Detail předmětu

Mobilní roboty

0MR FSI 0MR Ak. rok 2023/2024 letní semestr 5 kreditů

Obsahem předmětu je osvojení základních metod určených pro vývoj mobilních robotů od počátečního návrhu, přes simulační ověření až po vlastní realizaci autonomního mobilního robotu. Je také určen pro studenty, kteří chtějí pochopit základy algoritmizace během řešení jednoduchých inženýrských problémů. Výuka probíhá formou tvorby jednoduchých programů za účelem řešení projektu ve skupině. Během řešení společných projektů jsou studenti vedeni k intuitivnímu přístupu při řešení inženýrských problémů z oblasti mobilní robotiky.

Garant předmětu

Jazyk výuky

česky

Zakončení

zápočet

Rozsah

  • 39 hod. laboratoře

Zajišťuje ústav

Cvičící

Holoubek Tomáš, Ing. (ÚAI OAI)
Hůlka Tomáš, Ing. (ÚAI OAI)
Juříček Martin, Ing. (NCK MESTEC - SPAD)
Nevoral Tomáš, Ing. (ÚAI OAI)

Cíle předmětu

Hlavním cílem předmětu je přiblížení problematiky týkající se mobilních robotů během řešení praktických příkladů. Dále pak:

* vysvětlení interdisciplinarity oboru mobilní robotiky, vztah zejména k automobilnímu průmyslu,

* principy nasazení vestavěných systémů v mobilní robotice (využití principů z návrhu automotive HW, senzorika parkovacích asistentů apod.),

* pochopení principů programování s využitím programovacího jazyka Python a embedded C.

Praktické experimenty probíhají s podporou HW běžně používaném v mobilní robotice a v automotive (vestavné systémy, senzorika parkovacích asistentů apod.). Předmět je určen především pro studenty se zájmem o mobilní robotiku.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Kurz je určen pro nadšené studenty se zájmem o mobilní robotiku. Jakákoli znalost programování, mikrořadičů, senzoriky či jiných technologií z daného oboru jsou vítány, nicméně, nejsou požadovány.

Osnova laboratorních cvičení

1. Úvod do mobilní robotiky, aktuálně řešené problémy.
2. Vhodné platformy, používané inženýrské nástroje.
3. Hardwarové periferie robotu, základy práce s ultrazvukovými a infračervenými snímači vzdálenosti.
4. Základní úlohy zpracování senzorických dat, metody řízení pohybu robotu, řízení servopohonů.
5. Softwarové nástroje vhodné pro vývoj metod inteligentního chování mobilních robotů.
6. Tvorba simulačních modelů robotu, prostředí a senzorů.
7. Metody navigace mobilních robotů.
8. Základní metody lokalizace, tvorba plánu pohybu mobilního robotu.
9. Reakce na překážky - detekce a objíždění překážek.
10. Návrh metody plánování cesty ze skupiny tzv. "bug" algoritmů.
11. Základy metod zpracování obrazu z kamery.
12. Zpracování obrazových dat na zařízeních s podporou OS Android
13. Praktická realizace vybraných typů autonomních mobilních robotů v laboratorních podmínkách.

Průběžná kontrola studia

Požadavky pro udělení zápočtu: aktivní účast na cvičeních a úspěšná realizace skupinového projektu v kooperaci s vyučujícím. Projekt je obhajován formou prezentace před ostatními účastníky kurzu a zakončen praktickou ukázkou realizovaného projektu. Klasifikace je plně v kompetenci vyučujícího podle platných směrnic VUT v Brně.
Účast v ateliérech je žádoucí, povinná v připadě požadavku na úspěšné získání zápočtu. Výuka je člěněna podle týdenních plánů. Způsob nahrazení zameškaných cvičení je plně v kompetenci vyučujícího.

Rozvrh

DenTypTýdnyMístn.OdDoKapacitaPSKSkupInfo
St laboratoř 1., 2., 3., 4. výuky A1/0636 08:0010:5036 2BIA 2BIB 3BIT xx Holoubek
St laboratoř 5., 6., 7. výuky A1/0636 08:0010:5036 2BIA 2BIB 3BIT xx Nevoral
St laboratoř 8., 9. výuky A1/0636 08:0010:5036 2BIA 2BIB 3BIT xx Hůlka
St laboratoř 10., 11., 12., 13. výuky A1/0636 08:0010:5036 2BIA 2BIB 3BIT xx Juříček

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BIT, 2. ročník, volitelný
  • Program BIT (anglicky), 2. ročník, volitelný
  • Program IT-BC-3, obor BIT, 2. ročník, volitelný
Nahoru