Detail předmětu

Němčina 6

N6 FSI N6 Ak. rok 2023/2024 letní semestr 4 kredity

Kurz je zaměřen na výuku němčiny pro pokročilé studenty. Těžiště výuky tvoří obecný jazyk, pozornost je ale také věnována gramatickým a lexikálním jevům podstatným pro odborný jazyk technických profesí.

Garant předmětu

Jazyk výuky

německy

Zakončení

zápočet+zkouška

Rozsah

  • 26 hod. cvičení

Zajišťuje ústav

Cvičící

Cíle předmětu

Cílem kurzu je rozšířit a prohloubit jazykové dovednosti (čtení, poslech, mluvení, psaní) a vybavit studenty jak pro každodenní komunikaci, tak pro zvládání běžných úkolů, s nimiž se mohou setkat v širokém okruhu technických profesí.


Studenti získají lexikální i gramatické kompetence na takové úrovni, aby byli schopni samostatně komunikovat v běžných životních situacích včetně základní profesní komunikace. Studenti si osvojí jazyk odpovídající úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Kurz je určen pro středně pokročilé studenty se znalostmi minimálně na úrovni A2 Společného evropského referenčního rámce. Účast v kurzu není podmíněna předchozím absolvováním kurzu N5.

Literatura studijní

  • FUNK, Hermann, Christina KUHN, Laura NIELSEN, Britta WINZER-KIONTKE, Friederike JIN a Anita GRUNWALD. Studio 21 B1: němčina pro jazykové a střední školy zpracovaná podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Plzeň: Fraus, 2016. ISBN 978-80-7489-294-3.
  • E-learningové studijní opory pro předmět N6.
  • FUNK, Hermann a Rita von EGGELING. Studio d B1: němčina pro jazykové a střední školy zpracovaná podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Ilustroval Andreas TERGPLANE. Plzeň: Fraus, 2008. ISBN 978-80-7238-736-6.

Průběžná kontrola studia

Zápočet je podmíněn aktivní účastí ve cvičeních, vypracováním zadaných úkolů a absolvováním dílčích testů k jednotlivým lekcím + souhrnného závěrečného testu. K získání zápočtu je třeba dosáhnout 60% z celkového počtu bodů v každém z testů.

Zkouška se skládá ze dvou částí: písemné a ústní.
Písemná část zkoušky ověřuje globální, selektivní i detailní porozumění čtenému a slyšenému textu, schopnost jednoduchého písemného projevu a znalost jazykových struktur obecného jazyka na úrovni B1 SERR. Ústní část zkoušky probíhá formou rozhovoru na běžná témata.

Docházka je povinná a je pravidelně kontrolována. Standardně jsou povoleny dvě absence. Absence mohou být v odůvodněných případech po dohodě s vyučujícím nahrazeny. Možnost a formu nahrazení upřesní vyučující.

Způsob kontaktu s vyučujícím

Vyučující lze kontaktovat prostřednictvím školní emailové adresy nebo osobně v konzultačních hodinách.

Rozvrh

DenTypTýdnyMístn.OdDoKapacitaPSKSkupInfo
Út cvičení výuky A1/1032 10:0011:5017 2BIA 2BIB 3BIT xx Ryšavá

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BIT, 2. ročník, volitelný
  • Program BIT (anglicky), 2. ročník, volitelný
  • Program IT-BC-3, obor BIT, 2. ročník, volitelný
Nahoru