kurzu F1.

Literatura referenční

  • LEROY-MIQUEL, Claire. Communication progressive du français: avec 270 activités : [niveau débutant]. 2 ed. Italy: CLE International, c2006. ISBN 209-033306-5.

Průběžná kontrola studia

Zápočet je podmíněn aktivní účastí a samostudiem, splněním úkolů vyplývajících z průběžné kontroly studia. Zkouška má písemnou a ústní část.
Docházka je povinná a je pravidelně kontrolována. Student má povoleny 2 absence. Možnost a formu nahrazení absencí v odůvodněných případech upřesní vyučující.

Způsob kontaktu s vyučujícím

Vyučující lze kontaktovat prostřednictvím školní emailové adresy nebo osobně v konzultačních hodinách.

Rozvrh

DenTypTýdnyMístn.OdDoKapacitaPSKSkupInfo
Út cvičení výuky A4/406 12:0013:5012 2BIA 2BIB 3BIT xx Denemarková
Čt cvičení výuky A4/406 10:0011:5012 2BIA 2BIB 3BIT xx Denemarková

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BIT, 2. ročník, volitelný
  • Program BIT (anglicky), 2. ročník, volitelný
  • Program IT-BC-3, obor BIT, 2. ročník, volitelný
Nahoru