Detail předmětu

Němčina 4

N4 FSI N4 Ak. rok 2023/2024 letní semestr 3 kredity

Kurz je zaměřen na výuku němčiny jako cizího jazyka na obecné úrovni s důrazem na komunikativní dovednosti i na jevy podstatné pro odborný jazyk technických profesí.

Garant předmětu

Jazyk výuky

německy

Zakončení

zápočet+zkouška

Rozsah

  • 26 hod. cvičení

Zajišťuje ústav

Cvičící

Cíle předmětu

Cílem kurzu je rozšířit a prohloubit komunikativní jazykové dovednosti (čtení, poslech, mluvení, psaní) a vybavit studenty jak pro každodenní komunikaci, tak pro zvládání běžných úkolů, s nimiž se mohou setkat v širokém okruhu technických profesí.


Studenti si osvojí základy gramatiky a přiměřenou slovní zásobu na úrovni A2 Společného evropského referenčního rámce. Získaná úroveň jazykových znalostí umožňuje samostatnou komunikaci v běžných životních situacích včetně základní profesní komunikace.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Kurz je určen pro mírně pokročilé studenty; účast v kurzu není podmíněna předchozím absolvováním kurzu N3.

Literatura studijní

  • FUNK, Hermann, Christina KUHN, Britta WINZER-KIONTKE, Laura NIELSEN, Beate LEX a Beate REDECKER. Studio 21 A2: němčina pro jazykové a střední školy zpracovaná podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Plzeň: Fraus, 2015. ISBN 978-80-7489-255-4
  • FUNK, Hermann, Christina KUHN, Silke DEMME a Rita von EGGELING. Studio d A2: němčina pro jazykové a střední školy zpracovaná podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Plzeň: Fraus, 2009. ISBN 978-80-7238-641-3
  • E-learningové studijní opory pro předmět Němčina N4.

Literatura referenční

  • FUNK, Hermann, Christina KUHN, Silke DEMME a Rita von EGGELING. Studio d A2: němčina pro jazykové a střední školy zpracovaná podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Plzeň: Fraus, 2009. ISBN 978-80-7238-882-0

Průběžná kontrola studia

Zápočet je podmíněn aktivní účastí ve cvičeních, vypracováním zadaných úkolů a absolvováním dílčích testů k jednotlivým lekcím + souhrnného závěrečného testu. K získání zápočtu je třeba dosáhnout 60% z celkového počtu bodů v každém z testů.

Zkouška na úrovni A2 SERR se skládá ze dvou částí: písemné a ústní. Písemná část zkoušky ověřuje globální i detailní porozumění čtenému a slyšenému textu, schopnost jednoduchého písemného projevu a znalost jazykových struktur obecného jazyka. Ústní část zkoušky probíhá formou rozhovoru na běžná témata.

Docházka je povinná a je pravidelně kontrolována. Standardně jsou povoleny dvě absence. Absence mohou být v odůvodněných případech po dohodě s vyučujícím nahrazeny. Možnost a formu nahrazení upřesní vyučující.

Způsob kontaktu s vyučujícím

Vyučující lze kontaktovat prostřednictvím školní emailové adresy nebo osobně v konzultačních hodinách.

Rozvrh

DenTypTýdnyMístn.OdDoKapacitaPSKSkupInfo
St cvičení výuky A1/1032 12:0013:5014 2BIA 2BIB 3BIT xx Ryšavá
Čt cvičení výuky A1/1032 10:0011:5014 2BIA 2BIB 3BIT xx Ryšavá

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BIT, 2. ročník, volitelný
  • Program BIT (anglicky), 2. ročník, volitelný
  • Program IT-BC-3, obor BIT, 2. ročník, volitelný
Nahoru