Detail předmětu

Deutsch für Studium und Beruf II

N8 FSI N8 Ak. rok 2023/2024 letní semestr 4 kredity

Kurz vyžaduje velmi dobrou znalost obecného jazyka minimálně na úrovni B2. Předmět je zaměřen na charakteristické struktury profesní komunikace. Poskytuje studentům příslušnou slovní zásobu a dovednosti nezbytné pro komunikaci daného zaměření.

Garant předmětu

Jazyk výuky

německy

Zakončení

zápočet+zkouška

Rozsah

  • 26 hod. cvičení

Zajišťuje ústav

Cvičící

Cíle předmětu

Cílem předmětu je posílit individuální schopnost vyjadřování studentů při komunikaci v německém jazyce. Úkolem je upevnění získaných znalostí lexikálních a gramatických struktur a jejich systematické rozšiřování v reálných kontextech.


Po absolvování kurzu by studenti měli být schopni samostatného vyjadřování a komunikace v německém jazyce na úrovni B2+/C1. Nabyté znalosti a dovednosti mají pomoci studentům zlepšit plynulý projev a komunikační dovednosti ve studijním i pracovním životě.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Kurz je určen pro studenty, kteří si osvojili jazyk na úrovni minimálně B2.

Literatura studijní

  • PERLMANN-BALME, Michaela, SCHWALB Susanne. Sicher C1. Ismaning: Hueber, 2016. ISBN 978-3-19-001208-4
  • DANIELS Albert, KÖHL-KUHNE, Renate et al. Mittelpunkt neu C1. Stuttgart: Klett, 2013. ISBN 978-3-12-676660-9
  • KOITHAN, Ute, MAYR-SIEBER, Tanja, et al. Aspekte neu C1. Stuttgart: Klett, 2016. ISBN 978-3-12-605035-7

Literatura referenční

  • MYŠKOVÁ, Zdeňka, Blanka NÁVRATOVÁ a Jana NÁVRATOVÁ. Deutsch im Maschinenbau: Němčina pro strojírenské obory: příručka odborných textů, výrazů a cvičení. Praha: Informatorium, 2008. ISBN 978-80-7333-067-5

Průběžná kontrola studia

Zápočet je podmíněn aktivní účastí ve cvičeních, vypracováním zadaných úkolů a absolvováním dílčích testů k jednotlivým lekcím + souhrnného závěrečného testu. K získání zápočtu je třeba dosáhnout 60% z celkového počtu bodů v každém z testů.

Zkouška na úrovni B2+/C1 SERR se skládá ze dvou částí: písemné a ústní.
Písemná část zkoušky ověřuje globální i detailní porozumění čtenému a slyšenému textu, znalost jazykových struktur obecného a odborného jazyka a písemný projev.
Ústní část zkoušky probíhá formou rozhovoru na profesní témata.

Docházka je povinná a je pravidelně kontrolována. Standardně jsou povoleny dvě absence. Absence mohou být v odůvodněných případech po dohodě s vyučujícím nahrazeny. Možnost a formu nahrazení upřesní vyučující.

Způsob kontaktu s vyučujícím

Vyučující lze kontaktovat prostřednictvím školní emailové adresy nebo osobně v konzultačních hodinách.

Rozvrh

DenTypTýdnyMístn.OdDoKapacitaPSKSkupInfo
St cvičení výuky A1/1032 10:0011:5015 2BIA 2BIB 3BIT xx Ryšavá

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BIT, 2. ročník, volitelný
  • Program BIT (anglicky), 2. ročník, volitelný
  • Program IT-BC-3, obor BIT, 2. ročník, volitelný
Nahoru