Detail předmětu

Němčina 2

N2 FSI N2 Ak. rok 2023/2024 letní semestr 3 kredity

Kurz je zaměřen na výuku němčiny jako cizího jazyka na obecné úrovni s důrazem na komunikativní dovednost.

Garant předmětu

Jazyk výuky

německy

Zakončení

zápočet+zkouška

Rozsah

  • 26 hod. cvičení

Zajišťuje ústav

Cvičící

Cíle předmětu

Cílem kurzu je rozšířit a prohloubit základní jazykové dovednosti (čtení, poslech, mluvení, psaní) a vybavit studenty jak pro každodenní komunikaci, tak pro zvládání běžných úkolů, s nimiž se mohou setkat v širokém okruhu technických profesí.


Studenti si osvojí základy gramatiky a přiměřenou slovní zásobu na úrovni A1 SERR tak, aby byli schopni samostatně komunikovat v běžných životních situacích.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Kurz je určen pro falešné začátečníky a mírně pokročilé studenty; účast v kurzu není podmíněna předchozím absolvováním kurzu N1.

Literatura studijní

  • FUNK, Hermann, Christina KUHN, Laura NIELSEN a Kerstin RISCHE. Studio 21 A1: němčina pro jazykové a střední školy zpracovaná podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Plzeň: Fraus, 2013. ISBN 978-80-7489-000-0.
  • FUNK, Hermann, Rita Maria NIEMANN a Dong Ha KIM. Studio d A1: němčina pro jazykové a střední školy zpracovaná podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Plzeň: Fraus, 2006. ISBN 9788072385447.
  • E-learningové studijní opory pro předmět Němčina N2.

Literatura referenční

  • FUNK, Hermann. Studio d: němčina pro jazykové a střední školy zpracovaná podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. A1, Slovní zásoba po lekcích. [1. vyd.]. Plzeň: Fraus, 2005. ISBN (Brož.).

Průběžná kontrola studia

Zápočet je podmíněn aktivní účastí ve cvičeních, vypracováním zadaných úkolů a absolvováním dílčích testů k jednotlivým lekcím + souhrnného závěrečného testu. K získání zápočtu je třeba dosáhnout 60% z celkového počtu bodů v každém z testů.

Zkouška na úrovni A1 SERR se skládá ze dvou částí: písemné a ústní.
Písemná část zkoušky ověřuje globální i detailní porozumění čtenému a slyšenému textu i znalost základních jazykových struktur obecného jazyka.
Ústní část zkoušky probíhá formou rozhovoru na běžná témata.

Docházka je povinná a je pravidelně kontrolována. Standardně jsou povoleny dvě absence. Absence mohou být v odůvodněných případech po dohodě s vyučujícím nahrazeny. Možnost a formu nahrazení upřesní vyučující.

Způsob kontaktu s vyučujícím

Vyučující lze kontaktovat prostřednictvím školní emailové adresy nebo osobně v konzultačních hodinách.

Rozvrh

DenTypTýdnyMístn.OdDoKapacitaPSKSkupInfo
Po cvičení výuky A1/1032 10:0011:5015 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx Ryšavá
Út cvičení výuky A1/1032 12:0013:5015 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx Ryšavá
Út cvičení výuky A1/1032 14:0015:5015 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx Ryšavá
St cvičení výuky A1/1032 14:0015:5015 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx Ryšavá
Čt cvičení výuky A1/1032 12:0013:5015 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx Ryšavá

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BIT, 1. ročník, volitelný
  • Program BIT (anglicky), 1. ročník, volitelný
  • Program IT-BC-3, obor BIT, 1. ročník, volitelný
Nahoru