Detail předmětu

Ruština 2

R2 FSI R2 Ak. rok 2023/2024 letní semestr 3 kredity

Kurz je zaměřen na výuku ruštiny jako cizího jazyka na obecné úrovni, orientuje se na rozvíjení základních komunikativních dovedností.

Garant předmětu

Jazyk výuky

rusky

Zakončení

zápočet+zkouška

Rozsah

  • 26 hod. cvičení

Zajišťuje ústav

Cvičící

Cíle předmětu

Cílem kurzu je vybavit studenty pro každodenní komunikaci, aby zvládli běžné úkoly (např. popsat problém, podat pokyny), naučit je základní slovní zásobu nutnou pro běžné situace.


Studenti si osvojí základní slovní zásobu a zvládnou základy gramatiky potřebné pro běžnou komunikaci.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Kurz je určen pro tzv. falešné začátečníky. Kurz R2 navazuje na probranou gramatiku i slovní zásobu kurzu R1.

Literatura studijní

  • Elektronické studijní materiály - www.vutbr.cz/elearning - www.uj.fme.vutbr.cz

Literatura referenční

  • VALOVA, Liudmila, Varvara GOLOVATINA a Milena RYKOVSKÁ. Tvoj šans A1: ruština pro střední a jazykové školy : učebnice s integrovaným pracovním sešitem. Plzeň: Fraus, 2018. ISBN 978-80-7489-423-7
  • MAMONOVA, Julija a Adam JANEK. Ruština pro samouky a věčné začátečníky: + MP3. Brno: Edika, 2016. ISBN 978-80-266-1016-8
  • BRČÁKOVÁ, Dagmar, Natalia ARAPOVA a Veronika MISTROVÁ. Govorite po-russki: Ruská konverzace. 2., upr. a rozš. vyd. Voznice: Leda, 2014. ISBN 978-80-7335-139-7

Průběžná kontrola studia

Udělení zápočtu je podmíněno splněním úkolů vyplývajících z průběžné kontroly studia a vypracováním individuálních zadání v e-learningu (s výsledkem min. 60%). Celkové hodnocení zahrnuje průběžné hodnocení a zkoušku. Zkouška má písemnou a ústní část a odpovídá úrovni A1 dle Společného evropského referenčního rámce.


Docházka je povinná a je pravidelně kontrolována. Absence může být v odůvodněných případech po dohodě s vyučujícím nahrazena.

Způsob kontaktu s vyučujícím

Vyučující lze kontaktovat prostřednictvím školní emailové adresy nebo osobně v konzultačních hodinách

Rozvrh

DenTypTýdnyMístn.OdDoKapacitaPSKSkupInfo
St cvičení *) výuky A1/1140 08:0009:5012 2BIA 2BIB 3BIT xx Vallová
St cvičení výuky A1/1140 10:0011:5015 2BIA 2BIB 3BIT xx Vallová
Na výuku se nelze registrovat ve Studis. (Termíny cvičení mohou být v případě potřeby otevřeny dodatečně, ale nemusí být využity vůbec.)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BIT, 2. ročník, volitelný
  • Program BIT (anglicky), 2. ročník, volitelný
  • Program IT-BC-3, obor BIT, 2. ročník, volitelný
Nahoru